Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Mýty v oblasti odpadů

Stejně se to sype na jednu hromadu

Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady. Při svozu zvonů hadraulickou rukou může vozidlo vzít až tři druhy odpadů, jelikož na vozidle jsou dvě přepážky, které rozdělují tři sektory, ale nikdy odpad nemýchají dohromady.

Je to jenom módní výstřelek, který pomine

Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti.

Jsem na třídění už starý, to je pro mladý

Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace.

Třídí málokdo

Omyl, 73% Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života.

Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům

Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak.

Třídění zabere doma spoustu místa

Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby.

(zdroj jaktridit.cz)