Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Vyšehoří - Rekonstrukce chodníků 2020

Rekonstrukce chodníků v obci zahájena 10.7.2020. Akce byla ukončena do 31.12.2020.

Kolaudační rozhodnutí vydal MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy v červnu 2021.

Kolaudační souhlas zde ke stažení (277.49 kB)

Závěrečné vyhodnocení akce pro Státní fond dopravní infrastruktury a majetkové vyrovnání mezi obcí Vyšehoří a Olomouckým krajem, na jehož pozemcích zčásti stavba chodníků leží, bylo dokončeno. Olomoiucký kraj formou směnné smlouvy narovnal vůči obci Vyšehoří majetkové vztahy. Obec i kraj si vzájemně recipročně převedli pozemky pod stacvbami silnice a chodníků, o něž se starají. Transakce byla zapsána na katastrálním úřadu.

Akci realizovala  společnost M-Silnice na základě smlouvy o dílo po transparentním výběrovém řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu. v souvislosti se stavbou byla pořízena nová autobusová zastávka do obce, doplněno dopravní značení v souladu se stanoviskem dopravního inspektorátu PČR.

V místě obratiště autobusů vznikla jednosměrná ulice.

Chodníky byly opatřeny sníženými místy pro přecházení. Dle platné legislativy již nelze povolovat původní přechody pro chodce.. 

Obec Vyšehoří získala v květnu 2020 příslib příspěvku na akci ,,Vyšehoří- rekonstrukce chodníků" pro rok 2020 od Státního fondu dopravní infrastruktury, na základě žádosti  ISPROFOND 5717510164 ve výši 85% uznatelných nákladů akce. Akce byla realizována v souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy. Projektová dokumentace ke stažení zde: Projektová dokumentace stavby