Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Výstavba místní komunikace v nové čtvrti na obecních parcelách č. 841/1 a 103/1 v období 2021 - 2024

V souladu s platným stavebním povolením a územním rozhodnutím pokračuje v obci Vyšehoří stavba místní komunikace ve východní části obce na parc. č. 841/1 a 103/1.  Ode dne 20. října 2022 do 30.11.2022 probíhá postupně odstranění původního povrchu komunikace, příprava podkladu a pokládka penetračního makadamu.