Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních www stránkách obce Vyšehoří.

obecní úřad

Poloha obce: Olomoucký kraj

Okres : Šumperk

Pošta: Zábřeh

Statistické údaje
ZUJ: 570095
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 347 ha
Počet obyvatel: 254

Děti do 18 let:                         61

  

 

Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, 789 01, IČO: 00853101, DS: 2x5bvdh

    

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

Středa 18.9.2019 v 18.30

Budova OÚ Vyšehoří č.p. 50

 

Obec Vyšehoří , Vyšehoří 50, IČO 00853101

OZNÁMENÍ

o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

 

Datum a čas konání: Středa 18.9.2019 v 18:30 hodin

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vyšehoří, Vyšehoří č. 50

Program jednání / předkládá:  

 

 • Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení  č. 6 ze dne 26.6.2019 /starostka
 • Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 18.9.2019/ starostka
 • Rozpočtová opatření obce v průběhu účetního období: na vědomí RZO 6/2019, RZO 7/2019  v  7/2019, RZO 8/2019 v 8/2019 / účetní obce
 • Zpráva Finančního výboru obce za 2. Q 2019/ Hana Hladilová
 • Zpráva Kontrolního výboru obce za 2. Q 2019/Mgr. František Kolčava
 • Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří /starostka
 • Žádosti občanů o výpočet stočného dle vodoměru za rok 2020 /starostka, místostarosta
 • Záměr obce odprodat část pozemku 889/1 v lokalitě na Drahách, případně narovnat vztahy souhlasným prohlášením o hranici pozemků/ starostka
 • Kupní smlouva Doležel Ladislav- ke schválení/ starostka
 • Kupní smlouva Ilková Anna- ke schválení/ starostka
 • Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění sloupu NN v rámci výstavby přehrážky rybníka -  schválení vztahu obec- ČEZ Distribuce / starostka
 • Žádost dlouhodobě nepřítomného občana obce o vynětí z povinnosti úhrady poplatků stočného a TDO / starostka
 • Investiční akce  - položení chráničky veřejného osvětlení v lokalitě pastviny /starostka, místostarosta
 • Investiční akce – obslužná komunikace pastviny – schválení strategie realizace /starostka
 • Různé na vědomí – Kolaudace sítí vodovodu a kanalizace, navýšení akciového podílu obce ve VHZ,  předání dokumentace správci  ŠPVS; Průběh výstavby RD v nové čtvrti na pastvinách / starostka
 • Diskuse

   

  Ve Vyšehoří dne 11.9.2019     

  Bc. Ilona Vařeková, DiS.            Starostka obce                          

   

 

 

 

Adresa  a  kontakty

Obec Vyšehoří
Vyšehoří č.50
789 01 Zábřeh

IČO: 00853101

DS: 2x5bvdh

vysehori.ou@seznam.cz


 


Obecní úřad Vyšehoří, Vyšehoří č. 50 

Účetní obce : tel. 583 238 851

Starostka obce:  tel. 724 387 709

vysehori.starosta@seznam.cz

Místostarosta obce: tel. 775 231 084

vysehori.mistostarosta@seznam.cz

 

Zastupitelstvo obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 má 7 členů, jednoho starostu, jednoho místostarostu, v obci pracuje Kontrolní výbor a Finanční výbor.
 
Úřední hodiny Obecního úřadu Vyšehoří - účetní obce
Pondělí: 9:00 - 11:00; 14:00 - 18.00
Středa:  9:00 - 11:00; 14:00 - 17.00

 
Starostka - hodiny pro věřejnost

Pondělí: 9.00-12.00; 15.00-18.00

Středa: 9.00-12.00;16.15-18.00

Čtvrtek: 9.00 - 12.00

a dále dle dohody na telefonním čísle 724 387 709 či emailu: vysehori.starosta@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. - 27. 9. 2019

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 18.9.2019 v 18.30 hodin

Úřední deskaZobrazit více

6. - 22. 9. 2019

Kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu a kanalizace

Úřední deskaZobrazit více

2. - 30. 9. 2019

Rozhodnutí- Odstranění pochybnosti, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa v k.ú. Vyšehoří, pozemky určené k výstavbě nového obchvatu I/11 Postřelmov - Loučení u Vyšehoří

Úřední deskaZobrazit více

2. 9. 2019 - 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo veřejnou vyhlášku formou opatření obecné povahy týkající se zákazu zalesňování sazenicemi smrku ztepilého na celém území ČR do roku 2022 z důvodu kůrovcové kalamity.

Úřední deskaZobrazit více

22. 7. 2019 - 31. 8. 2020

Vvyužití územní studie krajiny ORP Zábřeh schváleno

Úřední deskaZobrazit více

18. 7. - 31. 10. 2019

Zákaz odběru povrchových vod z důvodu sucha vyhlášen na neurčito

Úřední deskaZobrazit více

6. 7. - 31. 12. 2019

Zápis 6 ze dne 26.6.2019

Úřední deskaZobrazit více