Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních www stránkách obce Vyšehoří.

obecní úřad

Poloha obce: Olomoucký kraj

Okres : Šumperk

Pošta: Zábřeh

Statistické údaje
ZUJ: 570095
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 347 ha
Počet obyvatel: 254

Děti do 18 let:                         61

  

 

Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, 789 01, IČO: 00853101, DS: 2x5bvdh

    

Veřejné zasedání

Zastupitelstva obce Vyšehoří

Středa 26.6.2019

v 18.30 hodin

 

OZNÁMENÍ

o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

Datum a čas konání: Středa 26.6.2019 v 18:30 hodin

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vyšehoří, Vyšehoří č. 50

Program jednání

 • Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení  č. 5 ze dne 9.5.2019
 • Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 26.6.2019
 • Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2018, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 včetně opatření k nápravě chyb a nedostatků, žádost o dílčí a konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Oddělením kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • Rozpočtová opatření na vědomí a ke schválení ZO dne 26.6.2019
 • Vzdání se mandátu člena Zastupitelstva obce Vyšehoří
 • Volba člena Kontrolního výboru obce
 • Opravy záručních závad a nedodělků společnosti Modos Olomouc po výstavbě kanalizace v obci
 • Investiční akce ,,Vyšehoří - výstavba sítí v lokalitách B1,B4 a B5 nová čtvrť“
 • Modernizace  kulturního domu 
 • Péče o obecní lesy
 • Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 24.000,-Kč z programu na podporu JSDH 2019
 • Schválení ,,Dodatku č. 2019“ ke Smlouvě o nakládání s odpady se spol. Eko-servis Zábřeh
 • Schválení pojistné smlouvy č. 8069900918
 • Příspěvek pro MŠ Postřelmůvek
 • Žádost spolumajitelky nemovitosti v obci o odkoupení pozemku parc. č. 60/6 v k.ú. Vyšehoří - doleček
 • Informace z Valné hromady VHZ
 • Organizace akce loučení s létem 31.8.2019
 • Různé na vědomí – Projektový den ZŠ, údržba zeleně v obci, Modernizace webu obce, výroba  pasportů dopravního značení a obecních komunikací
 • Diskuse
 •  

 

Bc. Ilona Vařeková, DiS.,starostka

      

              Ve Vyšehoří dne 19.6.2019     

          

 

 

 

 

Adresa  a  kontakty

Obec Vyšehoří
Vyšehoří č.50
789 01 Zábřeh

IČO: 00853101

DS: 2x5bvdh

vysehori.ou@seznam.cz


 


Obecní úřad Vyšehoří, Vyšehoří č. 50 

Účetní obce : tel. 583 238 851

Starostka obce:  tel. 724 387 709

vysehori.starosta@seznam.cz

Místostarosta obce: tel. 775 231 084

vysehori.mistostarosta@seznam.cz

 

Zastupitelstvo obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 má 7 členů, jednoho starostu, jednoho místostarostu, v obci pracuje Kontrolní výbor a Finanční výbor.
 
Úřední hodiny Obecního úřadu Vyšehoří - účetní obce
Pondělí: 9:00 - 11:00; 14:00 - 18.00
Středa:  9:00 - 11:00; 14:00 - 17.00

 
Starostka - hodiny pro věřejnost

Pondělí: 9.00-12.00; 15.00-18.00

Středa: 9.00-12.00;16.15-18.00

Čtvrtek: 9.00 - 12.00

a dále dle dohody na telefonním čísle 724 387 709 či emailu: vysehori.starosta@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 6. - 5. 7. 2019

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 26.6.2019 v 18.30 hodin

Úřední deskaZobrazit více

12. - 28. 6. 2019

Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Úřední deskaZobrazit více

5. - 26. 6. 2019

Závěrečný účet Mikroregionu Zábřežsko a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

19. 5. 2019 - 30. 6. 2020

Zápis 5 ze dne 9.5.2019

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. 2019 - 30. 6. 2020

Usnesení 5 ze dne 9.5.2019

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. 2019 - 31. 5. 2020

Záměr obce odprodat část pozemků v katastru obce Vyšehoří

Úřední deskaZobrazit více

17. 4. 2019 - 31. 12. 2020

FIN 3/2019 Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2019

Úřední deskaZobrazit více