Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Obec Vyšehoří

Aktuality

4. 12. 2019

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 11.12.2019 v 18.30 hodin

Aktuality

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vyšehoří, Vyšehoří č. 50 Program jednání: • Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení č. 7 ze dne 18.9.2019 • Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 11.12.2019 • Rozpočtová opatření na vědomí a ke schválení ZO dne 11.12.2019 • Zpráva Finančního výboru obce za 3. Q 2019 • Zpráva Kontrolního výboru obce za 3. Q 2019 • Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 • Darovací smlouva - bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Olomouckého kraje • Smlouva o právu provést stavbu mezi obcí Vyšehoří a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci výstavby obchvatu I/11 Postřelmov – Chromeč • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - výměna trafostanice s transformátorem a vedení NN, dotčená parcela 862/2 v k.ú Vyšehoří • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou • Odprodej části pozemku dlouhodobě užívaného vlastníkem nemovitosti v obci • Příspěvek na poskytované služby v roce 2019 - Charita Zábřeh • Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří a schválení zastupující osoby k projednání na příslušných úřadech • Investiční akce – Vyšehoří - rekonstrukce chodníků • Investiční akce 2020 - výstavba veřejného osvětlení nová čtvrť, zápis o výběru nabídky, příp. dalšího technického řešení investice • Investiční akce – 1. etapa výstavby místní komunikace nová čtvrť • Návrh Rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2020 • Rozpočtové provizorium obce na rok 2020 • Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na období 2021-2022 • Odpadové hospodaření obce 2020 - 2022, poplatek za svoz TDO, třídění odpadů • Obecně závazná vyhláška obce o odpadech + ceník poplatků za svoz TDO ve velkoobjemových kontejnerech; Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady se společností Ekoservis Zábřeh • Inventarizace majetku obce k 31.12.2019 • Kulturní a společenský život v obci: Zpívání u stromu 23.12.2019 v KD Vyšehoří, akce Sejdeme se na Homoli? 31.12.2019, Obecní ples 15.2.2020, Maškarní bál pro děti 16.2.2020; MS Vlčí doly Zábřeh – valná hromada Honebního společenstva 13.2.2020, výroční členská schůze 14.2.2020, 23.-24.2.2020 výstava paroží a mysliveckých trofejí • Různé na vědomí – budka O2, pasportizace komunikací v majetku obce, fin. analýza ekonomiky obce, atd. • Diskuse

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 12. 2019

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Přehrát/Zastavit Další

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Vyšehoří 2012

Mobilní aplikace V OBRAZE

Logo

Google Play
App store