Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Pár tipů co a jak třídit

Kam s použitými pneumatikami?

Věděli jste, že ...

 • Pneumatiky lze ekologicky recyklovat pro další použití?
 • Z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky?
 • Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci?
 • Sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro odevzdání použitých pneumatik!

Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru. Seznam sněrných míst najdete na stránkách MŽP www. mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zde najdete pár míst v našem okolí:

 • Pneucentrum Matěj, Lázeňská 891, Bludov
 • K.A.L.T. Pneu a.s., Osvobození 123, Postřelmov
 • LaMar autoservis s.r.o., Olšany 152, Olšany
 • Miroslav Portyš, Leštinská 36 (areál Separex), Zábřeh
 • Czech Truck Servis s.r.o., Leštinská 975, Zábřeh
 • NEKVINDA – Zemědělská technika a.s., Na Řádkách 17, Zábřeh
 • KAR-mobil s.r.o., Žerotínova 830/63, Šumperk
 • Petr Hledík AUTOSKLO – HLEĎA, Žerotínova 37, Šumperk

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?

Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte do sběrných nádob určených pro sběr kovů. Kovové obaly poznáte snadno. Když je zmačkáte, zůstanou zmačkané.

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?

Použitý rostlinný olej slijte do PET láhve a uschovejte. Po naplňení PET láhev vhoďte do kontejnerů pro jedlé a rostlinné oleje.

Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu.

Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto během sběru nebezpečného odpadu na jaře a podzim nebo na sběrný dvůr v SEPAREXU. O nebezpečné vlastnosti výrobku  informuje oranžová výstražná značka na obalu.

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Sběr nápojových kartonů probíhá do oranžových pytlů, které jsou sváženy každé první úterý v měsíci. Oranžové pytle si můžete zdarma vyzvednout na obecní úřadě.

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Kam mám vhodit použité dětské pleny?

Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do směsného odpadu.

Kam mám vyhodit staré zbytky od kosmetiky?

Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr v SEPAREXU. Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.

Kam patří elektroodpad?

Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Menší elektrospotřebiče můžete  odnést na obecní úřad nebo počkat na sběr elektroodpadu během jarního a podzimního úklidu. Můžete také na využít možnost odvést zdarma elektroodpad do sběrného dvora SEPAREX. Více informací k elektroodpadu naleznete např. na stránkách www.asekol.cz a www.elektrowin.cz.

Kam patří molitan?

V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora SEPAREX.

Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od polévky)?

Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený  kombinací různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu.

Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do oranžových pytlů.

Kam patří starý textil?

Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do nádoby na textil u obecního úřadu.

Kam patří účtenky z termopapíru?

Do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny.

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?

Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad.

Kam s použitými světelnými zdroji (běžná žárovka, úsporka, kompaktní zářivka)?

Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů probíhá pomocí nádob k tomu určených. Tyto nádoby můžete nalézt na obecním úřadě, prodejnách elektro nebo zdarma na sběrném dvoře SEPAREX.

Seznam sběrných míst http://www.ekolamp.cz/cz/sberna-mista

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte během jarního a podzimního úklidu, kdy dochází ke sběru nebezpečných látek. Rovněž je můžete odvést za  do sběrného dvora SEPAREX na základě předložení platného občanského průkazu občana obce Vyšehoří. Likvidace tohoto odpadu bude hrazena obcí na základě vystavené měsíční faktury. Obec si bude vést evidenci o množství. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší je nechat si olej vyměnit v servisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.

Kam správně vytřídit varné nebo laboratorní sklo?

Tyto druhy skla díky své vyšší teplotě tavení nepatří do běžných kontejnerů na ulicích. Pokud se Vám rozbije například skleněná varná konvice, hoďte ji do směsného odpadu. V případě většího množství tohoto skla využijte sběrný dvůr SEPAREX.

Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?

Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.)

Více informací naleznete na www.ekodomov.cz

Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?

V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit.

Patří laminátový papír do papíru?

Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru.

Kam patří CD, DVD nebo videokazety?

Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr SEPAREX. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.

 

(zdroj jaktridit.cz)