Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Úřad

Žádost o poskytnutí informace

V případě žádosti o poskytnutí údajů využijte formulář pod níže uvedeným odkazem. 

Formulář žádost o poskytnutí informace PDF (67.98 kB)

Formulář žádost o poskytnutí informace word (14.5 kB)

Formulůář po vyplnění lze odeslat elektronicky na podatelnu Obecního úřadu ve Vyšehoří na e-mailovou adresu: vysehori.ou@seznam.cz, nebo prostřednistvím datové schránky do DS obce Vyšehoří: 2x5bvdh. Žádosti o informace přijímá podatelna Obecního úřadu ve Vyšehoří v úředních hodinách

Pondělí, středa   8.00 - 12.00,   13.00-17.00 hodin.

Webové stránky Obecního úřadu ve Vyšehoří splňují náležitosti dle. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Obecní úřad provozuje elektronickou úřední deskue-podatelnu.

Bc. Ilona Vařeková, DiS.
Starostka obce