Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Vyšehoří bylo ke dni 29.2.2024 rozspuštěno na základě vzdání se mandátů členů ZO: Bc. Ilona Vařeková, DiS., Bc. Marek Král, Mgr. František Kolčava, Petr Gibiec, Hana Hladilová, Marek Pour.

Obec bude řízena místostarostou Ing. Lukášem Čepou do ustavení nového zastupitelstva, které vzejde z mimořádných voleb. Obec již zažádala Ministerstvo vnitra ČR o vypsání mimořádných voleb do zastupitelstva.