Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Pozvánka

Zobrazeno 151-180 ze 243

Sčítání lidu 2021 organizuje Český statistický úřad ve dnech 27.3. - 11.5.2021, účast je povinná pro všechny osoby s pobytem v ČR

Datum: 4. 1. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů v Česku odstartuje o půlnoci z 26. na 27. března 2021 a potrvá do 11. května. Sčítání se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii.
Během Sčítání 2021 se lze sečíst online nebo formou listinného sčítání. Sčítání online je možné využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 přes elektronický formulář na tomto webu www.scitani2021 nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Listinné sčítání je určené pouze osobám, které se nesečtou online, a bude probíhat od 17. 4. do 11. 5. 2021. Formuláře pro listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích komisařů nebo na kterémkoli kontaktním místě Sčítání 2021. Formuláře pro listinné sčítání získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se za neplatné.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.
Sčítání online zvládnete mnohem rychleji, pokud si předem připravíte:

1. občanský průkaz, cestovní pas, elektronický průkaz nebo datová schránka
2. informace o velikosti obydlí v metrech čtverční a počtu místností
3. informace o způsobu odběru energií

Chcete sečíst online i ostatní osoby v domácnosti? Potřebujete o nich mít tyto informace:

1. rok narození sčítané osoby
2. národnost
3. mateřský jazyk
4. adresu pobytu rok před rozhodným okamžikem sčítání
5. nejvyšší dosažené vzdělání
6. zaměstnání
7. způsob dopravy do zaměstnání

Zpravodaj obce Vyšehoří 2020

Datum: 4. 1. 2021

Plná verze tiskoviny ve formátu PDF ke stažení

Článek o odpadovém hospodářství v naší obci

Datum: 22. 12. 2020

Zde najdete elektronickou verzi článku o odpadovém hospodářství ze zpravodaje z roku 2020.

Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří ve čtvrtek 17.12.2020 v 15.30 hodin

Datum: 14. 12. 2020

Mše svatá pro veřejnost

Finanční správa - přiznání k dani z nemovitosti do 1.2.2021

Datum: 2. 12. 2020

Finanční úřad pro Olomoucký kraj si dovoluje upozornit na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021.
Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat nejpozději do 1. února 2021.
Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku.
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané zdanitelné stavbě provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, a pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.
V minulých měsících některá média chybně informovala o zrušení daně. Byla zrušená daň z nabytí nemovitých věcí, nikoli daň z nemovitých věcí.

Veškeré další informace naleznete na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz.

V případě dotazů, doporučujeme kontaktovat příslušné územní pracoviště, a to zejména využitím elektronické formy komunikace.

Územní pracoviště finančního úřadu
Územní pracoviště v Šumperku + 420 583 386 111 podatelna3109@fs.mfcr.cz
Územní pracoviště v Zábřehu + 420 583 494 111 podatelna3110@fs.mfcr.cz


Kalendář svozů komunálního odpadu a plastů pro rok 2021

Datum: 2. 12. 2020

V příloze naleznete kalendář svozů komunálního odpadu a plastů pro rok 2021

Obecní knihovna Vyšehoří nabízí čtenářům nové knihy

Datum: 25. 11. 2020

Více než padesát novinek nabízí z zapůjčení Obecní knihovna ve Vyšehoří. Zveme stávající čtenáře i nové zájemce k prohlídce listopadového výměnného fondu a novinek zakoupených naší knihovnou. S ohledem na krizová opatření, je od pondělí 30.11.2020 zajištěn příjem přečtených knih a výdej nových knih formou předání, buď přímo doma u čtenáře, či převzetím objednaných knih v knihovně. V případě zájmu o rezervaci knihy je třeba volat na tel: 583 238 851. Vstup do knihovny je omezen na nejvíce dvě osoby zaráz. U vchodu je připravena dezinfekce rukou a do budovy je nutno vstupovat s rouškou. Klikněte na odkaz Výměnný fond a vyberte si.

Aktuální epidemiologická situace v ČR - COVID 19

Datum: 29. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR a jeho řídící tým v oblasti řízení nákazy Covid 19 vydali pokyny k aktuální situaci týkající se rozšiřování nákazy v ČR a možné scénáře pro vývoj epidemie v následujících týdnech.
Doporučuje se omezit veškeré sociální kontakty, nosit roušku, pravidelně si dezinfikovat ruce, zamezit shlukování většího počtu osob.
Osoby nakažené virem Covid 19 jsou povinny držet se v karanténě, stejně tak jejich rodiny a blízcí, kteří s nimi přišli do kontaktu.
Podrobnosti naleznete v přiloženém odkazu.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v celé ČR a v Olomouckém kraji

Datum: 7. 10. 2020

V přiložených odkazech naleznete oficiální výsledky voleb konaných ve dnech 2. a 3.10.2020 v celé ČR- vydané ve sbírce zákonů č. 395/2020 a výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Následuje lhůta pro podání případných námitek a stížností, poté budou volby platné. Z lídrů vítězných stran v Olomouckém kraji bude zvolen hejtman.

Výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje v obci Vyšehoří

Datum: 5. 10. 2020

Ve volebním okrsku Vyšehoří se z celkového počtu 188 voličů zúčastnilo voleb 50 voličů. Všechny hlasy byly platné.
Výsledky dle počtu odevzdaných hlasů: 12 hlasů - Spojenci (Koalice KDU-ČSL, TOP 09,Strana zelených, 11 hlasů- ANO, 9 hlasů- SPD, 8 hlasů- ODS, 5 hlasů Piráti a Starostové, 2 hlasy - Moravané, 1 hlas- ČSSD, 1 hlas -Trikolóra, 1 hlas - Rozumní.

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Datum: 30. 9. 2020

Nouzový stav je vyhlášen od 5.10.2020 od 00:00 hodin po dobu 30 dnů. Od téhož dne jsou zakázány akce v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřním a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějším prostoru, koncerty a akce, na kterých se převážně zpívá. Pro veřejnost platí zákaz vstupu do provozoven stravovacích služeb v čase mezi 22:00 a 6:00 hod. Podrobnosti a výjimky v přiloženém dokumentu částky č. 158 ze dne 30.9.2020

Svoz směsného komunálního odpadu od RD proběhne mimořádně tento pátek 25.9.2020

Datum: 21. 9. 2020

Svoz směsného komunálního odpadu od RD proběhne mimořádně tento pátek 25.9.2020

SETKÁNÍ SENIORŮ SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO V PÁTEK 18. ZÁŘÍ 2020 OD 15:00 HOD V AREÁLU HŘIŠŤĚ VE VYŠEHOŔÍ

SETKÁNÍ SENIORŮ SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO V PÁTEK 18. ZÁŘÍ 2020 OD 15:00 HOD V AREÁLU HŘIŠŤĚ VE VYŠEHOŔÍ

Datum: 27. 8. 2020

Pro zájemce je od 14 hodin připravena komentovaná prohlídka kaple a obecních kronik. K tanci a poslechu hraje kapela Triangl. Připraven program i občerstvení. Akce se koná za každého počasí, zajištěno posezení pod stany na čerstvém vzduchu :-).

Příprava nových jízdních řádů autobusů - možnost připomínkovat do 11.9.2020

Datum: 27. 8. 2020

Vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2020/2021, zasílá KIDSOK k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy, které má v plánu realizovat k celostátním změnám od 13. 12. 2020. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 13. 12. 2020 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících naši obec a příslušná pdf JŘ naleznete na webových stránkách: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/navrhy-jizdnich-radu/navrhy-zmen-jizdnich-radu-od-13-12-2020/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím není žádná nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2019/2020. Aktuálně platné JŘ naleznete na webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.


Policie nabádá - Na kole jen s přilbou…

Datum: 10. 8. 2020

V souvislosti se zvýšenou nehodovostí cyklistů na Šumpersku, zveřejňujeme preventivní článek nabádající k používání cyklistických přileb.

Oznámení o konání veřejného zasedání ZO Vyšehoří dne 12.8.2020 v 18.00 hodin

Datum: 5. 8. 2020

Datum a čas konání: Středa 12.srpna 2020 v 18:00 hodin
Místo konání: Obecní knihovna Vyšehoří 50
Program jednání / předkládá:
 Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení č. 10 ze dne 13.5.2020/ starostka
 Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 12.8.2020/ starostka
 Rozpočtová opatření RZO 5/2020, RZO 6/2020 na vědomí/ účetní obce
 Plnění rozpočtu obce za 1-7/2020
 Investiční akce ,,Vyšehoří - rekonstrukce chodníků“- uzavření smlouvy se SFDI ČR, změny
stavby, zajištění financování/ starostka
 Investiční akce ,,Místní komunikace pastviny - I.etapa“/starostka
 Správa vodovodní sítě a plán VHZ po roce 2020 – na vědomí
 Výstavba RD pastviny II.etapa - průběžné informace na vědomí
 Průběžné správní činnosti OÚ - na vědomí/starostka
 Organizace akcí: Pátek 28.8.2020 – Čtení a kreslení v knihovně, 18.9.2020 Setkání seniorů
Mikroregionu Zábřežsko v KD Vyšehoří, neděle 20.9.2020 - Vítání občánků/ starostka
 Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020, lhůty- na vědomí
 Diskuse

Ve Vyšehoří dne 5.8.2020
Bc. Ilona Vařeková, DiS.
Starostka obce

Přechod na digitální vysílání televize v naší obci již od 27.8.2020

Přechod na digitální vysílání televize v naší obci již od 27.8.2020

Datum: 27. 7. 2020

Česká televize mění starý televizní signál na moderní DVB-T2 a dne 27.8.2020 vypne vysílač Jeseník-Praděd. Pokud se uživatelům objevuje na obrazovce logo CT-HD, je vše připraveno na nový vysílací standart. Pokud se na obrazovce objevuje logo výstražného trojúhelníku s vykřičníkem, je třeba signál přeladit. Česká televize nabízí pomoc majitelům venkovních klasických antén na webu www.digict.cz a na čísle 2 6113 6113.

Příprava na výstavbu obchvatu ,,I/11 Postřelmov- Chromeč" pokračuje

Datum: 14. 7. 2020

Obecní úřad ve Vyšehoří, jakožto místně a věcně příslušný orgán ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v katastrálním území obce Vyšehoří, zahájil správní řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve věci vykácení dřevin a keřů v lokalitách v katastru obce Vyšehoří určených pro výstavbu obchvatu. Samotné kácení dřevin bude provedeno dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení plánovaného investorem na rok 2021. Zájemci o odběr dřevní hmoty z řad občanů obce budou včas informováni. Vykáceny budou dřeviny kolidující se stavbou a řešena je zároveň i náhradní výsadba. Investorem stavby obchvatu je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zastupuje ve stavebním řízení Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Bližší informace naleznete v ikoně: Investiční akce/ Obchvat I/11.

Obecní knihovna Vyšehoří nabízí k rozebrání zdarma vyřazené knihy a časopisy pro děti i dospělé

Datum: 14. 7. 2020

Knihy a časopisy k rozebrání jsou umístěny v chodbě Obecního úřadu ve Vyšehoří a v poličkách v chodbičce před knihovnou. Zájemci se mohou dostavit kdykoliv v úředních hodinách úřadu nebo v době provozu knihovny, každé pondělí od 18 do 19 hodin. Přijďte si vybrat.

Jak si užít prázdniny bez potíží

Hasiči radí, jak si užít prázdniny bez potíží

Datum: 7. 7. 2020

Hasiči radí, jak si užít prázdniny bez potíží

Vyšehoří - rekonstrukce chodníků od 10.7.2020

Datum: 30. 6. 2020

Na základě bezchybného podání žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a doložení všech, předem připravených, potřebných dokladů, zahajuje obec Vyšehoří dne 10.7.2020 rekonstrukci chodníků. Akci předcházelo náročné stavební řízení vč. povolení a souhlasů s omezením provozu na krajské komunikaci II/369 procházející obcí a několikaměsíční řízení ve věci žádosti o dotaci SFDI. Podlimitní veřejnou zakázku bude realizovat společnost M-Silnice na základě ukončeného výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo v termínu do 6 měsíců od předání staveniště. Práce budou probíhat v úsecích o délce 50 m a dodavatel úseky označí výrazným dopravním značením. V případě potřeby bude zajištěno řízení dopravy kyvadlově pracovníkem dodavatele.
V době stavby budou přemístěny obě autobusové zastávky na točnu za domek p. Večeře.
Respektujte dopravní značení a pokyny pracovníků stavby. Po obci se v době stavby bude pohybovat těžká technika, nákladní vozy budou převážet materiál na skládku do nové čtvrti.
Schema dopravního omezení a stavby v příloze.

Uvolnění opatření před nákazou koronavirem Covid 19 od 1.7.2020

Datum: 30. 6. 2020

Od počátku letních prázdnin je ve většině krajů ČR zrušena povinnost nosit roušku či jiné krytí dýchacích cest na veřejných prostranstvích a ve všech budovách. Výjimkou je Moravskoslezský kraj a Praha. Hygienici nadále doporučují na veřejnosti dodržovat 2 metrové rozestupy a časté mytí rukou.

Příprava jízdních řádů železniční dopravy na období 2020/2021

Datum: 17. 6. 2020

Vážrní občané, Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje zveřejnil nově připravovaný jízdní řád vlaků pro období 2020/2021 na stránkách www.idsok.cz/jizdni-rady/navrhy-jizdnich-radu v sekci ,,Jízdní řády" a podsekci ,,Návrhy a připomínkování jízdních řádů". Na základě podnětů cestujících lze podat do termínu 10.7.2020 k tomuto návrhu připomínky. Máte-li připomínky či požadavky na změnu jízdního řádu vlaku, kterým často cestujete např. do zaměstnání, kontaktujte starostku obce na tel.: 724 387 709 kdykoliv, nebo tel.:583 238 851 v úředních hodinách, případně emailem na : vysehori.starosta@seznam.cz do 10.7.2020. Starostka obce

Uvolnění opatření proti nákaze koronavirem Covid 19 od 15.6.2020

Datum: 15. 6. 2020

Ode dne 15.6.2020 je povolen na všech veřejných prostranstvích pohyb osob bez roušek. Roušky jsou povinné i nadále ve všech veřejných budovách, provozovnách, obchodech. Jsou povoleny hromadné kulturní, společenské a sportovní akce do počtu osob 2 500. na hromadných akcích je doporučeno dodržovat rozestupy.

Svoz popelnic mimořádně již v pátek 3.7.2020

Datum: 15. 6. 2020

Z důvodu státního svátku ČR v pondělí 6.7.2020 se svoz popelnic přesunuje již na pátek 3.7.2020

EKO-KOM, a. s. - Osvědčení o úspoře emisí

Datum: 9. 6. 2020

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

Hasiči Vyšehoří organizují v pátek dne 12.6.2020 v odpoledních hodinách svoz železného šrotu. Šrot mohou občané připravit před domky na okraj místní komunikace.

Datum: 4. 6. 2020

Akci organizuje SDH Vyšehoří

Usnesení vlády ČR v oblasti ochrany před nákazou Covid 19 platná od 8.6.2020 a 15.5.2020 na území ČR - povoleny akce do počtu 500 osob

Datum: 2. 6. 2020

Opatření se týkají zejména pohybu osob v provozovnách, na trzích, ve venkovních zahrádkách, zoologických zahradách, knihovnách, apod. Podrobně v přiložených odkazech. Od 8.6.2020 je možno pořádat bohoslužby, svatby, oslavy, kulturní, společenské, sportovní a další akce s maximálním počtem 500 osob.

Zjednodušená verze webových stránek obce zaměřená na zlepšení přístupnosti, vnímatelnosti a ovladatelnosti nejen pro seniory a handicapované uživatele

Datum: 27. 5. 2020

Obec Vyšehoří v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., upravujícího přístupnost webu a mobilních aplikací ve veřejném sektoru, spustila novou verzi webových stránek. Přístupný web takto pomůže k získání informací nejen slabozrakým, pohybově omezeným občanům, seniorům, psychicky nemocným či barvoslepým osobám. V nové speciální ikoně s názvem ,,Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory" naleznete vybrané, graficky přizpůsobené, odkazy. Navíc, u odkazů, naleznete v horní části u nadpisu malou ikonku reproduktoru s nápisem ,,Přečíst nahlas" a po kliknutí na ikonu se spustí audiozáznam textu.

Nemocnice Šumperk připravuje akreditovaný kurz Sanitář

Datum: 26. 5. 2020

Absolvent kurzu se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních při pomocných a obslužných činnostech. Školení včetně praxe na jednotlivých odděleních v celkové délce 2,5 měsíce proběhne v Nemocnici Šumperk. Podmínkou pro zařazení uchazeče do kurzu je plnoletost, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav a očkování proti hepatitidě typu B. Bližší informace a kontakt: 583 335 006, 724 335 191.

Zobrazeno 151-180 ze 243