Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Pozvánka

Zobrazeno 181-210 ze 243

Informace ministrině Jany Maláčové - MPSV ČR

Datum: 25. 5. 2020

Dopis týkající se zajištění dávek MPSV v přiloženém dokumentu

Provoz autobusových linek do konce školního roku stále v režimu jarních prázdnin

Datum: 20. 5. 2020

Krajský integrovaný dopravní systém, s ohledem na nepovinnou prezenční výuku prvních stupňů základních škol a nízkého naplnění spojů, stanovil do konce školního roku režim autobusové dopravy stejný, jako v jarních prázdninách. Frekvence autobusových spojů zůstane až do konce června 2020 ve stejném omezeném režimu, jako doposud. Cestujícím doporučujeme před plánovanou jízdou ověření aktuálního spoje na webu IDOS.cz.

Přehled aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k datu 20.5.2020

Datum: 20. 5. 2020

Nouzový stav ukončen. Podrobnosti z oblasti zdravotnictví, školství, ubytování a stravování, shromažďování, používání ochranných pomůcek, podmínky organizace mimoškolních aktivit a táborů naleznete v přiložených odkazech.

Usnesení č. U 10/2020/13.5.2020

Datum: 20. 5. 2020

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 13.5.2020

Hasiči radí: Pořiďte si do auta hasicí přístroj

Na cestách bezpečně

Datum: 14. 5. 2020

Hasiči radí: Pořiďte si do auta hasicí přístroj

Žádost majitelům psů v obci

Datum: 13. 5. 2020

Vážení majitelé psů, chápeme, že každé zvíře i člověk potřebuje pohyb. Krásné okolí naší obce k rodinným procházkám se psy přímo vybízí. Chápejte také vy, že v květnových a červnových měsících zvěř, jako je srnčí a zaječí, klade mláďata do svých pelíšků a zálehů. I oni mají právo své mladé v klidu porodit, odkojit a vyvést. Váš volně pobíhající pes v lesním porostu, v okraji lesa či remízku, může připravit matku o mláďata a mláďata o život. Děkujeme, že se chováte jako součást přírody. Starostka obce Ilona Vařeková
Zákaz volného pobíhání psů má oporu v legislativě ČR: Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o myslivosti“}. Za nesplnění uvedené povinnosti může být dle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti uložena pokuta do výše 30 000,- Kč, byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem uvedené částky. Příslušným orgánem к projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Dle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020

Datum: 11. 5. 2020

Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil na dny 2.a 3.10 2020 volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR. V obci Vyšehoří proběhnou volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020 v budově Obecního úřadu, Vyšehoří 50. Přesné lhůty k organizaci voleb naleznete v příloze.

Sbírka zákonů ČR, částka 83, 84 a 85 ze dne 6.5.2020

Datum: 7. 5. 2020

Vyhláška týkající se přijímacích zkoušek na SŠ a maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020 uvedena v částce 85 ze dne 6.5.2020.

Vydán zákaz odběru povrchových vod pomocí čerpadel a jiných technických zařízení z vodních toků v katastru obce

Datum: 4. 5. 2020

Zákaz je vydán formou opatření obecné povahy a platí pro všechny obce spadající pod ORP Zábřeh. Je nutné účelně hospodařit s pitnou vodou a dle možností ji dále využít jako vodu užitkovou. Doporučuje se maximální záchyt vody dešťové a její využití pro účely provozu domů a zahrad. Opatření je vydáno na dobu neurčitou. Celé opatření v přiloženém dokumentu.

Obecní knihovna ve Vyšehoří opět otevřena

Datum: 29. 4. 2020

Čtenáři přihlášení do Obecní knihovny ve Vyšehoří mohou navštívit knihovnu v běžném režimu od pondělí 4. května 2020. Vstup do knihovny je nutný v roušce. K dispozici je dezinfekce rukou. Vrácené knihy budou na období 3 dnů uloženy do karantény. V nabídce pro čtenáře naší knihovny je bohatý výměnný fond.

Sbírka zákonů částka 73, 74 a 75 vydaná vládou ČR dne 28.4.2020

Datum: 29. 4. 2020

Jedná se o právní normy týkající se rozvolňování opatření proti nákaze koronavirem Covid-19 a o ukončování školního roku 2019/2020 v druhém pololetí.

Informace zájemcům o zeminu

Datum: 29. 4. 2020

Zájemci o zeminu z řad občanů obce Vyšehoří a majitelů stavebních parcel mohou pro terénní úpravy svých pozemků využívat uloženou zeminu v nové čtvrti na pastvinách. Před odvozem zeminy je třeba informovat starostku na tel: 724 387 709, nebo místostarostu na tel: 702 22 830. Zemina je prioritně určena pro občany obce či vlastníky stavebních parcel v obci Vyšehoří a je zakázáno ji z katastru obce odvážet.

Vláda ČR vydala ve sbírce zákonů částkách 69.,70. a 72. pravidla rozvolňování opatření s platností od 24.4.2020

Datum: 24. 4. 2020

Od data 24.4.2020 je zrušen zákaz volného pohybu osob na veřejnosti. Občané se mohou setkávat ve skupinách nejvýše 10 osob a vždy v roušce. Vláda rovněž vydala změny zákonů týkajících se otevření hraničních přechodů, otevření provozoven obchodů, změn ve výuce škol. Podrobně vše v přiložených odkazech.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

Datum: 21. 4. 2020

Správce daně oznamuje možnost nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu daňových subjektů nepřihlášených k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO ve dnech 27.4.2020 - 27.5.2020, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 na všech územních pracovištích.

Změny ve školní docházce pro vybrané školy a školská zařízení od data 20.4.2020

Datum: 20. 4. 2020

Více v přiloženém dokumentu

Změny v maloobchodním prodeji od data 20.4.2020

Datum: 20. 4. 2020

Částečné uvolnění v oblasti maloobchodního prodeje a služeb - více v přiloženém dokumentu MZDR ČR

Částečné uvolnění zákazu volného pohybu osob - s výjimkami od data 20.4.2020

Datum: 20. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém dokumentu

Očkování psů ve Vyšehoří v úterý 5.5.2020 v 16:50 u kaple

Datum: 17. 4. 2020

Očkování psů proti VZTEKLINĚ - ÚTERÝ 5.5.2020
16:50 hod. u kapličky
Očkování proti vzteklině stojí 170,- Kč, cena kombinace je 350,- Kč.
Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je vhodné použít kombinovanou vakcínu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět jater, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza.
Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit, cena 1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa.
Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, které zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je prevence boreliózy, která je přenosná nejen na psy, ale i na člověka. Tyto moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.
MVDr. Petr Šebesta, 28. Října 885/29, 789 01 Zábřeh
ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ (2 METROVÉ ROZESTUPY, ROUŠKY, RUKAVICE)!!!

Zubní pohotovost v okrese Šumperk

Datum: 14. 4. 2020

Pro akutní pacienty, jejichž obvodní zubní lékař neordinuje z důvodu karantény, je určena zubní pohotovost. Pohotovost o víkendech a svátcích zjistíte na tel: 585 544 444, zde se dozvíte, který lékař v daný víkendový den ordinuje. Kontakty na některé lékaře v přiloženém dokumentu:

Přehled opatření vlády ČR vydaných v souvislosti s koronavirem Covid-19 ke dni 7.4.2020

Datum: 7. 4. 2020

V přiložených dokumentech souhrnný přehled a změny v nařízeních vlády ČR k dnešnímu dni.

Zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021 v období od 2.5. do 16.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Datum: 6. 4. 2020

Konkrétní termín zápisu stanovuje ředitel MŠ. Doporučuje se přednostně podání přihlášky písemně- datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, či poštou. Osobní podání pouze v nevyhnutelném případě. Rodný list dítěte postačí zaslat v prosté kopii. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podrobit dítě stanoveným pravidelným očkováním, zejména Hexavakcínou (záškrt, tetanus, černý kašel, obrna,hepatitida typu B, žloutenka typu B a dále spalničky, zarděnky a příušnice). Rodič při podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ prohlásí, že dítě je řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu. Návštěva praktického dětského lékaře se v současné situaci nedoporučuje. Přesný očkovací kalendář a další podrobnosti v přiložených dokumentech.

Vláda ČR vydala dnes dne 27.3.2020 nové zákony týkající se sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, školní docházky včetně ukončování školního roku, maturit a závěrečných zkoušek, zákona o EET

Datum: 27. 3. 2020

V zákonech jsou uvedeny podmínky čerpání ošetřovného na děti do 13 let a děti jinak zdravotně závislé, odpuštění 6-měsíčních plateb pojistného pro OSVČ, které nemohou vlivem nařízení vlády vykonávat svoji činnost, podmínky přijímacích řízení na SŠ v roce 2020, vykonání maturitní a závěrečné zkoušky v roce 2020 a odsunutí povinností zavedení EET pro OSVČ z důvodu epidemie koronaviru COVID -19 v naší zemi. Přesné znění zákona v přiloženém dokumentu. Klikněte na nadpis. Dokument také na ÚD obce.

Vědecké názory na vývoj koronaviru

Datum: 25. 3. 2020

Dokument v příloze

Ochranné pomůcky, nákupy základních potravin a potřebné léky pro občany obce Vyšehoří

Datum: 22. 3. 2020

Dle informací Krizového štábu Olomouckého kraje bychom měli obdržet na základě našich požadavků jednorázové roušky doručené z Číny. Použitelnost roušky je, dle výrobce, jeden den a obec obdrží max 1 roušku na občana na den, a to na období 1 měsíce. Dodací termín je prozatím neurčen. O případné distribuci roušek Vás budu informovat a bude zajištěna do každého domu tak, aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům mezi občany. Z tohoto důvodu nabízíme zájemcům podomácku strojově šité textilní roušky, které lze po vyvaření vyžehlit a používat opakovaně. Pokud nejste schopni si takovouto roušku sami vyrobit, neostýchejte se požádat o dodání roušky na tel: 724 387 709, a to kdykoliv. Dále nabízíme osamoceným občanům, kteří si sami nemohou či se obávají zajišťovat nákupy základních potravin, zajištění nákupu až do domu. Rovněž, je-li občan osamělý a potřebuje zajistit od svého obvodního lékaře pravidelné nutné léky, může mě kontaktovat telefonicky k zajištění léků. Dodržujme prosím předepsaná pravidla a věřme v lepší situaci. Starostka obce Ilona Vařeková tel: 724 387 709.

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Datum: 20. 3. 2020

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. Dále čtetě po otevření zprávy.

Základní opatření proti šíření koronaviru aktuálně k datu 27.3.2020

Datum: 19. 3. 2020

Vážení občané, níže uvádím výtah ze základních informací:
1. Zákaz pohybu osob a pobytu osob (mimo trvalého bydliště a vlastních pozemků) bez krytí dýchacích cest pomocí roušky, respirátoru, šátku platí do odvolání. Respektujte ho. Při nevyhnutelně nutném kontaktu s cizími osobami dodržujte vzdálenost nejméně 2 metry. Navštěvujete-li svoje rodiče a prarodiče z důvodu zajištění nákupů a léků, noste roušku i při kontaktu s nimi. Jsou nejvíce ohroženou skupinou.
2. Nákupní doba pro seniory nad 65 let a držitele průkazu ZP je nově určena od 8.00 do 10.00 v prodejnách nad 500 m2. V menších prodejnách není pro seniory prodejní doba nijak vyhrazena. Ve všech prodejnách platí nařízení nosit roušku a nově i jednorázové rukavice. Rukavice by měly být k dispozici zákazníkům u vchodu do prodejny.
3. Provoz České pošty po-pá od 8.00 do 16.00. Všechny důchody občanům budou doručovány až domů. Balíky a zásilky bez nutnosti podpisu a převzetí peněz budou rovněž doručovány domů, často jen uložením k brance či vchodu domu. Nezapomeňte i při převzetí zásilek na nutné použití roušky a následné umytí rukou! Doporučené zásilky s nutností ověření adresáta a podpisu budou ukládány na poště po dobu 30 dnů. Doručovatel Vám vhodí zprávu o uložení zásilky na poště do schránky.
4. Úřady v ČR mají dle nařízení vlády vyhrazené hodiny pro veřejnost v pondělí a středu vždy jen po dobu 3 hodin. Ověřte si na webu či telefonicky otevírací dobu daného úřadu a využívejte ji jen v nejnutnějších případech. Vše se dá řešit telefonicky a elektronicky. FÚ prodloužil dobu možnosti podání daňového přiznání pro FO i PO.
5. I nadále platí, pokud se necítíte dobře a máte podezření na onemocnění (teplota, kašel, dýchací potíže), kontaktovat telefonicky svého obvodního lékaře nebo okresní hygienickou stanici. Zde dostanete další informace a instrukce. Sami bez předchozí dohody do žádného zdravotnického zařízení necestujte.
6. Rodiče všech dětí (i OSVČ) do věku 13 let mohou čerpat volno na péči o děti po celou dobu karantény. Na internetu je přístupný formulář pro podání žádosti.
7. Důležité je dodržovat hygienická pravidla pro zdravé tělo i zdravého ducha - pravidelně si mýt ruce, kýchat a smrkat do jednorázových kapesníků, nenavštěvovat rodinu a přátele, zůstávat ve svém trvalém bydlišti, v domě na svém pozemku, mimo domov se pohybovat pouze s ochrannou rouškou a jen v nejnutnějších případech, omezit kontakty se seniory na minimum, aby nedošlo k jejich onemocnění.
Zásadní je nepropadat panice, dělat věci, na které nyní máme dost času, nesledovat stále zpravodajství - raději číst, dívat se na filmy, zabývat se domácími pracemi, relaxovat, trošku si zacvičit, dobře jíst a pravidelně spát.
Přeji všem pevné zdraví a nervy. Věřme, že brzy bude lépe.
Ilona Vařeková

Aktuálně Vláda ČR a Česká pošta

Datum: 18. 3. 2020

Po kliknutí na nadpis se zobrazí jednotlivé odkazy aktuálních opatření ke dni 19.3.2020. Dokumenty zveřejněny rovněž na úřední desce obce.

Informace Finanční správy ČR

Datum: 17. 3. 2020

Budovy FÚ jsou uzavřeny pro veřejnost. Otevřeny jsou pouze podatelny ve dnech pondělí a středa v době od 8 do 11 hodin. Více informací v přiloženém dokumentu.

Vyhlášen zákaz volného pohybu osob z důvodu rizika nákazy koronavirem COVID -19

Datum: 16. 3. 2020

Za účelem omezení kontaktu osob mezi sebou a zajištění základního chodu státu, je ode dne 16.3.2020 zakázán volný pohyb osob na celém území ČR. Pohyb osob je možný pouze za účelem nezbytné cesty do zaměstnání a zpět, cesty za nákupy potravin, nezbytné návštěvy lékaře či lékárny, nákupu pohonných hmot. Je nutné omezit zcela pohyb osob na veřejných místech, nutno trávit čas doma, vzájemně se nenavštěvovat, není-li to nezbytně nutné, pravidelně si mýt ruce, větrat, pobývat na čerstvém vzduchu bez blízkého kontaktu s jinými osobami. Z důvodu zabezpečení chodu státu jsou pro držitele IČO a stavební firmy otevřeny prodejny stavebnin a náhradních dílů automobilů. Rovněž zahrádkářské potřeby jsou otevřeny. Je třeba minimalizovat platby v hotovosti a raději používat platební kartu. Ke kontaktům s rodinou a přáteli užívejte mobilní telefony či elektronickou komunikaci. K dnešnímu dni jsou již v Olomouckém kraji uzavřeny obce Litoval a Šternberk, nákaza se potvrdila již u osob v Šumperku a Zábřehu. Koronavirus je nebezpečný zejména pro osoby se sníženou imunitou, osoby chronicky nemocné a pro seniory. Buďte ohleduplní a respektujte nařízení vlády. Přesné informace o NV v přiloženém dokumentu ,,Vyhlášení nouzového stavu".
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou v době vyhlášení zákazu volného pohybu osob omezeny úřední hodiny všech úřadů. Obecní úřad ve Vyšehoří bude otevřen pro občany vždy v pondělí do 9.00 do 12.00 a ve středu od 15.00 do 18.00 hodin. Obecní knihovna je do odvolání uzavřena. Práce úřadu není omezena, občanům jsem k dispozici každý den neomezeně na tel: 724 387 709, nebo na emailu: vysehori.starosta@seznam.cz. Nutné neodkladné záležitosti pro občany vyřídím po dohodě osobně či elektronicky. Starostka obce

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr vysloužilých elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu

Datum: 13. 3. 2020

Velkoobjemový kontejner bude přistaven k OÚ 14.4. až 16.4. V případě potřeby bude v tomto termínu kontejner každé ráno odvezen a prázdný znovu přistaven.

V tomto termínu dojde i ke sběru vysloužilých elektrospotřebičů u OÚ. Ty budou odvezeny 16.4.

Zobrazeno 181-210 ze 243