Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Oznámení o konání veřejného zasedání ZO Vyšehoří dne 12.8.2020 v 18.00 hodin

Datum a čas konání: Středa 12.srpna 2020 v 18:00 hodin
Místo konání: Obecní knihovna Vyšehoří 50
Program jednání / předkládá:
 Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení č. 10 ze dne 13.5.2020/ starostka
 Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 12.8.2020/ starostka
 Rozpočtová opatření RZO 5/2020, RZO 6/2020 na vědomí/ účetní obce
 Plnění rozpočtu obce za 1-7/2020
 Investiční akce ,,Vyšehoří - rekonstrukce chodníků“- uzavření smlouvy se SFDI ČR, změny
stavby, zajištění financování/ starostka
 Investiční akce ,,Místní komunikace pastviny - I.etapa“/starostka
 Správa vodovodní sítě a plán VHZ po roce 2020 – na vědomí
 Výstavba RD pastviny II.etapa - průběžné informace na vědomí
 Průběžné správní činnosti OÚ - na vědomí/starostka
 Organizace akcí: Pátek 28.8.2020 – Čtení a kreslení v knihovně, 18.9.2020 Setkání seniorů
Mikroregionu Zábřežsko v KD Vyšehoří, neděle 20.9.2020 - Vítání občánků/ starostka
 Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020, lhůty- na vědomí
 Diskuse

Ve Vyšehoří dne 5.8.2020
Bc. Ilona Vařeková, DiS.
Starostka obce

Datum vložení: 5. 8. 2020 19:20
Datum poslední aktualizace: 5. 8. 2020 19:24
Autor: Správce Webu