Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Pozvánka

Zobrazeno 211-240 ze 243

S platností od 11.3.2020 po dobu 14 dnů jsou uzavřeny základní, střední a vyšší odborné školy v ČR.

Datum: 10. 3. 2020

Je zakázáno pořádat společenské, kulturní a sportovní akce s pravděpodobnou účastí více než 100 osob. Zákaz se vztahuje i na pořádání rodinných a soukromých akcí, pohřbů a svateb. Opatření vydala vláda ČR s ohledem na riziko šíření kapénkové infekce Koronavirus Covid-19, který je nebezpečný zejména pro chronicky nemocné, lidi se sníženou imunitou a seniory. Opatření ministra zdravotnictví v přiloženém dokumentu:

Nemocnice Šumperk,a.s., Nerudova 41, Šumperk a Interna Zábřeh, s.r.o. - ZÁKAZ NÁVŠŤĚV

Datum: 5. 3. 2020

Na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR byly ve všech zdravotnických zařízeních z důvodu rizika nákazy koronavirem -COVID -19 zakázány veškeré návštěvy na lůžkových odděleních. Jedná se o ochranné opatření vůči hospitalizovaným pacientům a vůči personálu nemocnic.

Rozpočet obce Vyšehoří na rok 2020

Datum: 28. 2. 2020

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém zasedání dne 19.2.2020 projednalo a schválilo nejdůležitější ekonomický dokument pro hospodaření obce v letošním roce. Plné znění Rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2020 naleznete v příloze.

Informace k tématu KORONAVIRUS COVID -19

Datum: 26. 2. 2020

Vážení občané, z pověření Bezpečnostní rady Olomouckého kraje je mojí povinností Vás upozornit na nebezpečí možného rozšíření koronaviru COVID-19 v České republice. V přiloženém dokumentu naleznete základní informace a důležité odkazy. Doporučením je dodržovat hygienu rukou, bránit se kapénkové infekci, nesetrvávat v přeplněných prostorách a v případě, že jste byli v kontaktu s člověkem, který pobýval v poslední době v zahraničí v inkriminovaných oblastech a projevují s u Vás abnormální příznaky, jako vysoká teplota, kašel či jiné těžší respirační potíže, kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu. Starostka obce.

Jarní dílnička pro malé šikuly v kulturním domě Vyšehoří v pátek 6. března 2020 od 17 hodin

Datum: 21. 2. 2020

Zveme všechny šikovné děti a jejich rodiče na tradiční Jarní dílnu do horní klubovny v KD Vyšehoří. V pátek 6. března od 17 hodin budeme vyrábět veselé prostírání. Malým dětem pomohou s výrobou rodiče nebo starší kamarádi. Svačinka jako vždy připravena. Těší se starostka obce

Chovatelská přehlídka paroží a mysliveckých trofejí ulovené zvěře v roce 2019 v kulturním domě ve Vyšehoří ve dnech 22.-23.2.2020

Datum: 21. 2. 2020

V rámci tradiční výstavy paroží a trofeji ulovené zvěře za rok 2019 je připraven prodej potřeb do přírody a bohatá myslivecká kuchyně. Na jídelníčku zvěřinový guláš, smažený zvěřinový řízek s bramborovým salátem, pečený divočák se zelím a knedlíkem a výborná zvěřinová svíčková s knedlíkem. Hotová čerstvě uvařená jídla je možno sníst v jídelně KD, případně si je mohou zájemci odnést ve vlastních nádobách domů. Otevřeno v sobotu od 8.00 do 18.00, v neděli pak od 8.00 do 12.00 hodin. Parkování v uličce u KD a na krajnici hlavní komunikace.

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

Datum: 12. 2. 2020

Veřejné zasedání ZO Vyšehoří se koná ve středu dne 19.2.2020 v 18.30 hodin v Obecní knihovně, Vyšehoří 50.
Program jednání v příloze.

Valná hromada Honebního společenstva Zábřeh 13.2.2020 ve Vyšehoří

Valná hromada Honebního společenstva Zábřeh 13.2.2020 ve Vyšehoří

Datum: 30. 1. 2020

Pozvánka níže

Výstavba obchvatu I/11 Postřelmov - Chromeč, jenž zasahuje i do katastru obce Vyšehoří, je ve fázi přípravy Dokumentace pro stavební povolení stavby.

Datum: 22. 1. 2020

Obec Vyšehoří je účastníkem řízení a ke všem stupňům stavebního řízení se vyjadřuje. V přiložených dokumentech naleznete aktuální nákres stavby obchvatu včetně dotčených pozemků a technickou zprávu ke stavbě. Zahájení stavby je plánováno koncem roku 2020.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2020 v obci Vyšehoří

Datum: 22. 1. 2020

Pod záštitou Charity Zábřeh se uskutečnila v naší obci počátkem ledna 2020 tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky ze dvou pokladniček činí 7.351,-Kč. Finance budou použity pro lidi v nouzi žijící v našem okrese. Všem dárcům děkujeme. Protokol o otevírání pokladniček v příloze.

Státní veterinární správa informuje o aktuální nákazové situaci týkající se nového ohniska ptačí chřipky na Vysočině

Datum: 22. 1. 2020

Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky se nachází v obci Štěpánov nad Svratkou v Kraji Vysočina. Nákazu sem pravděpodobně zavlekli volně žijící ptáci. Virus je smrtelný pro ptáky a není přenosný na člověka. Přesto odborníci doporučují domácí chovy drůbeže uzavřít v hospodářských budovách, či výběhy zastřešit pletivem, aby se k domácí drůbeži nedostali volně žijící ptáci. V případě, že domácí drůbež nepřijímá potravu, rapidně klesne snůška vajec, jsou zaznamenány úhyny, je třeba kontaktovat nejbližšího veterinárního lékaře, případně Okresní veterinární správu v Šumperku. Celý text sdělení SVS v přiloženém dokumentu.

Kalendář svozů komunálního odpadu a plastů pro rok 2020

Datum: 30. 12. 2019

Níže najdete kalendář svozů komunálního odpadu, plastů a tetrapaků pro rok 2020. Pytle na plasty a tetrapaky si vyzvedněte na obecním úřadě.

Zápis č. 8 z veřejného zasedání ZO Vyšehoří dne 11.12.2019

Datum: 20. 12. 2019

Zápis z posledního veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří v roce 2019 dne 11. prosince 2019 v plném znění.

Usnesení č. 8 z veřejného zasedání ZO Vyšehoří dne 11.12.2019

Datum: 18. 12. 2019

Dokument v přiloženém odkazu

Nový jízdní řád autobusové dopravy od 15.12.2019 přinese zlepšení dopravní obslužnosti občanům obce dle požadavků

Datum: 27. 11. 2019

Na základě podnětů obce budou od 15.12.2019 zahrnuty do jízdních řádů autobusů přes naši obec nové spoje, aby byla zajištěna lepší dopravní obslužnost nejen pro občany naší obce, kteří pracují ve směnných provozech. Od data platnosti nového jízdního řádu bude přesměrován nedělní spoj č. 202 linky 207 přes Vyšehoří, tedy mimo Postřelmov, kde cestující mají k dispozici vlak. Odjezd spoje č. 202 z Vyšehoří je plánován na 5:08, příjezd do Šumperku v 5:30.
Zpětný nedělní spoj č. 201 linky 207 jezdí již od ledna 2018 v 6:20 ze Šumperku do Zábřehu přes Vyšehoří.
Sobotní spoj č. 217 linky 207 bude od platnosti nového jízdního řádu prodloužen do Chromče, nově bude jezdit v trase 16:58 Šumperk – 17:15 Chromeč.
Sobotní spoj č. 202 linky 206 bude od platnosti nového jízdního řádu prodloužen z Chromče, nově bude jezdit v trase 5:00 Chromeč – 5:20 Šumperk.
Zároveň je zavedeno spojení v 18:40 v soboty, resp. v 18:30 v neděle ze Šumperku do Chromče a Štítů.

Informace pro majitele psů - povinnost mít očipovaného psa platí od ledna 2020

Datum: 27. 11. 2019

Všichni majitelé psů v obci, jejichž pejsek dosáhl věku půl roku, mají povinnost psa nechat očipovat u veterináře nejpozději do konce letošního roku. Výjimkou jsou psi, u kterých bylo provedeno tetování do data 3.7.2011 a toto tetování je doposud dobře čitelné. Po očipování psa, které se provádí pod kůži na levé straně krku zvířete, je vhodné označení mikročipem zaregistrovat na www.narodniregistr.cz. Čipování psů umožňuje rychlé dohledání majitele zaběhnutého zvířete, průkaznost očkování psa při pokousání jiné osoby, cestování do zahraničí, apod.

Svoz plastů a tetra-packů od domů

Datum: 14. 11. 2019

V úterý 7.ledna 2020 proběhne svoz plastů a tetra-packů od domů. Vyzvedněte si žluté pytle na plasty a oranžové na obaly Tetra-pack zdarma na OÚ.

Děkujeme, že třídítě odpady

Nové sběrné místo na pastvinách

Nové sběrné místo na pastvinách

Datum: 8. 11. 2019

Obec Vyšehoří dokončila nové sběrné místo na pastvinách u jižního výjezdu. Jsou zde umístěny kontejnery na plasty, papír, drobné kovy a sklo.

Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum: 23. 9. 2019

Zasahuje-li porost do ochranného pásma sítě, či se dokonce dotýká sítě nízkého napětí, je povinen vlastník pozemku v době vegetačního klidu provést ořez rostlin nejméně 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu pod odkazem ,,zobrazit více".

Dešťovka - výzva národního programu životního prostředí je stále aktuální

Datum: 14. 8. 2019

Výzva č. 12/2017 na podporu efektivního hospodaření s vodou v obcích poběží až do vyčerpání alokace, přičemž v současné době je k dispozici cca 340 000 000,-Kč. Výzva motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů v obcích k efektivnímu hospodaření s vodou a snižuje tak množství pitné vody odebírané z povrchových a podzemních zdrojů. O peníze lze požádat na systémy, které využívají srážkovou vodu pro zalévání zahrady, na splachování toalet, případně na takové systémy, které budou recyklovat odpadní vodu. Výzva je určena pro majitele obytných domů. Zájemci naleznou podrobnosti na webu: www.opzp.cz Státního fondu životního prostředí ČR.

Celostátní změna jízdních řádů k 15.12.2019

Datum: 12. 8. 2019

Vážení občané, máte-li jakýkoliv podnět či připomínku ke stávajícím jízdním řádům vřejné linkové dopravy v naší obci, předejte nám podnět do 4.9.2019 na OÚ. Podněty budeme kompletovat a zašleme je společně s dalšími požadavky krajskému koordinátorovi dopravy.

Policie upozorňuje na zvýšený počet trestných činů páchaných na seniorech formou podvodných telefonátů a návštěv

Datum: 17. 7. 2019

Upozorněte prosím svoje rodiče a prarodiče, že Policie Šumperk zaznamenala v posledních týdnech zvýšený počet podvodů a triků používaných na starších lidech se záměrem vylákat z lidí peníze. Seniorovi zatelefonuje osoba, která se vydává za jeho vnuka, a požádá ho o finanční půjčku s tím, že si sám nemůže pro peníze přijít a pošle proto kamaráda. Senior poté finance vydá cizímu člověku. Nebo u seniora doma zazvoní cizí, slušně se chovající osoba, s tím, že jde zkontrolovat vyúčtování za energie či plyn, vetře se pod nějakou záminkou do bytu a sleduje, kde má senior uloženy peníze. V takovýchto případech je lépe neotvírat a po podezřelém telefonátu či pokusu o vniknutí do bytu informovat policii na čísle 158. Nebojte se situaci oznámit. Předejdete tak dalším trestným činům a podvodům. Další informace naleznete v přiložených informačních letácích. Klikněte na odkaz ,,zobrazit více".

Vlastníci lesa o výměře do 50 ha v katastru obce Vyšehoří si mohou na MěÚ v Zábřehu, Oddělení životního prostředí vyzvednout lesní hospodářské osnovy

Datum: 4. 7. 2019

Osnovy jsou zpracované na období platnosti od 1.1.2019 do 31.12.2028 a jejich poskytnutí je bezplatné. Týkají se zjištění stavu lesa a pro převzetí je třeba předložit občanský průkaz a doklad o vlastnictví lesa. Celé znění oznámení v příloze.

Podpora pečujících osob - Charita Zábřeh nabízí pomoc v zaškolení v otázkách péče, výživy, rehabilitace a psychické kondice osob vyžadujících péči

Datum: 3. 7. 2019

Začínáte-li pečovat, nebo již delší dobu pečujete o své blízké a uvítali byste zaškolení v péči nejen o fyzickou, ale i o psychickou a sociální oblast svého blízkého, využijte nabídky Charity Zábřeh osobně u Mgr. Ryšavé, tel: 736 509 449, email: pecovatelska@charitazabreh.cz

Stočné pro rok 2019 v obci Vyšehoří

Datum: 8. 4. 2019

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém veřejném zasedání dne 3.4.2019 projednalo a většinou hlasů schválilo usnesení o povinnosti úhrady stočného ve výši 1685,-Kč pro rok 2019 na osobu. Dále se zastupitelstvo usneslo, že pro majitele rodinného domu, který má zdroj pitné vody do své nemovitosti pouze z veřejného vodovodu, je cena stočného stanovena dle skutečné spotřeby vody měřené na cejchovaném vodoměru. Tato možnost zaniká v okamžiku využití dešťové vody ke splachování na WC, kdy tento zdroj vody většinou nelze měřit. Poté je cena stočného stanovena dle směrného čísla. Více o stanovení ceny stočného naleznete v sekci "OBECNÍ ÚŘAD VYŠEHOŘÍ - HOSPODAŘENÍ OBCE - CENA STOČNÉHO".

Třídění obalů TetraPack a odvoz od domů v obci Vyšehoří

Datum: 14. 11. 2018

Obec Vyšehoří nově zavádí svoz obalů TetraPack od domů. Vyzvedněte si v budově OÚ Vyšehoří oranžové pytle na tyto obaly (mléko, smetana, dětské výživy v prášku, ovocné nápoje, apod.) Svoz obalů TetraPack bude probíhat ve stejných termínech, jako svoz plastů od domů, tedy každé první úterý v kalendářním měsíci. Vyzvedněte si také zdarma žluté pytle na třídění plastů. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí.

Svoz plastů ve Vyšehoří přímo od domů každé první úterý v měsíci. Vyzvedněte si na OU zdarma pytle na plasty.

Datum: 11. 6. 2018

Pro zlepšení služeb občanům zavádíme od měsíce července 2018 svoz plastů od domů. Občané si mohou od 18.6.2018 zdarma vyzvednout plastové pytle na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Svoz bude probíhat každé první úterý v měsíci. Tradiční kontejnery na plasty zůstanou zachovány. Zavedením svozu pytlů s plasty se nebudou pytle, plastové židle a kbelíky hromadit na veřejných prostranstvích u kontejnerů. Na svoz budeme občany upozorňovat SMS zprávou. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí a třídíte odpady.

Rozhodnutí o umístění stavby přeložky silnice I/11 Postřelmov- Chromeč vydáno

Datum: 11. 6. 2018

Celou verzi rozhodnutí naleznete v příloze a na úřední desce obce. S ohledem na rozsah stran je zveřejněno pouze elektronicky.

Územní plán obce Vyšehoří umístěn v sekci Obec Vyšehoří - Historie a současnost obce

Datum: 23. 4. 2018

Dokument ÚP Vyšehoří po změnách je veřejně přístupný na webu obce pro zájemce k nahlédnutí.

BUĎTE INFORMOVANÍ A VYUŽÍVEJTE ZDARMA SMS INFOKANÁL OBCE

Datum: 21. 7. 2016

Občané obce, majitelé nemovitostí v obci a další zájemci kteří mají zájem dostávat informace o dění v obci, o mimořádných událostech a zprávy týkající se chodu obce formou SMS zpráv na svoje mobilní telefony, mohou stále nahlásit svoje jméno, příjmení a telefonní číslo na Obecním úřadě ve Vyšehoří u účetní obce, případně emailem na email: vysehori.starosta@seznam.cz, případně formou sms na tel.: 730 101 424. Služba pro občany je zdarma. Zajistěte si aktuální informace o odstávkách vody, elektřiny a další aktuality. Starostka.

Zobrazeno 211-240 ze 243