Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Sčítání lidu 2021 organizuje Český statistický úřad ve dnech 27.3. - 11.5.2021, účast je povinná pro všechny osoby s pobytem v ČR

Sčítání lidu, domů a bytů v Česku odstartuje o půlnoci z 26. na 27. března 2021 a potrvá do 11. května. Sčítání se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii.
Během Sčítání 2021 se lze sečíst online nebo formou listinného sčítání. Sčítání online je možné využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 přes elektronický formulář na tomto webu www.scitani2021 nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Listinné sčítání je určené pouze osobám, které se nesečtou online, a bude probíhat od 17. 4. do 11. 5. 2021. Formuláře pro listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích komisařů nebo na kterémkoli kontaktním místě Sčítání 2021. Formuláře pro listinné sčítání získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se za neplatné.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.
Sčítání online zvládnete mnohem rychleji, pokud si předem připravíte:

1. občanský průkaz, cestovní pas, elektronický průkaz nebo datová schránka
2. informace o velikosti obydlí v metrech čtverční a počtu místností
3. informace o způsobu odběru energií

Chcete sečíst online i ostatní osoby v domácnosti? Potřebujete o nich mít tyto informace:

1. rok narození sčítané osoby
2. národnost
3. mateřský jazyk
4. adresu pobytu rok před rozhodným okamžikem sčítání
5. nejvyšší dosažené vzdělání
6. zaměstnání
7. způsob dopravy do zaměstnání

Datum vložení: 4. 1. 2021 12:23
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2021 12:42
Autor: Správce Webu