Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

POV 2023

Olomoucký kraj

 

Zobrazeno 121-150 ze 232

Nové číslo časopisu SMSka 4/2021

Datum: 16. 4. 2021

Časopis Sdružení místních samospráv zde ke stažení

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 21.4.2021 v 18.00 hodin Kulturní dům

Datum: 14. 4. 2021

Program v příloze

Informace Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ČR k uvolňování opatření a nástupu dětí do škol

Datum: 8. 4. 2021

V souvislostí s postupným otvíráním škol zveřejňujeme materiály, které školy dnes obdržely přímo z MŠMT. Důvodem rotace je snaha řešit již dopředu situace, kdy část rodičů testování odmítne a děti zůstanou doma. Rotací je zajištěno to, že ti co zůstanou doma, se učit budou. Více v přílohách.

Očkování psů proti vzteklině ve středu 28.4.2021 v 16.50 u kaple

Datum: 31. 3. 2021

Očkování proti vzteklině stojí 200,-Kč, cena kombinace je 400,-Kč. Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je vhodné použít kombinovanou vakcínu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako psinka, infekční zánět jater, parvoviróza

Registrace k očkování chronicky nemocných spuštěna od 24.3.2021 na serveru MZČR

Datum: 24. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví na svém webu mzcr.cz spustilo registraci k očkování proti Covid-19 pro chronicky nemocné osoby. Pozor! Před zahájením registrace je třeba zjistit přístupový kód u ošetřujícího lékaře specialisty. Obvodní lékař kód neposkytuje. K očkování je třeba přinést lékařskou zprávu.

Upozornění na odstávku elektřiny ve středu dne 7.4.2021 od 7:30 do 17:00 hodin

Datum: 19. 3. 2021

Odstávka dodávky elektřiny z důvodu rekonstrukce trafostanice pro rozvod sítě nízkého napětí v obci Vyšehoří (posílení sítě z důvodu zvýšení odběrových míst v obci - výstavba nových rodinných domků). Provádí společnost MSEM.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 21. dubna 2021 v 18.00 - kulturní dům Vyšehoří

Datum: 15. 3. 2021

Program jednání bude zveřejněn v zákonné lhůtě

Zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2021/2022 v ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov dne 13. dubna 2021 od 10.00 do 17.00 hodin- Distančně

Datum: 15. 3. 2021

Veškeré aktuální informace naleznete na www.zsbludov.cz. Škola připravila on-line rezervační systém pro rodiče a děti. Z rozhodnutí ředitelky školy a s ohledem na opatření MZČR, proběhne zápis distančně. Rodiče dětí obdrží odkaz a mohou se připojit přes ZOOM. Sledujte informace na webu ZŠ Bludov.

Časopis SENÁT zde ke stažení

Datum: 8. 3. 2021

První vydání časopisu v roce 2021 ve formátu PDF ke stažení

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr vysloužilých elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu - jarní úklid

Datum: 25. 2. 2021

Velkoobjemový kontejner bude přistaven k OÚ 12.4. až 14.4. včetně. V případě potřeby bude v tomto termínu kontejner každé ráno odvezen a prázdný znovu přistaven.

V tomto termínu dojde i ke sběru vysloužilých elektrospotřebičů u OÚ. Ty budou odvezeny 15.4. v ranních hodinách.

Nabídka netříděné zeminy k odprodeji

Datum: 22. 2. 2021

Obec Vyšehoří nabízí k odprodeji netříděnou zeminu z výkopů sítí vodovodu a kanalizace 2018, částečně kvalitní skrývka, za cenu 100,-Kč/t.
Při odběru většího množství cena dohodou.
Odvoz a manipulace vlastní. Bližší informace podá starostka obce na tel.: 724 387 709

Sčítání lidu online prodlouženo do 11.5.2021, od 17.4.2021 do 11.5.2021 sčítání pomocí listinného formuláře

Datum: 18. 2. 2021

Den 27.3.2021 vyhlásil Český statistický úřad jako rozhodný den pro data zapsaná do sčítací listiny. Sčítání jsou povinni zúčastnit se obyvatelé trvale hlášeni k pobytu v ČR, případně cizinci s povolením pobytu. Je preferováno on-line sčítání, případně vyplnění papírového tiskopisu. Termín 11.5.2021

Veřejné projednání obsahu návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří ve středu 31. března 2021 od 16.00 hodin v Obecní knihovně, Vyšehoří 50.

Datum: 15. 2. 2021

Obsahem Změny č. 2 ÚP Vyšehoří je rozšíření parcelace pro výstavbu rodinných domků v intravilánu obce. Bližší informace v přiložených souborech.

Policie ČR - Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Vyšehoří za rok 2020

Datum: 10. 2. 2021

Bezpečnostní zpráva o stavu veřejného pořádku v naší obci a v okrese Šumperk v příloze

Sekce Odpadové hospodářství je aktualizována

Datum: 2. 2. 2021

Sekce Odpadové hospodářství byla doplněna o hospodaření za rok 2020 a o informace, které byly uvedeny ve Zpravodaji 2020.

Naleznete pod Úřad / Odpadové hospodářství.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu 3. února 2021 v 18.00 hod v sále kulturního domu

Datum: 20. 1. 2021

Vstup na jednání s rouškou, rozestupy účastníků zajištěny. Program jednání - klikni na nadpis

Metodika pro registraci do systému očkování proti koronaviru

Datum: 15. 1. 2021

Občané ve věku 80+ se mohou, v případě zájmu o očkování proti koronaviru, registrovat do systému, který spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na stránce: registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz po zadání telefonního kontaktu obdrží žadatel pin, pomocí něhož se přihlásí do systému. Senioři se také mohou hlásit pomocí telefonní linky 1221. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dočasné omezení autobusové dopravy od středy 13. ledna 2021

Datum: 11. 1. 2021

Od středy 13. ledna Olomoucký kraj přistoupí k dočasnému omezení autobusové dopravy. Některé autobusové linky k tomuto datu přejdou do režimu jarních prázdnin.
Důvodem je uzavření škol v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.
Informace o aktuálních jízdních řádech cestující najdou na webu cestujok.cz nebo idsok.cz, případně mohou zavolat na telefonní linku 588 88 77 88.

Policie ČR varuje občany před podvodným jednáním

Datum: 11. 1. 2021

Krajské ředitelství PČR upozorňuje občany a zvláště seniory na pokračující podvodná jednání pachatelů směřujícím k vylákání přihlašovacích údajů a čísel účtů k bankovním účtům a následnému převodu peněz. Celý článek v příloze.

Sčítání lidu 2021 organizuje Český statistický úřad ve dnech 27.3. - 11.5.2021, účast je povinná pro všechny osoby s pobytem v ČR

Datum: 4. 1. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů v Česku odstartuje o půlnoci z 26. na 27. března 2021 a potrvá do 11. května. Sčítání se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii.
Během Sčítání 2021 se lze sečíst online nebo formou listinného sčítání. Sčítání online je možné využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 přes elektronický formulář na tomto webu www.scitani2021 nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Listinné sčítání je určené pouze osobám, které se nesečtou online, a bude probíhat od 17. 4. do 11. 5. 2021. Formuláře pro listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích komisařů nebo na kterémkoli kontaktním místě Sčítání 2021. Formuláře pro listinné sčítání získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se za neplatné.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.
Sčítání online zvládnete mnohem rychleji, pokud si předem připravíte:

1. občanský průkaz, cestovní pas, elektronický průkaz nebo datová schránka
2. informace o velikosti obydlí v metrech čtverční a počtu místností
3. informace o způsobu odběru energií

Chcete sečíst online i ostatní osoby v domácnosti? Potřebujete o nich mít tyto informace:

1. rok narození sčítané osoby
2. národnost
3. mateřský jazyk
4. adresu pobytu rok před rozhodným okamžikem sčítání
5. nejvyšší dosažené vzdělání
6. zaměstnání
7. způsob dopravy do zaměstnání

Zpravodaj obce Vyšehoří 2020

Datum: 4. 1. 2021

Plná verze tiskoviny ve formátu PDF ke stažení

Článek o odpadovém hospodářství v naší obci

Datum: 22. 12. 2020

Zde najdete elektronickou verzi článku o odpadovém hospodářství ze zpravodaje z roku 2020.

Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří ve čtvrtek 17.12.2020 v 15.30 hodin

Datum: 14. 12. 2020

Mše svatá pro veřejnost

Finanční správa - přiznání k dani z nemovitosti do 1.2.2021

Datum: 2. 12. 2020

Finanční úřad pro Olomoucký kraj si dovoluje upozornit na blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021.
Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat nejpozději do 1. února 2021.
Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku.
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané zdanitelné stavbě provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, a pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.
V minulých měsících některá média chybně informovala o zrušení daně. Byla zrušená daň z nabytí nemovitých věcí, nikoli daň z nemovitých věcí.

Veškeré další informace naleznete na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz.

V případě dotazů, doporučujeme kontaktovat příslušné územní pracoviště, a to zejména využitím elektronické formy komunikace.

Územní pracoviště finančního úřadu
Územní pracoviště v Šumperku + 420 583 386 111 podatelna3109@fs.mfcr.cz
Územní pracoviště v Zábřehu + 420 583 494 111 podatelna3110@fs.mfcr.cz


Kalendář svozů komunálního odpadu a plastů pro rok 2021

Datum: 2. 12. 2020

V příloze naleznete kalendář svozů komunálního odpadu a plastů pro rok 2021

Obecní knihovna Vyšehoří nabízí čtenářům nové knihy

Datum: 25. 11. 2020

Více než padesát novinek nabízí z zapůjčení Obecní knihovna ve Vyšehoří. Zveme stávající čtenáře i nové zájemce k prohlídce listopadového výměnného fondu a novinek zakoupených naší knihovnou. S ohledem na krizová opatření, je od pondělí 30.11.2020 zajištěn příjem přečtených knih a výdej nových knih formou předání, buď přímo doma u čtenáře, či převzetím objednaných knih v knihovně. V případě zájmu o rezervaci knihy je třeba volat na tel: 583 238 851. Vstup do knihovny je omezen na nejvíce dvě osoby zaráz. U vchodu je připravena dezinfekce rukou a do budovy je nutno vstupovat s rouškou. Klikněte na odkaz Výměnný fond a vyberte si.

Aktuální epidemiologická situace v ČR - COVID 19

Datum: 29. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR a jeho řídící tým v oblasti řízení nákazy Covid 19 vydali pokyny k aktuální situaci týkající se rozšiřování nákazy v ČR a možné scénáře pro vývoj epidemie v následujících týdnech.
Doporučuje se omezit veškeré sociální kontakty, nosit roušku, pravidelně si dezinfikovat ruce, zamezit shlukování většího počtu osob.
Osoby nakažené virem Covid 19 jsou povinny držet se v karanténě, stejně tak jejich rodiny a blízcí, kteří s nimi přišli do kontaktu.
Podrobnosti naleznete v přiloženém odkazu.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v celé ČR a v Olomouckém kraji

Datum: 7. 10. 2020

V přiložených odkazech naleznete oficiální výsledky voleb konaných ve dnech 2. a 3.10.2020 v celé ČR- vydané ve sbírce zákonů č. 395/2020 a výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Následuje lhůta pro podání případných námitek a stížností, poté budou volby platné. Z lídrů vítězných stran v Olomouckém kraji bude zvolen hejtman.

Výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje v obci Vyšehoří

Datum: 5. 10. 2020

Ve volebním okrsku Vyšehoří se z celkového počtu 188 voličů zúčastnilo voleb 50 voličů. Všechny hlasy byly platné.
Výsledky dle počtu odevzdaných hlasů: 12 hlasů - Spojenci (Koalice KDU-ČSL, TOP 09,Strana zelených, 11 hlasů- ANO, 9 hlasů- SPD, 8 hlasů- ODS, 5 hlasů Piráti a Starostové, 2 hlasy - Moravané, 1 hlas- ČSSD, 1 hlas -Trikolóra, 1 hlas - Rozumní.

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Datum: 30. 9. 2020

Nouzový stav je vyhlášen od 5.10.2020 od 00:00 hodin po dobu 30 dnů. Od téhož dne jsou zakázány akce v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřním a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějším prostoru, koncerty a akce, na kterých se převážně zpívá. Pro veřejnost platí zákaz vstupu do provozoven stravovacích služeb v čase mezi 22:00 a 6:00 hod. Podrobnosti a výjimky v přiloženém dokumentu částky č. 158 ze dne 30.9.2020

Zobrazeno 121-150 ze 232