Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu 3. února 2021 v 18.00 hod v sále kulturního domu

Vstup na jednání s rouškou, rozestupy účastníků zajištěny. Program jednání - klikni na nadpis

OZNÁMENÍ

o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

 

Datum a čas konání: Středa 3. února 2021 v 18:00 hodin

Místo konání: Kulturní dům Vyšehoří

 

Program jednání / předkládá:

 • Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení č. 12 ze dne 11.11.2020/ starostka

 • Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 3.2.2021/ starostka

 • Rozpočtová opatření RZO 13/2020, RZO 14/2020 na vědomí / účetní obce

 • FIN 12/2020- vyhodnocení roku, Schválení seznamu opravných položek k pohledávkám k 31.12.2020, účet 194 a účet 192 rozpočtové skladby, Inventarizace majetku obce za rok 2020 vč. Návrhu na odpis majetku
 • Rozpočet obce Vyšehoří na rok 2021, ukončení rozpočtového provizoria

 • Dotace Zábřežsko třídí, Zábřežsko kompostuje v návaznosti na rozpočet obce, VPS s Mikroregionem Zábřežsko / místostarosta, starostka
 • Stočné – vyhodnocení poplatkového systému, stočné 2021, výjimky a slevy / starostka

 • Odpadové hospodaření – poplatky za svoz TDO - Nastavení systému odpadového hospodářství od roku 2022 (OZV stanovující obecní systém, OZV místní poplatky), Dodatek smlouvy o likvidaci TDO Eko-servis Zábřeh / místostarosta
 • Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří v roce 2021 / starostka

 • Přezkum hospodaření obce za rok 2020 - na vědomí / starostka

 • VHZ - Akciový podíl obce – na vědomí/starostka

 • MK 841/1 na pastvinách/na vědomí/starostka

 • Výstavba nová čtvrť/na vědomí/starostka

 • Most přes Postřelmovský potok / na vědomí/starostka

 • Dotační program na podporu JSDH 2021 – práce s pilou

 • Obchvat 1/11 Postřelmov- Chromeč / na vědomí/starostka

 • Sčítání lidu, domů a bytů 2021

 • Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021/ na vědomí/starostka

 • Znečišťování ovzduší v obci

 • Diskuse

Bc. Ilona Vařeková, DiS.                                                 Ve Vyšehoří dne 27.1.2021

Starostka obce

 

Datum vložení: 20. 1. 2021 13:17
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2021 20:16
Autor: Správce Webu