Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Volby do Zastupitelstva obce Vyšehoří

Den konání voleb: 22. června 2024 od 7:00 do 22:00 hodin (sobota)

Pro volby do Zastupitelstva obce Vyšehoří je v obci Vyšehoří stanoven jeden volební okrsek.

Adresa sídla volebního okrsku je Obecní knihovna, Vyšehoří 50, 789 01 Vyšehoří. Volební místnost je v přízemí. Schody při vstupu. Telefonní číslo do volební místnosti je 583 238 851.

V obci vyšehoří bude voleno 7 členů zastupitelstva.

Městský úřad Zábřeh, jako registrační úřad, stanovil potřebný počet podpisů voličů na peticích podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby konané dne 22. června 2024 náslodovně:

  • minimální počet podpisů pro nezávislé kandidáty: 14
  • minimální počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů: 20

 

Kandidáti podají "Kandidátní listinu", "Petici nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů" a "Prohlášení kandidáta" registračnímu úřadu do 17. 4. 2024 do 16:00 hodin osobně na podatelnu či poštou.

 

Přehled základních termínů a lhůt

  • do 17. 4. 2024 do 16:00 hodin - podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)
  • do 23 .4. 2024 do 16:00 hodin -  možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
  • do 25. 4. 2024 - odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách), pokud toto přichází v úvahu
  • do 5. 5. 2024 - registrační úřad vydává rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 2 a 3 zákona)
  • do 23. 5. 2024 - delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
  • do 20. 6. 2024 do 7:00 hodin - možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury, možnost zmocněnce písemně odvolat kandidaturu kandidáta (§ 24 zákona o volbách)
  • 22. 6. 2024 od 7:00 22:00 hodin - průběh hlasování

Kontakt na registrační úřad

Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh (zámek)

Mgr. Jitka Sekaninová, vedoucí Odboru vnitřních věcí
Tel.: 583 468 261, e-mail: jitka.sekaninova@muzabreh.cz
kancelář č. 103, 1. patro

Dokumenty ke stažení

Vzor č. 1a - Kandidátní listina - typ nezávislý kandidát Typ: DOCX dokument, Velikost: 13.98 kB

Vzor č. 1b - Kandidátní listina - typ sdružení nezávislých kandidátů Typ: DOCX dokument, Velikost: 15.18 kB

Vzor č. 2 - Petice nezávislí kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů Typ: DOCX dokument, Velikost: 15.57 kB

Vzor č. 3 - Prohlášení kandidáta Typ: DOCX dokument, Velikost: 12.12 kB

Související dokumenty

Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty