Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Volby do Evropského parlamentu

Dny konání voleb: 7. a 8. června 2024

Pro volby do Zastupitelstva obce Vyšehoří je v obci Vyšehoří stanoven jeden volební okrsek.

Adresa sídla volebního okrsku je Obecní knihovna, Vyšehoří 50, 789 01 Vyšehoří. Volební místnost je v přízemí. Schody při vstupu. Telefonní číslo do volební místnosti je 583 238 851.

Minimální počet členů okrskové volební komise je 4.