Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Výtežnost

Rok 2023

Výtěžnost
Typ odpadu
váha Q1
[kg]
váha Q2
[kg]
váha Q3
[kg]
váha Q4
[kg]
váha celkem
[kg]
váha / měsíc
[kg]
váha / obyvatel
[kg]

Komunální odpad

11 440

9 980

10 600

10 820

41 977

3 498

160.216

Plasty

1 300

2 320

1 840

1 690

7 150

596

27,290

Papír

1 747

1 869

1 106

1 822

6 544

545

24,977

Sklo

298

1 192

411

1 625

3 525

294

13,455

Kov

1 150

1 286

1 514

142

4 090

341

15,611

Nápojové kartony

26

47

37

33

143

12

0,546

Jedlý olej a tuk 49 27 27 92 195 16 0,744

BIO odpad

3 940

6 800

8 960

9 460

28 400

2 367

108,397

Objemný odpad

60

3 860

660

4 040

8 620

718

32,901

Textil

0

0

0

821

821

68

3,134

Aktualizováno: 27.2.2024