Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Rok 2022

Přehledy a statistiky

Příjmy  
Poplatek za komunální odpad 720,-Kč
Celkové příjmy od občanů

189 320,-Kč

Odměna za třídění od EKO-KOMu 64 009,-Kč
          1. čtvrtletí 9 661,-Kč
          2. čtvrtletí 18 546,-Kč
          3. čtvrtletí 19 338,-Kč
          4. čtvrtletí 16 464,-Kč
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu 253 329,-Kč
Výdaje  
Zpracování odpadů  89 667,-Kč
          Směsný komunální odpad 42 911,-Kč
          Plasty 17 453,-Kč
          Papír 1 374,-Kč
          BIO odpad 14 754,-Kč
          Objemný odpad 12 907,-Kč
          Nebezpečný odpad 1 642,-Kč
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. 22 160,-Kč
Svoz odpadů 138 925,-Kč
Evidence a ohlašovací povinnost 0,-Kč
Celkové výdaje obce za komunální odpad 252 125,-Kč
Rozpočet - Kalkulace  
Zůstatek (+) / Doplatek (-) 1 204,-Kč

 

Porovnání příjmů a nákladů na obyvatele v roce 2022

Výtěžnost

Typ odpadu

váha Q1

[kg]

váha Q2

[kg]

váha Q3

[kg]

váha Q4

[kg]

váha celkem

[kg]

váha / měsíc

[kg]

váha / obyvatel

[kg]

Komunální odpad

14 100

7 320

8 480

12 400

43 802

3 650

168.472

Plasty

1 145

1 600

1 691

1 401

5 837

486

22,450

Papír

520

660

1 240

1 165

3 585

298

13,788

Sklo

0

2 680

2 010

1 287

5 977

498

22,988

Kov

0

320

3 256

2 335

5 911

492

22,735

Nápojové kartony

3

32

34

28

97

8

0,373

Jedlý olej a tuk 0 0 0 40 40 3 0,154

BIO odpad

0

3 260

3640

10 820

17 720

1 476

68,154

Objemný odpad

0

3 640

150

2 180

5 970

497

22.962

Textil

0

0

0

1 118

1 118

93

4,300

Aktualizováno: 27.2.2024