Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Rok 2021

Přehledy a statistiky

Příjmy  
Poplatek za komunální odpad 620,-Kč
Celkové příjmy od občanů

156 105,-Kč

Odměna za třídění od EKO-KOMu 56 613,-Kč
          1. čtvrtletí 11 703,-Kč
          2. čtvrtletí 14 489,-Kč
          3. čtvrtletí 15 841,-Kč
          4. čtvrtletí 14 578,-Kč
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu 212 718,-Kč
Výdaje  
Zpracování odpadů  91 645,-Kč
          Směsný komunální odpad 41 547,-Kč
          Plasty 13 480,-Kč
          Papír 299,-Kč
          BIO odpad 18 044,-Kč
          Objemný odpad 15 225,-Kč
          Nebezpečný odpad 3 047,-Kč
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. 26 932-Kč
Svoz odpadů 128 550,-Kč
Evidence a ohlašovací povinnost 0,-Kč
Celkové výdaje obce za komunální odpad 247 127,-Kč
Rozpočet - Kalkulace  
Zůstatek (+) / Doplatek (-) - 34 409,-Kč

 

Porovnání příjmů a nákladů v roce 2021

Výtěžnost
Typ odpadu
váha Q1
[kg]
váha Q2
[kg]
váha Q3
[kg]
váha Q4
[kg]
váha celkem
[kg]
váha / měsíc
[kg]
váha / obyvatel
[kg]

Komunální odpad

15 580

11 060

12 280

11 220

51 277

4 273

203.482

Plasty

1 060

1 170

1 416

1 650

5 296

441

21,016

Papír

460

660

800

800

2 720

226

10,794

Sklo

1 120

1 260

1 760

940

5 080

423

20,159

Kov

180

200

1 120

40

1 540

128

6,111

Nápojové kartony

67

73

113

16

269

22

1,067

Jedlý olej a tuk 0 0 0 40 40 3 0,159

BIO odpad

3 360

5 020

9 560

5 000

22 940

1 911

91,032

Objemný odpad

0

4 620

0

2 860

7 480

623

29.683

Textil

0

0

0

838

838

69

3,325

Aktualizováno: 15.2.2023