Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Rok 2020

Přehledy a statistiky

Příjmy  
Poplatek za komunální odpad 480,-Kč
Celkové příjmy od občanů

116 155,-Kč

Odměna za třídění od EKO-KOMu 44 442,-Kč
          1. čtvrtletí 9 621,-Kč
          2. čtvrtletí 10 433,-Kč
          3. čtvrtletí 13 075,-Kč
          4. čtvrtletí 11 311,-Kč
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu 160 597,-Kč
Výdaje  
Zpracování odpadů  69 562,-Kč
          Směsný komunální odpad 36 309,-Kč
          Plasty 8 240,-Kč
          Papír 2 668,-Kč
          BIO odpad 11 972,-Kč
          Objemný odpad 10 107,-Kč
          Nebezpečný odpad 264,-Kč
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. 25 825,-Kč
Svoz odpadů 70 707,-Kč
Evidence a ohlašovací povinnost 134,-Kč
Celkové výdaje obce za komunální odpad 166 229,-Kč
Rozpočet - Kalkulace  
Zůstatek (+) / Doplatek (-) - 5 632,-Kč

 

Porovnání příjmů a nákladů v roce 2020

Aktualizováno: 2. 2. 2021.

Výtežnost

Výtěžnost
Typ odpadu
váha Q1
[kg]
váha Q2
[kg]
váha Q3
[kg]
váha Q4
[kg]
váha celkem
[kg]
váha / měsíc
[kg]
váha / obyvatel
[kg]

Komunální odpad

14430

11050

11 730

12 640

48 737

4061

193,405

Plasty

1012

1240

1 450

1 240

4 942

411

19,611

Papír

400

560

700

800

2 460

205

9,762

Sklo

1060

360

1 300

900

3 620

301

14,365

Kov

120

1660

200

80

2 060

171

8,175

Nápojové kartony

50

60

51

61

222

18

0,881

BIO odpad

1620

2620

6 120

4 860

15 220

1 268

60,397

Objemný odpad

0

4500

1 340

460

6 300

525

25,000

Textil

496

280

321

250

1 347

112

5,345

Aktualizováno: 2. 2 2021