Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Rok 2019

Přehledy a statistiky

Příjmy  
Poplatek za komunální odpad 480,-Kč
Celkové příjmy od občanů

119 840,-Kč

Odměna za třídění od EKO-KOMu 41 054,-Kč
          1. čtvrtletí 8 655,-Kč
          2. čtvrtletí 9 818,-Kč
          3. čtvrtletí 12 757,-Kč
          4. čtvrtletí 9 824,-Kč
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu 162 974,-Kč
Výdaje  
Zpracování odpadů 60 208,-Kč
          Směsný komunální odpad 32 645,-Kč
          Plasty 6 558,-Kč
          BIO odpad 11 557,-Kč
          Objemný odpad 8 645,-Kč
          Nebezpečný odpad 803,-Kč
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. 30 385,-Kč
Svoz odpadů 64 440,-Kč
Celkové výdaje obce za komunální odpad 155 035,-Kč
Rozpočet - Kalkulace  
Zůstatek (+) / Doplatek (-) 5 859,-Kč

 

Porovnání příjmů a nákladů v roce 2019

Aktualizováno: 5. 2. 2020.

Výtěžnost

Výtěžnost
Typ odpadu
váha Q1
[kg]
váha Q2
[kg]
váha Q3
[kg]
váha Q4
[kg]
váha celkem
[kg]
váha / měsíc
[kg]
váha / obyvatel
[kg]
Komunální odpad 15340 13640 11720 11650 51868 4322 204,204
Plasty 980 1120 1500 1080 4760 397 18,740
Papír 520 340 760 600 2220 135 8,740
Sklo 760 520 1120 640 3040 200 11,969
Kov 80 140 2370 120 2710 216 10,669
Nápojové kartony 30 60 51 61 202 12 0,795
BIO odpad 1580 5240 6160 2600 15580 1298 61,339
Objemný odpad 0 4500 2 60 1760 8420 702 33,150
Textil 97 411 172 134 814 67 3,205

Aktualizováno: 5. 2. 2020