Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Grafické znázornění výtěžnosti

Výtěžnost tříděného sběru využitelných KO a produkce SKO (kg/obv) ve Vyšehoří

Množství vytříděných odpadů na obyvatele za rok (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, KOV)Aktualizováno: 27.2.2024