Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Přehledy a statistiky

Rok 2023

Příjmy  
Poplatek za komunální odpad 720,-Kč
Celkové příjmy od občanů

187 300,-Kč

Odměna za třídění od EKO-KOMu 94 944,-Kč
          1. čtvrtletí 19 932,-Kč
          2. čtvrtletí 27 832,-Kč
          3. čtvrtletí 21 943,-Kč
          4. čtvrtletí 25 237,-Kč
Celkem příjmy včetně odměny od EKO-KOMu 282 244,-Kč
Výdaje  
Zpracování odpadů  123 221,-Kč
          Směsný komunální odpad 43 817,-Kč
          Plasty 28 779,-Kč
          Papír 3 187,-Kč
          BIO odpad 25 754,-Kč
          Objemný odpad 20 421,-Kč
          Nebezpečný odpad 4 330,-Kč
Poplatek obce dle zákona č. 185/2001 Sb. 21 450,-Kč
Svoz odpadů 179 564,-Kč
Evidence a ohlašovací povinnost 2 435,-Kč
Celkové výdaje obce za komunální odpad 327 178,-Kč
Rozpočet - Kalkulace  
Zůstatek (+) / Doplatek (-) - 44 934,-Kč

 

Porovnání příjmů a nákladů na obyvatele v roce 2023

Aktualizováno: 27.2.2023