Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Obchvat I/11 Postřelmov - Chromeč

Obec Vyšehoří je účastníkem řízení ve věci výstavby obchvatu I/11 Postřelmov- Chromeč. Stavba se týká rovněž katastru obce Vyšehoří a dopravní obslužnosti obce.

Z důvodu výstavby napojení silnice II/369 Vyšehoří na nové rozcestí se silnicí I/11 Postřelmov - Chromeč došlo od 1.6.2023 k úplné uzavírce silnice II/369 z Vyšehoří. Do termínu 30.9.2023 zajistí zhotovitel Strabag a.s. minimálně kyvadlový přístup na nové rozcestí. V době výluky jsou omezeny autobusové spoje. Objízdná trasa je vedena z Vyšehoří do Rovenska a Postřelmova. 

Původní úvozová cesta z Vyšehoří do Chromče není průjezdná pro motorová vozidla. Jedná se o prostor stavby. Původní místní komunikace bude zdemolována a nahradí ji nadjezd nad novou silnicí I/11 z Postřelmova. 

 

Stavbou větve obchvatu I/11 Postřelmov - Chromeč bude zrušeno stávající rozcestí Loučení. V katastru obce směrem k Loučení vznikne úrovňová křižovatka s odbočovacími pruhy.

Stávající úvozová cesta mezi obcemi Vyšehoří a Chromeč bude přeťata novu dvouproudovou rychlostní silnicí vedoucí z křižovatky u Postřelmova mazi obcemi Chromeč a Vyšehoří směrem na Klášterec.. Dopravní spojení pro obyvatele obcí Chromeč a Vyšehoří bude zajištěno nadjezdem nad novou silnicí.

Původní dřevní porost směrem k Loučení bude vykácen a po stavbě nahrazen náhradní výsadbou. Přejezd Hraniční strouhy bude zajištěn přemostěním. Rovněž zeleň u úvozové cesty na Chromeč bude řešena náhradní výsadbou. Starostka obce vydala rozhodnutím o povolení kácení také rozhodnutí o množství, druhu a místě náhradní výsadby. Ta bude provedšna tak, aby nové těleso rychlostní komunikace co nejméně ovlivňovalo kvalitu života v obci Vyšehoří. V tomto směru starostka vede jednání s investorem a se správním úřadem při KÚ OLK, Odbor dopravy.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Projektantem stavby je Dopravoprojekt Ostrava. Realizace stavby větve I/11 Postřelmov - Chromeč je plánována od roku 2022 do roku 2024..

Projektová dokumentace stavby přiložena.

Oznámení o zahájení územního řízení

Koordinační situace 1

Koordinační situace 2

Průvodní zpráva