Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Akce ,,Vyšehoři - rekonstrukce chodníků" zahájena.

Respektujte dopravní značení a pokyny pracovníků stavby.

V místě stavby se pohybuje těžká technika, dbejte oparnosti při pohybu osob i vozidel. Respektujte schválená dopravní omezení.

Rodiče, poučte své děti o nebezpečí úrazu při pohybu na staveništi.

 

 

 

 

Příprava na výstavbu obchvatu ,,I/11 Postřelmov- Chromeč" pokračuje

Datum: 14. 7. 2020

Obecní úřad ve Vyšehoří, jakožto místně a věcně příslušný orgán ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v katastrálním území obce Vyšehoří, zahájil správní řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve věci vykácení dřevin a keřů v lokalitách v katastru obce Vyšehoří určených pro výstavbu obchvatu. Samotné kácení dřevin bude provedeno dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení plánovaného investorem na rok 2021. Zájemci o odběr dřevní hmoty z řad občanů obce budou včas informováni. Vykáceny budou dřeviny kolidující se stavbou a řešena je zároveň i náhradní výsadba. Investorem stavby obchvatu je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zastupuje ve stavebním řízení Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Bližší informace naleznete v ikoně: Investiční akce/ Obchvat I/11.

Obecní knihovna Vyšehoří nabízí k rozebrání zdarma vyřazené knihy a časopisy pro děti i dospělé

Datum: 14. 7. 2020

Knihy a časopisy k rozebrání jsou umístěny v chodbě Obecního úřadu ve Vyšehoří a v poličkách v chodbičce před knihovnou. Zájemci se mohou dostavit kdykoliv v úředních hodinách úřadu nebo v době provozu knihovny, každé pondělí od 18 do 19 hodin. Přijďte si vybrat.

Jak si užít prázdniny bez potíží

Hasiči radí, jak si užít prázdniny bez potíží

Datum: 7. 7. 2020

Hasiči radí, jak si užít prázdniny bez potíží

Vyšehoří - rekonstrukce chodníků od 10.7.2020

Datum: 30. 6. 2020

Na základě bezchybného podání žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a doložení všech, předem připravených, potřebných dokladů, zahajuje obec Vyšehoří dne 10.7.2020 rekonstrukci chodníků. Akci předcházelo náročné stavební řízení vč. povolení a souhlasů s omezením provozu na krajské komunikaci II/369 procházející obcí a několikaměsíční řízení ve věci žádosti o dotaci SFDI. Podlimitní veřejnou zakázku bude realizovat společnost M-Silnice na základě ukončeného výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo v termínu do 6 měsíců od předání staveniště. Práce budou probíhat v úsecích o délce 50 m a dodavatel úseky označí výrazným dopravním značením. V případě potřeby bude zajištěno řízení dopravy kyvadlově pracovníkem dodavatele.
V době stavby budou přemístěny obě autobusové zastávky na točnu za domek p. Večeře.
Respektujte dopravní značení a pokyny pracovníků stavby. Po obci se v době stavby bude pohybovat těžká technika, nákladní vozy budou převážet materiál na skládku do nové čtvrti.
Schema dopravního omezení a stavby v příloze.

Uvolnění opatření před nákazou koronavirem Covid 19 od 1.7.2020

Datum: 30. 6. 2020

Od počátku letních prázdnin je ve většině krajů ČR zrušena povinnost nosit roušku či jiné krytí dýchacích cest na veřejných prostranstvích a ve všech budovách. Výjimkou je Moravskoslezský kraj a Praha. Hygienici nadále doporučují na veřejnosti dodržovat 2 metrové rozestupy a časté mytí rukou.

Příprava jízdních řádů železniční dopravy na období 2020/2021

Datum: 17. 6. 2020

Vážrní občané, Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje zveřejnil nově připravovaný jízdní řád vlaků pro období 2020/2021 na stránkách www.idsok.cz/jizdni-rady/navrhy-jizdnich-radu v sekci ,,Jízdní řády" a podsekci ,,Návrhy a připomínkování jízdních řádů". Na základě podnětů cestujících lze podat do termínu 10.7.2020 k tomuto návrhu připomínky. Máte-li připomínky či požadavky na změnu jízdního řádu vlaku, kterým často cestujete např. do zaměstnání, kontaktujte starostku obce na tel.: 724 387 709 kdykoliv, nebo tel.:583 238 851 v úředních hodinách, případně emailem na : vysehori.starosta@seznam.cz do 10.7.2020. Starostka obce

Uvolnění opatření proti nákaze koronavirem Covid 19 od 15.6.2020

Datum: 15. 6. 2020

Ode dne 15.6.2020 je povolen na všech veřejných prostranstvích pohyb osob bez roušek. Roušky jsou povinné i nadále ve všech veřejných budovách, provozovnách, obchodech. Jsou povoleny hromadné kulturní, společenské a sportovní akce do počtu osob 2 500. na hromadných akcích je doporučeno dodržovat rozestupy.

Svoz popelnic mimořádně již v pátek 3.7.2020

Datum: 15. 6. 2020

Z důvodu státního svátku ČR v pondělí 6.7.2020 se svoz popelnic přesunuje již na pátek 3.7.2020

EKO-KOM, a. s. - Osvědčení o úspoře emisí

Datum: 9. 6. 2020

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

Hasiči Vyšehoří organizují v pátek dne 12.6.2020 v odpoledních hodinách svoz železného šrotu. Šrot mohou občané připravit před domky na okraj místní komunikace.

Datum: 4. 6. 2020

Akci organizuje SDH Vyšehoří

Usnesení vlády ČR v oblasti ochrany před nákazou Covid 19 platná od 8.6.2020 a 15.5.2020 na území ČR - povoleny akce do počtu 500 osob

Datum: 2. 6. 2020

Opatření se týkají zejména pohybu osob v provozovnách, na trzích, ve venkovních zahrádkách, zoologických zahradách, knihovnách, apod. Podrobně v přiložených odkazech. Od 8.6.2020 je možno pořádat bohoslužby, svatby, oslavy, kulturní, společenské, sportovní a další akce s maximálním počtem 500 osob.

Zjednodušená verze webových stránek obce zaměřená na zlepšení přístupnosti, vnímatelnosti a ovladatelnosti nejen pro seniory a handicapované uživatele

Datum: 27. 5. 2020

Obec Vyšehoří v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., upravujícího přístupnost webu a mobilních aplikací ve veřejném sektoru, spustila novou verzi webových stránek. Přístupný web takto pomůže k získání informací nejen slabozrakým, pohybově omezeným občanům, seniorům, psychicky nemocným či barvoslepým osobám. V nové speciální ikoně s názvem ,,Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory" naleznete vybrané, graficky přizpůsobené, odkazy. Navíc, u odkazů, naleznete v horní části u nadpisu malou ikonku reproduktoru s nápisem ,,Přečíst nahlas" a po kliknutí na ikonu se spustí audiozáznam textu.

Nemocnice Šumperk připravuje akreditovaný kurz Sanitář

Datum: 26. 5. 2020

Absolvent kurzu se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních při pomocných a obslužných činnostech. Školení včetně praxe na jednotlivých odděleních v celkové délce 2,5 měsíce proběhne v Nemocnici Šumperk. Podmínkou pro zařazení uchazeče do kurzu je plnoletost, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav a očkování proti hepatitidě typu B. Bližší informace a kontakt: 583 335 006, 724 335 191.

Informace ministrině Jany Maláčové - MPSV ČR

Datum: 25. 5. 2020

Dopis týkající se zajištění dávek MPSV v přiloženém dokumentu

Provoz autobusových linek do konce školního roku stále v režimu jarních prázdnin

Datum: 20. 5. 2020

Krajský integrovaný dopravní systém, s ohledem na nepovinnou prezenční výuku prvních stupňů základních škol a nízkého naplnění spojů, stanovil do konce školního roku režim autobusové dopravy stejný, jako v jarních prázdninách. Frekvence autobusových spojů zůstane až do konce června 2020 ve stejném omezeném režimu, jako doposud. Cestujícím doporučujeme před plánovanou jízdou ověření aktuálního spoje na webu IDOS.cz.

Přehled aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k datu 20.5.2020

Datum: 20. 5. 2020

Nouzový stav ukončen. Podrobnosti z oblasti zdravotnictví, školství, ubytování a stravování, shromažďování, používání ochranných pomůcek, podmínky organizace mimoškolních aktivit a táborů naleznete v přiložených odkazech.

Usnesení č. U 10/2020/13.5.2020

Datum: 20. 5. 2020

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 13.5.2020

Hasiči radí: Pořiďte si do auta hasicí přístroj

Na cestách bezpečně

Datum: 14. 5. 2020

Hasiči radí: Pořiďte si do auta hasicí přístroj

Žádost majitelům psů v obci

Datum: 13. 5. 2020

Vážení majitelé psů, chápeme, že každé zvíře i člověk potřebuje pohyb. Krásné okolí naší obce k rodinným procházkám se psy přímo vybízí. Chápejte také vy, že v květnových a červnových měsících zvěř, jako je srnčí a zaječí, klade mláďata do svých pelíšků a zálehů. I oni mají právo své mladé v klidu porodit, odkojit a vyvést. Váš volně pobíhající pes v lesním porostu, v okraji lesa či remízku, může připravit matku o mláďata a mláďata o život. Děkujeme, že se chováte jako součást přírody. Starostka obce Ilona Vařeková
Zákaz volného pobíhání psů má oporu v legislativě ČR: Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o myslivosti“}. Za nesplnění uvedené povinnosti může být dle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti uložena pokuta do výše 30 000,- Kč, byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem uvedené částky. Příslušným orgánem к projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Dle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020

Datum: 11. 5. 2020

Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil na dny 2.a 3.10 2020 volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR. V obci Vyšehoří proběhnou volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020 v budově Obecního úřadu, Vyšehoří 50. Přesné lhůty k organizaci voleb naleznete v příloze.

Sbírka zákonů ČR, částka 83, 84 a 85 ze dne 6.5.2020

Datum: 7. 5. 2020

Vyhláška týkající se přijímacích zkoušek na SŠ a maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020 uvedena v částce 85 ze dne 6.5.2020.

Vydán zákaz odběru povrchových vod pomocí čerpadel a jiných technických zařízení z vodních toků v katastru obce

Datum: 4. 5. 2020

Zákaz je vydán formou opatření obecné povahy a platí pro všechny obce spadající pod ORP Zábřeh. Je nutné účelně hospodařit s pitnou vodou a dle možností ji dále využít jako vodu užitkovou. Doporučuje se maximální záchyt vody dešťové a její využití pro účely provozu domů a zahrad. Opatření je vydáno na dobu neurčitou. Celé opatření v přiloženém dokumentu.

Obecní knihovna ve Vyšehoří opět otevřena

Datum: 29. 4. 2020

Čtenáři přihlášení do Obecní knihovny ve Vyšehoří mohou navštívit knihovnu v běžném režimu od pondělí 4. května 2020. Vstup do knihovny je nutný v roušce. K dispozici je dezinfekce rukou. Vrácené knihy budou na období 3 dnů uloženy do karantény. V nabídce pro čtenáře naší knihovny je bohatý výměnný fond.

Sbírka zákonů částka 73, 74 a 75 vydaná vládou ČR dne 28.4.2020

Datum: 29. 4. 2020

Jedná se o právní normy týkající se rozvolňování opatření proti nákaze koronavirem Covid-19 a o ukončování školního roku 2019/2020 v druhém pololetí.

Informace zájemcům o zeminu

Datum: 29. 4. 2020

Zájemci o zeminu z řad občanů obce Vyšehoří a majitelů stavebních parcel mohou pro terénní úpravy svých pozemků využívat uloženou zeminu v nové čtvrti na pastvinách. Před odvozem zeminy je třeba informovat starostku na tel: 724 387 709, nebo místostarostu na tel: 702 22 830. Zemina je prioritně určena pro občany obce či vlastníky stavebních parcel v obci Vyšehoří a je zakázáno ji z katastru obce odvážet.

Vláda ČR vydala ve sbírce zákonů částkách 69.,70. a 72. pravidla rozvolňování opatření s platností od 24.4.2020

Datum: 24. 4. 2020

Od data 24.4.2020 je zrušen zákaz volného pohybu osob na veřejnosti. Občané se mohou setkávat ve skupinách nejvýše 10 osob a vždy v roušce. Vláda rovněž vydala změny zákonů týkajících se otevření hraničních přechodů, otevření provozoven obchodů, změn ve výuce škol. Podrobně vše v přiložených odkazech.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

Datum: 21. 4. 2020

Správce daně oznamuje možnost nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu daňových subjektů nepřihlášených k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO ve dnech 27.4.2020 - 27.5.2020, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 na všech územních pracovištích.

Změny ve školní docházce pro vybrané školy a školská zařízení od data 20.4.2020

Datum: 20. 4. 2020

Více v přiloženém dokumentu

Změny v maloobchodním prodeji od data 20.4.2020

Datum: 20. 4. 2020

Částečné uvolnění v oblasti maloobchodního prodeje a služeb - více v přiloženém dokumentu MZDR ČR

Částečné uvolnění zákazu volného pohybu osob - s výjimkami od data 20.4.2020

Datum: 20. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém dokumentu

Očkování psů ve Vyšehoří v úterý 5.5.2020 v 16:50 u kaple

Datum: 17. 4. 2020

Očkování psů proti VZTEKLINĚ - ÚTERÝ 5.5.2020
16:50 hod. u kapličky
Očkování proti vzteklině stojí 170,- Kč, cena kombinace je 350,- Kč.
Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je vhodné použít kombinovanou vakcínu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět jater, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza.
Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit, cena 1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa.
Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, které zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je prevence boreliózy, která je přenosná nejen na psy, ale i na člověka. Tyto moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.
MVDr. Petr Šebesta, 28. Října 885/29, 789 01 Zábřeh
ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ (2 METROVÉ ROZESTUPY, ROUŠKY, RUKAVICE)!!!

Zubní pohotovost v okrese Šumperk

Datum: 14. 4. 2020

Pro akutní pacienty, jejichž obvodní zubní lékař neordinuje z důvodu karantény, je určena zubní pohotovost. Pohotovost o víkendech a svátcích zjistíte na tel: 585 544 444, zde se dozvíte, který lékař v daný víkendový den ordinuje. Kontakty na některé lékaře v přiloženém dokumentu:

Přehled opatření vlády ČR vydaných v souvislosti s koronavirem Covid-19 ke dni 7.4.2020

Datum: 7. 4. 2020

V přiložených dokumentech souhrnný přehled a změny v nařízeních vlády ČR k dnešnímu dni.

Zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021 v období od 2.5. do 16.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Datum: 6. 4. 2020

Konkrétní termín zápisu stanovuje ředitel MŠ. Doporučuje se přednostně podání přihlášky písemně- datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, či poštou. Osobní podání pouze v nevyhnutelném případě. Rodný list dítěte postačí zaslat v prosté kopii. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podrobit dítě stanoveným pravidelným očkováním, zejména Hexavakcínou (záškrt, tetanus, černý kašel, obrna,hepatitida typu B, žloutenka typu B a dále spalničky, zarděnky a příušnice). Rodič při podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ prohlásí, že dítě je řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu. Návštěva praktického dětského lékaře se v současné situaci nedoporučuje. Přesný očkovací kalendář a další podrobnosti v přiložených dokumentech.

Vláda ČR vydala dnes dne 27.3.2020 nové zákony týkající se sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, školní docházky včetně ukončování školního roku, maturit a závěrečných zkoušek, zákona o EET

Datum: 27. 3. 2020

V zákonech jsou uvedeny podmínky čerpání ošetřovného na děti do 13 let a děti jinak zdravotně závislé, odpuštění 6-měsíčních plateb pojistného pro OSVČ, které nemohou vlivem nařízení vlády vykonávat svoji činnost, podmínky přijímacích řízení na SŠ v roce 2020, vykonání maturitní a závěrečné zkoušky v roce 2020 a odsunutí povinností zavedení EET pro OSVČ z důvodu epidemie koronaviru COVID -19 v naší zemi. Přesné znění zákona v přiloženém dokumentu. Klikněte na nadpis. Dokument také na ÚD obce.

Vědecké názory na vývoj koronaviru

Datum: 25. 3. 2020

Dokument v příloze

Ochranné pomůcky, nákupy základních potravin a potřebné léky pro občany obce Vyšehoří

Datum: 22. 3. 2020

Dle informací Krizového štábu Olomouckého kraje bychom měli obdržet na základě našich požadavků jednorázové roušky doručené z Číny. Použitelnost roušky je, dle výrobce, jeden den a obec obdrží max 1 roušku na občana na den, a to na období 1 měsíce. Dodací termín je prozatím neurčen. O případné distribuci roušek Vás budu informovat a bude zajištěna do každého domu tak, aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům mezi občany. Z tohoto důvodu nabízíme zájemcům podomácku strojově šité textilní roušky, které lze po vyvaření vyžehlit a používat opakovaně. Pokud nejste schopni si takovouto roušku sami vyrobit, neostýchejte se požádat o dodání roušky na tel: 724 387 709, a to kdykoliv. Dále nabízíme osamoceným občanům, kteří si sami nemohou či se obávají zajišťovat nákupy základních potravin, zajištění nákupu až do domu. Rovněž, je-li občan osamělý a potřebuje zajistit od svého obvodního lékaře pravidelné nutné léky, může mě kontaktovat telefonicky k zajištění léků. Dodržujme prosím předepsaná pravidla a věřme v lepší situaci. Starostka obce Ilona Vařeková tel: 724 387 709.

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Datum: 20. 3. 2020

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. Dále čtetě po otevření zprávy.

Základní opatření proti šíření koronaviru aktuálně k datu 27.3.2020

Datum: 19. 3. 2020

Vážení občané, níže uvádím výtah ze základních informací:
1. Zákaz pohybu osob a pobytu osob (mimo trvalého bydliště a vlastních pozemků) bez krytí dýchacích cest pomocí roušky, respirátoru, šátku platí do odvolání. Respektujte ho. Při nevyhnutelně nutném kontaktu s cizími osobami dodržujte vzdálenost nejméně 2 metry. Navštěvujete-li svoje rodiče a prarodiče z důvodu zajištění nákupů a léků, noste roušku i při kontaktu s nimi. Jsou nejvíce ohroženou skupinou.
2. Nákupní doba pro seniory nad 65 let a držitele průkazu ZP je nově určena od 8.00 do 10.00 v prodejnách nad 500 m2. V menších prodejnách není pro seniory prodejní doba nijak vyhrazena. Ve všech prodejnách platí nařízení nosit roušku a nově i jednorázové rukavice. Rukavice by měly být k dispozici zákazníkům u vchodu do prodejny.
3. Provoz České pošty po-pá od 8.00 do 16.00. Všechny důchody občanům budou doručovány až domů. Balíky a zásilky bez nutnosti podpisu a převzetí peněz budou rovněž doručovány domů, často jen uložením k brance či vchodu domu. Nezapomeňte i při převzetí zásilek na nutné použití roušky a následné umytí rukou! Doporučené zásilky s nutností ověření adresáta a podpisu budou ukládány na poště po dobu 30 dnů. Doručovatel Vám vhodí zprávu o uložení zásilky na poště do schránky.
4. Úřady v ČR mají dle nařízení vlády vyhrazené hodiny pro veřejnost v pondělí a středu vždy jen po dobu 3 hodin. Ověřte si na webu či telefonicky otevírací dobu daného úřadu a využívejte ji jen v nejnutnějších případech. Vše se dá řešit telefonicky a elektronicky. FÚ prodloužil dobu možnosti podání daňového přiznání pro FO i PO.
5. I nadále platí, pokud se necítíte dobře a máte podezření na onemocnění (teplota, kašel, dýchací potíže), kontaktovat telefonicky svého obvodního lékaře nebo okresní hygienickou stanici. Zde dostanete další informace a instrukce. Sami bez předchozí dohody do žádného zdravotnického zařízení necestujte.
6. Rodiče všech dětí (i OSVČ) do věku 13 let mohou čerpat volno na péči o děti po celou dobu karantény. Na internetu je přístupný formulář pro podání žádosti.
7. Důležité je dodržovat hygienická pravidla pro zdravé tělo i zdravého ducha - pravidelně si mýt ruce, kýchat a smrkat do jednorázových kapesníků, nenavštěvovat rodinu a přátele, zůstávat ve svém trvalém bydlišti, v domě na svém pozemku, mimo domov se pohybovat pouze s ochrannou rouškou a jen v nejnutnějších případech, omezit kontakty se seniory na minimum, aby nedošlo k jejich onemocnění.
Zásadní je nepropadat panice, dělat věci, na které nyní máme dost času, nesledovat stále zpravodajství - raději číst, dívat se na filmy, zabývat se domácími pracemi, relaxovat, trošku si zacvičit, dobře jíst a pravidelně spát.
Přeji všem pevné zdraví a nervy. Věřme, že brzy bude lépe.
Ilona Vařeková

Aktuálně Vláda ČR a Česká pošta

Datum: 18. 3. 2020

Po kliknutí na nadpis se zobrazí jednotlivé odkazy aktuálních opatření ke dni 19.3.2020. Dokumenty zveřejněny rovněž na úřední desce obce.

Informace Finanční správy ČR

Datum: 17. 3. 2020

Budovy FÚ jsou uzavřeny pro veřejnost. Otevřeny jsou pouze podatelny ve dnech pondělí a středa v době od 8 do 11 hodin. Více informací v přiloženém dokumentu.

Vyhlášen zákaz volného pohybu osob z důvodu rizika nákazy koronavirem COVID -19

Datum: 16. 3. 2020

Za účelem omezení kontaktu osob mezi sebou a zajištění základního chodu státu, je ode dne 16.3.2020 zakázán volný pohyb osob na celém území ČR. Pohyb osob je možný pouze za účelem nezbytné cesty do zaměstnání a zpět, cesty za nákupy potravin, nezbytné návštěvy lékaře či lékárny, nákupu pohonných hmot. Je nutné omezit zcela pohyb osob na veřejných místech, nutno trávit čas doma, vzájemně se nenavštěvovat, není-li to nezbytně nutné, pravidelně si mýt ruce, větrat, pobývat na čerstvém vzduchu bez blízkého kontaktu s jinými osobami. Z důvodu zabezpečení chodu státu jsou pro držitele IČO a stavební firmy otevřeny prodejny stavebnin a náhradních dílů automobilů. Rovněž zahrádkářské potřeby jsou otevřeny. Je třeba minimalizovat platby v hotovosti a raději používat platební kartu. Ke kontaktům s rodinou a přáteli užívejte mobilní telefony či elektronickou komunikaci. K dnešnímu dni jsou již v Olomouckém kraji uzavřeny obce Litoval a Šternberk, nákaza se potvrdila již u osob v Šumperku a Zábřehu. Koronavirus je nebezpečný zejména pro osoby se sníženou imunitou, osoby chronicky nemocné a pro seniory. Buďte ohleduplní a respektujte nařízení vlády. Přesné informace o NV v přiloženém dokumentu ,,Vyhlášení nouzového stavu".
Z důvodu nařízení vlády ČR jsou v době vyhlášení zákazu volného pohybu osob omezeny úřední hodiny všech úřadů. Obecní úřad ve Vyšehoří bude otevřen pro občany vždy v pondělí do 9.00 do 12.00 a ve středu od 15.00 do 18.00 hodin. Obecní knihovna je do odvolání uzavřena. Práce úřadu není omezena, občanům jsem k dispozici každý den neomezeně na tel: 724 387 709, nebo na emailu: vysehori.starosta@seznam.cz. Nutné neodkladné záležitosti pro občany vyřídím po dohodě osobně či elektronicky. Starostka obce

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr vysloužilých elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu

Datum: 13. 3. 2020

Velkoobjemový kontejner bude přistaven k OÚ 14.4. až 16.4. V případě potřeby bude v tomto termínu kontejner každé ráno odvezen a prázdný znovu přistaven.

V tomto termínu dojde i ke sběru vysloužilých elektrospotřebičů u OÚ. Ty budou odvezeny 16.4.

S platností od 11.3.2020 po dobu 14 dnů jsou uzavřeny základní, střední a vyšší odborné školy v ČR.

Datum: 10. 3. 2020

Je zakázáno pořádat společenské, kulturní a sportovní akce s pravděpodobnou účastí více než 100 osob. Zákaz se vztahuje i na pořádání rodinných a soukromých akcí, pohřbů a svateb. Opatření vydala vláda ČR s ohledem na riziko šíření kapénkové infekce Koronavirus Covid-19, který je nebezpečný zejména pro chronicky nemocné, lidi se sníženou imunitou a seniory. Opatření ministra zdravotnictví v přiloženém dokumentu:

Nemocnice Šumperk,a.s., Nerudova 41, Šumperk a Interna Zábřeh, s.r.o. - ZÁKAZ NÁVŠŤĚV

Datum: 5. 3. 2020

Na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR byly ve všech zdravotnických zařízeních z důvodu rizika nákazy koronavirem -COVID -19 zakázány veškeré návštěvy na lůžkových odděleních. Jedná se o ochranné opatření vůči hospitalizovaným pacientům a vůči personálu nemocnic.

Rozpočet obce Vyšehoří na rok 2020

Datum: 28. 2. 2020

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém zasedání dne 19.2.2020 projednalo a schválilo nejdůležitější ekonomický dokument pro hospodaření obce v letošním roce. Plné znění Rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2020 naleznete v příloze.

Informace k tématu KORONAVIRUS COVID -19

Datum: 26. 2. 2020

Vážení občané, z pověření Bezpečnostní rady Olomouckého kraje je mojí povinností Vás upozornit na nebezpečí možného rozšíření koronaviru COVID-19 v České republice. V přiloženém dokumentu naleznete základní informace a důležité odkazy. Doporučením je dodržovat hygienu rukou, bránit se kapénkové infekci, nesetrvávat v přeplněných prostorách a v případě, že jste byli v kontaktu s člověkem, který pobýval v poslední době v zahraničí v inkriminovaných oblastech a projevují s u Vás abnormální příznaky, jako vysoká teplota, kašel či jiné těžší respirační potíže, kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu. Starostka obce.

Jarní dílnička pro malé šikuly v kulturním domě Vyšehoří v pátek 6. března 2020 od 17 hodin

Datum: 21. 2. 2020

Zveme všechny šikovné děti a jejich rodiče na tradiční Jarní dílnu do horní klubovny v KD Vyšehoří. V pátek 6. března od 17 hodin budeme vyrábět veselé prostírání. Malým dětem pomohou s výrobou rodiče nebo starší kamarádi. Svačinka jako vždy připravena. Těší se starostka obce

Chovatelská přehlídka paroží a mysliveckých trofejí ulovené zvěře v roce 2019 v kulturním domě ve Vyšehoří ve dnech 22.-23.2.2020

Datum: 21. 2. 2020

V rámci tradiční výstavy paroží a trofeji ulovené zvěře za rok 2019 je připraven prodej potřeb do přírody a bohatá myslivecká kuchyně. Na jídelníčku zvěřinový guláš, smažený zvěřinový řízek s bramborovým salátem, pečený divočák se zelím a knedlíkem a výborná zvěřinová svíčková s knedlíkem. Hotová čerstvě uvařená jídla je možno sníst v jídelně KD, případně si je mohou zájemci odnést ve vlastních nádobách domů. Otevřeno v sobotu od 8.00 do 18.00, v neděli pak od 8.00 do 12.00 hodin. Parkování v uličce u KD a na krajnici hlavní komunikace.

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

Datum: 12. 2. 2020

Veřejné zasedání ZO Vyšehoří se koná ve středu dne 19.2.2020 v 18.30 hodin v Obecní knihovně, Vyšehoří 50.
Program jednání v příloze.

#

Valná hromada Honebního společenstva Zábřeh 13.2.2020 ve Vyšehoří

Datum: 30. 1. 2020

Pozvánka níže

Výstavba obchvatu I/11 Postřelmov - Chromeč, jenž zasahuje i do katastru obce Vyšehoří, je ve fázi přípravy Dokumentace pro stavební povolení stavby.

Datum: 22. 1. 2020

Obec Vyšehoří je účastníkem řízení a ke všem stupňům stavebního řízení se vyjadřuje. V přiložených dokumentech naleznete aktuální nákres stavby obchvatu včetně dotčených pozemků a technickou zprávu ke stavbě. Zahájení stavby je plánováno koncem roku 2020.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2020 v obci Vyšehoří

Datum: 22. 1. 2020

Pod záštitou Charity Zábřeh se uskutečnila v naší obci počátkem ledna 2020 tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky ze dvou pokladniček činí 7.351,-Kč. Finance budou použity pro lidi v nouzi žijící v našem okrese. Všem dárcům děkujeme. Protokol o otevírání pokladniček v příloze.

Státní veterinární správa informuje o aktuální nákazové situaci týkající se nového ohniska ptačí chřipky na Vysočině

Datum: 22. 1. 2020

Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky se nachází v obci Štěpánov nad Svratkou v Kraji Vysočina. Nákazu sem pravděpodobně zavlekli volně žijící ptáci. Virus je smrtelný pro ptáky a není přenosný na člověka. Přesto odborníci doporučují domácí chovy drůbeže uzavřít v hospodářských budovách, či výběhy zastřešit pletivem, aby se k domácí drůbeži nedostali volně žijící ptáci. V případě, že domácí drůbež nepřijímá potravu, rapidně klesne snůška vajec, jsou zaznamenány úhyny, je třeba kontaktovat nejbližšího veterinárního lékaře, případně Okresní veterinární správu v Šumperku. Celý text sdělení SVS v přiloženém dokumentu.

Kalendář svozů komunálního odpadu a plastů pro rok 2020

Datum: 30. 12. 2019

Níže najdete kalendář svozů komunálního odpadu, plastů a tetrapaků pro rok 2020. Pytle na plasty a tetrapaky si vyzvedněte na obecním úřadě.

Zápis č. 8 z veřejného zasedání ZO Vyšehoří dne 11.12.2019

Datum: 20. 12. 2019

Zápis z posledního veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří v roce 2019 dne 11. prosince 2019 v plném znění.

Usnesení č. 8 z veřejného zasedání ZO Vyšehoří dne 11.12.2019

Datum: 18. 12. 2019

Dokument v přiloženém odkazu

Šumperská provozní vodohodpodářská společnost, a.s. zvyšuje od 1. ledna 2020 ceny vodného pro odběratele

Datum: 16. 12. 2019

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699
Vážení zákazníci,
s účinností od 1.1.2020 dochází ke změně cen vodného a stočného:
vodné (úplata za dodávku pitné vody) 42,84 Kč + 15 % DPH, tj. 49,27 Kč/m3
stávající vodné (do 31.12.2019) 39,98 Kč + 15 % DPH, tj. 45,98 Kč/m3
stočné (úplata za odvádění odpadních vod) 42,37 Kč + 15 % DPH, tj. 48,73 Kč/m3
stávající stočné (do 31.12.2019) 39,73 Kč + 15 % DPH, tj. 45,69 Kč/m3
Protože naše společnost není schopna technicky zajistit odečty všech vodoměrů k výše uvedenému
datu, připomínáme možnost si stav vodoměru k datu 31.12.2019 nahlásit nejpozději do 10.1.2020, a
to následujícími způsoby:
telefonem na tel. číslo 583 317 317. Po vytočení čísla budete spojeni
s operátorem, který vás požádá o sdělení následujících informací: číslo odběratele,
číslo vodoměru a stav vodoměru k 31.12. 2019.
Hovory budou přijímány v pracovní dny do 30.12.2019 a od 2.1. do 10.1.2020 vždy
od 7 - 15 hod.
e-mailem na adresu zakaznicke.centrum@spvs.cz . Do předmětu zprávy
uveďte tyto informace: číslo odběratele, číslo vodoměru a stav vodoměru
k 31. 12. 2019.
www stránky na formuláři v sekci "Hlášení stavu vodoměru" nebo v naší virtuální
kanceláři od 15.12.2019 http://zakaznici.spvs.cz/ - pouze odběratelé s
vygenerovaným přístupem .
V případě nenahlášení stavu vodoměru k 31.12.2019 nejpozději do 10.1.2020 bude proveden
technický propočet tak, jak je obvyklé.
V odběrných místech s čidlem pro dálkový odečet bude vždy upřednostněn dálkový odečet před
nahlášeným.
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel. 583 317 317, e-mail:
zakaznicke.centrum@spvs.cz .
V Šumperku 3.12.2019
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
generální ředitel společnosti

Nový jízdní řád autobusové dopravy od 15.12.2019 přinese zlepšení dopravní obslužnosti občanům obce dle požadavků

Datum: 27. 11. 2019

Na základě podnětů obce budou od 15.12.2019 zahrnuty do jízdních řádů autobusů přes naši obec nové spoje, aby byla zajištěna lepší dopravní obslužnost nejen pro občany naší obce, kteří pracují ve směnných provozech. Od data platnosti nového jízdního řádu bude přesměrován nedělní spoj č. 202 linky 207 přes Vyšehoří, tedy mimo Postřelmov, kde cestující mají k dispozici vlak. Odjezd spoje č. 202 z Vyšehoří je plánován na 5:08, příjezd do Šumperku v 5:30.
Zpětný nedělní spoj č. 201 linky 207 jezdí již od ledna 2018 v 6:20 ze Šumperku do Zábřehu přes Vyšehoří.
Sobotní spoj č. 217 linky 207 bude od platnosti nového jízdního řádu prodloužen do Chromče, nově bude jezdit v trase 16:58 Šumperk – 17:15 Chromeč.
Sobotní spoj č. 202 linky 206 bude od platnosti nového jízdního řádu prodloužen z Chromče, nově bude jezdit v trase 5:00 Chromeč – 5:20 Šumperk.
Zároveň je zavedeno spojení v 18:40 v soboty, resp. v 18:30 v neděle ze Šumperku do Chromče a Štítů.

Informace pro majitele psů - povinnost mít očipovaného psa platí od ledna 2020

Datum: 27. 11. 2019

Všichni majitelé psů v obci, jejichž pejsek dosáhl věku půl roku, mají povinnost psa nechat očipovat u veterináře nejpozději do konce letošního roku. Výjimkou jsou psi, u kterých bylo provedeno tetování do data 3.7.2011 a toto tetování je doposud dobře čitelné. Po očipování psa, které se provádí pod kůži na levé straně krku zvířete, je vhodné označení mikročipem zaregistrovat na www.narodniregistr.cz. Čipování psů umožňuje rychlé dohledání majitele zaběhnutého zvířete, průkaznost očkování psa při pokousání jiné osoby, cestování do zahraničí, apod.

Svoz plastů a tetra-packů od domů

Datum: 14. 11. 2019

V úterý 7.ledna 2020 proběhne svoz plastů a tetra-packů od domů. Vyzvedněte si žluté pytle na plasty a oranžové na obaly Tetra-pack zdarma na OÚ.

Děkujeme, že třídítě odpady

#

Nové sběrné místo na pastvinách

Datum: 8. 11. 2019

Obec Vyšehoří dokončila nové sběrné místo na pastvinách u jižního výjezdu. Jsou zde umístěny kontejnery na plasty, papír, drobné kovy a sklo.

Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum: 23. 9. 2019

Zasahuje-li porost do ochranného pásma sítě, či se dokonce dotýká sítě nízkého napětí, je povinen vlastník pozemku v době vegetačního klidu provést ořez rostlin nejméně 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu pod odkazem ,,zobrazit více".

Dešťovka - výzva národního programu životního prostředí je stále aktuální

Datum: 14. 8. 2019

Výzva č. 12/2017 na podporu efektivního hospodaření s vodou v obcích poběží až do vyčerpání alokace, přičemž v současné době je k dispozici cca 340 000 000,-Kč. Výzva motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů v obcích k efektivnímu hospodaření s vodou a snižuje tak množství pitné vody odebírané z povrchových a podzemních zdrojů. O peníze lze požádat na systémy, které využívají srážkovou vodu pro zalévání zahrady, na splachování toalet, případně na takové systémy, které budou recyklovat odpadní vodu. Výzva je určena pro majitele obytných domů. Zájemci naleznou podrobnosti na webu: www.opzp.cz Státního fondu životního prostředí ČR.

Celostátní změna jízdních řádů k 15.12.2019

Datum: 12. 8. 2019

Vážení občané, máte-li jakýkoliv podnět či připomínku ke stávajícím jízdním řádům vřejné linkové dopravy v naší obci, předejte nám podnět do 4.9.2019 na OÚ. Podněty budeme kompletovat a zašleme je společně s dalšími požadavky krajskému koordinátorovi dopravy.

Policie upozorňuje na zvýšený počet trestných činů páchaných na seniorech formou podvodných telefonátů a návštěv

Datum: 17. 7. 2019

Upozorněte prosím svoje rodiče a prarodiče, že Policie Šumperk zaznamenala v posledních týdnech zvýšený počet podvodů a triků používaných na starších lidech se záměrem vylákat z lidí peníze. Seniorovi zatelefonuje osoba, která se vydává za jeho vnuka, a požádá ho o finanční půjčku s tím, že si sám nemůže pro peníze přijít a pošle proto kamaráda. Senior poté finance vydá cizímu člověku. Nebo u seniora doma zazvoní cizí, slušně se chovající osoba, s tím, že jde zkontrolovat vyúčtování za energie či plyn, vetře se pod nějakou záminkou do bytu a sleduje, kde má senior uloženy peníze. V takovýchto případech je lépe neotvírat a po podezřelém telefonátu či pokusu o vniknutí do bytu informovat policii na čísle 158. Nebojte se situaci oznámit. Předejdete tak dalším trestným činům a podvodům. Další informace naleznete v přiložených informačních letácích. Klikněte na odkaz ,,zobrazit více".

Vlastníci lesa o výměře do 50 ha v katastru obce Vyšehoří si mohou na MěÚ v Zábřehu, Oddělení životního prostředí vyzvednout lesní hospodářské osnovy

Datum: 4. 7. 2019

Osnovy jsou zpracované na období platnosti od 1.1.2019 do 31.12.2028 a jejich poskytnutí je bezplatné. Týkají se zjištění stavu lesa a pro převzetí je třeba předložit občanský průkaz a doklad o vlastnictví lesa. Celé znění oznámení v příloze.

Podpora pečujících osob - Charita Zábřeh nabízí pomoc v zaškolení v otázkách péče, výživy, rehabilitace a psychické kondice osob vyžadujících péči

Datum: 3. 7. 2019

Začínáte-li pečovat, nebo již delší dobu pečujete o své blízké a uvítali byste zaškolení v péči nejen o fyzickou, ale i o psychickou a sociální oblast svého blízkého, využijte nabídky Charity Zábřeh osobně u Mgr. Ryšavé, tel: 736 509 449, email: pecovatelska@charitazabreh.cz

Stočné pro rok 2019 v obci Vyšehoří

Datum: 8. 4. 2019

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém veřejném zasedání dne 3.4.2019 projednalo a většinou hlasů schválilo usnesení o povinnosti úhrady stočného ve výši 1685,-Kč pro rok 2019 na osobu. Dále se zastupitelstvo usneslo, že pro majitele rodinného domu, který má zdroj pitné vody do své nemovitosti pouze z veřejného vodovodu, je cena stočného stanovena dle skutečné spotřeby vody měřené na cejchovaném vodoměru. Tato možnost zaniká v okamžiku využití dešťové vody ke splachování na WC, kdy tento zdroj vody většinou nelze měřit. Poté je cena stočného stanovena dle směrného čísla. Více o stanovení ceny stočného naleznete v sekci "OBECNÍ ÚŘAD VYŠEHOŘÍ - HOSPODAŘENÍ OBCE - CENA STOČNÉHO".

Třídění obalů TetraPack a odvoz od domů v obci Vyšehoří

Datum: 14. 11. 2018

Obec Vyšehoří nově zavádí svoz obalů TetraPack od domů. Vyzvedněte si v budově OÚ Vyšehoří oranžové pytle na tyto obaly (mléko, smetana, dětské výživy v prášku, ovocné nápoje, apod.) Svoz obalů TetraPack bude probíhat ve stejných termínech, jako svoz plastů od domů, tedy každé první úterý v kalendářním měsíci. Vyzvedněte si také zdarma žluté pytle na třídění plastů. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí.

Svoz plastů ve Vyšehoří přímo od domů každé první úterý v měsíci. Vyzvedněte si na OU zdarma pytle na plasty.

Datum: 11. 6. 2018

Pro zlepšení služeb občanům zavádíme od měsíce července 2018 svoz plastů od domů. Občané si mohou od 18.6.2018 zdarma vyzvednout plastové pytle na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Svoz bude probíhat každé první úterý v měsíci. Tradiční kontejnery na plasty zůstanou zachovány. Zavedením svozu pytlů s plasty se nebudou pytle, plastové židle a kbelíky hromadit na veřejných prostranstvích u kontejnerů. Na svoz budeme občany upozorňovat SMS zprávou. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí a třídíte odpady.

Rozhodnutí o umístění stavby přeložky silnice I/11 Postřelmov- Chromeč vydáno

Datum: 11. 6. 2018

Celou verzi rozhodnutí naleznete v příloze a na úřední desce obce. S ohledem na rozsah stran je zveřejněno pouze elektronicky.

Územní plán obce Vyšehoří umístěn v sekci Obec Vyšehoří - Historie a současnost obce

Datum: 23. 4. 2018

Dokument ÚP Vyšehoří po změnách je veřejně přístupný na webu obce pro zájemce k nahlédnutí.

BUĎTE INFORMOVANÍ A VYUŽÍVEJTE ZDARMA SMS INFOKANÁL OBCE

Datum: 21. 7. 2016

Občané obce, majitelé nemovitostí v obci a další zájemci kteří mají zájem dostávat informace o dění v obci, o mimořádných událostech a zprávy týkající se chodu obce formou SMS zpráv na svoje mobilní telefony, mohou stále nahlásit svoje jméno, příjmení a telefonní číslo na Obecním úřadě ve Vyšehoří u účetní obce, případně emailem na email: vysehori.starosta@seznam.cz, případně formou sms na tel.: 730 101 424. Služba pro občany je zdarma. Zajistěte si aktuální informace o odstávkách vody, elektřiny a další aktuality. Starostka.

Kontejner na bioodpad přemístěn na fotbalové hřiště

Datum: 28. 6. 2016

Obecní kontejner na bioodpad je přemístěn z návsi na fotbalové hřiště ve Vyšehoří. Do kontejneru můžete vhazovat všechen odpad rostlinného původu - zbytky rostlinných potravin, slupky, trávu, větve, plevel, apod. Děkujeme za pochopení a za to, že třídíte odpad.

Kontejner na textil u Obecního úřadu ve Vyšehoří

Datum: 16. 4. 2014

Bíle zbarvený konterjner na textil je umístěn na sběrovém místě u Obecního úřadu ve Vyšehoří. Do kontejneru vkládejte čisté textilie (neznečištěné od barev, ředidel, mastí, apod.) Textil je následně tříděn, zčásti je využíván pro lidi v zemích třetího světa, částečně recyklován pro průmyslovou výrobu. Využíváním konterjneru an textil nezatěžujete životní prostředí nadměrným odpadem z běžné popelnice.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 22
TÝDEN: 311
CELKEM: 330630

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Vyšehoří hasičská zbrojnice

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 7. 2020

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť, ojediněle bouřky. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Mobilní aplikace

Logo

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google Play
App store