Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 220

Průzkum spokojenosti občanů Olomouckého kraje

Datum: 24. 5. 2023

Važení občané,

obracíme se na vás s žádostí o spolupráci a součinnost při realizaci dotazníkového šetření, které zástupci Olomouckého kraje připravili v zájmu cíle trvalého zvyšování úrovně kvality činností krajského úřadu.

POHÁDKOVÝ LES 3.6.2023 VE VYŠEHOŘÍ

Datum: 15. 5. 2023

Spolek nadšenců ve spolupráci s SDH Vyšehoří a obcí Vyšehoří
zve malé i velké účastníky na procházku pohádkovým lesem. Start na hřišti ve Vyšehoří 3. června od 14.00 hodin, nejpozději v 16.30. Vstupné 50,-Kč. Odměny malým účastníkům trasy v cíli na hřišti.

Finanční výkaz plnění rozpočtu ke dni 30.4.2023

Datum: 15. 5. 2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Vyšehoří za první čtyři měsíce roku 2023

Den obcí Mikroregionu Zábřežsko v sobotu dne 6. května od 9 hodin v Nemili

Datum: 25. 4. 2023

Prezentace obcí našeho mikroregionu na hřišti v Nemili. Bohatý kulturní program, vystoupení místních spolků, prohlídka obce, Tvrze Nemile, nádrže Nemilka, kaplí a hasičáren. Odpoledne a večer hraje Blackbirds a Dechový orchestr Zábřeh.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Zábřeh ode dne 25.4.2023 do 25.5.2023 zveřejňuje k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy k platbě daně z nemovitých věcí.

Datum: 24. 4. 2023

Informace naleznete v přiloženém dokumentu. Daňovým subjektům, nepřihlášeným k platbě daně prostřednictvím SIPO, je stanovena výše úhrady daně z nemovitých věcí za rok 2023. Zprávě věnujte pozornost, zejména pokud u vás došlo ke změnám majetku oproti roku 2022. Týká se i probíhající revize katastru.

Veřejné zasedání ZO Vyšehoří ve středu 26.4.2023 v 18 hodin

Datum: 19. 4. 2023

Čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří se koná ve středu 26. dubna 2023 v Obecní knihovně. Celý program jednání v přiloženém souboru.

Očkování psů 26.4.2023 ve Vyšehoří

Očkování psů proti vzteklině - Vyšehoří středa 26.4.2023 v 16.50 u kaple

Datum: 5. 4. 2023

Pravidelné očkování psů proti vzteklině, případně očkování kombinovanou vakcínou, odčervení psů i koček zajistí veterinární technik ve středu 26.4.2023 v 16.50 u kaple ve Vyšehoří. Možnost zakoupení anti-parazitik pro zvířata.

Kontrola kotlů na tuhá paliva a čištění spalinových cest v obci 10. a 11.5.2023.

Datum: 29. 3. 2023

Zájemci si mohou objednat služby kontroly a čištění kotlů na telefonních číslech uvedených v přiloženém letáčku.

Úplná uzávěra úvozové cesty Vyšehoří - Chromeč z důvodu stavby - přeložky silnice I/11

Datum: 20. 3. 2023

Ode dne 1.4.2023 platí úplný zákaz vjezdu na obslužnou komunikaci - úvozovou cestu, spojující obec Vyšehoří, část Dvořiska a obec Chromeč, u kravína. Zákaz platí pro všechna vozidla mimo vozidla stavby. Na staveništi platí pohyb nepovolaných osob na vlastní nebezpečí! Veřejná vyhláška v příloze.

Zpravodaj sdružení místních samospráv 3/2023

Datum: 16. 3. 2023

Aktuální vydání měsíčníku pro obce - členy Svazu měst a obcí ČR

Zpráva o činnosti Obecní knihovny Vyšehoří v roce 2022

Datum: 13. 3. 2023

V obecní knihovně je k dispozici čtenářům 972 svazků literatury pro dospělé a mládež. V roce 2022 obec zakoupila 24 nových svazků, pravidelně je aktualizován výměnný fond knih z kmenové Knihovny T.G.M. v Šumperku. Otevřeno v pondělí 16 - 18 hodin. Zpráva v příloze.

Sdělení k úhradě poplatků v roce 2023 v obci Vyšehoří

Datum: 1. 3. 2023

Stočné: Úhrada zálohy 1.500,-Kč za osobu do 30.6.2023
Popelnice: Úhrada částky 720,-Kč za osobu do 31.10.2023
Pes: Úhrada 60,-Kč za psa a 90,-Kč za každého dalšího psa téhož majitele do 31.3.2023.
Č.Ú.: 19056204349/0800 s uvedením č.p. a jména, nebo hotově do pokladny OÚ. Více v příloze:

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr vysloužilých elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu - jarní úklid

Datum: 1. 3. 2023

Velkoobjemový kontejner bude přistaven k OÚ 3.4. až 6.4. včetně. V případě potřeby bude v tomto termínu kontejner každé ráno odvezen a prázdný znovu přistaven.
V tomto termínu dojde i ke sběru vysloužilých elektrospotřebičů u OÚ. Ty budou odvezeny 7.4. v ranních hodinách.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil seznamy nedostatečně idntifikovaných vlastníků nemovitostí v ČR na www.uzsvm.cz/nivi

Datum: 23. 2. 2023

Pokud se vlastník nemovitost nepřihlásí o majetek v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. Zemědělská půda bude převedena na Státní pozemkový úřad, lesní pozemky na Lesy ČR. Seznam pozemků v katastru obce Vyšehoří v příloze.

Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci Vyšehoří a okrese Šumperk v roce 2022

Datum: 13. 2. 2023

V katastru obce Vyšehoří byly v roce 2022 evidovány 2 trestné činy a 1 případ náhlého úmrtí. Policie zde vyšetřovala 3 přestupky. Počet trestných činů v okrese vzrostl, objasněno je 64,26% případů. Z celkového počtu 1651 trestných činů se jednalo nejvíce o krádeže a vloupání. Více v příloze:

Výsledek hlasování ve volbách prezidenta ČR ve volebním okrsku Vyšehoří

Datum: 30. 1. 2023

Druhého kola volby prezidenta se ve Vyšehoří zúčastnilo 155 voličů z celkového počtu 197 voličů zapsaných ve volebním seznamu. Všechny odevzdané hlasy byly platné.
Výsledek: Petr Pavel 78 hlasů
Andrej Babiš 77 hlasů
Prezident Petr Pavel nastoupí do funkce po složení slibu 9.3.2023.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2023 v obci Vyšehoří - 12.930,-Kč

Datum: 25. 1. 2023

Dárci předali do pokladniček v obci Vyšehoří celkovou částku 12.930,-Kč. Peníze budou použity na pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem v naší oblasti. Děkujeme malým koledníkům i dárcům.

INFORMACE KE DRUHÉMU KOLU PREZIDENTSKÝCH VOLEB VE DNECH 27. - 28.1.2023

Datum: 23. 1. 2023

Volební místnost Obecní knihovna Vyšehoří 50 otevřena v pátek 14.00-22.00, sobota 8.00-14.00 hodin. Hlasovací lístky obdrží voliči na místě. Platný doklad totožnosti - OP nebo PAS, případně voličský průkaz s sebou.

INFORMACE K VOLBÁM PREZIDENTA ČR VE DNECH 13. a 14. LEDNA 2023 PRO VOLEBNÍ OKRSEK VYŠEHOŘÍ A SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO 1. KOLO

Datum: 4. 1. 2023

Volební místnost Obecní knihovna, Vyšehoří č.p. 50 otevřena v PÁ 13.1.2023 14.00 - 22.00, SO 8.00 - 14.00. K umožnění volby volič předloží platný průkaz totožnosti (OP nebo PAS). Volební lístky obdrží voliči do schránek. Volba bude umožněna imobilním voličům a voličům v izolaci. Více v příloze:

INFORMACE O CENÁCH VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2023.

Datum: 2. 1. 2023

Cena stočného v obci Vyšehoří je pro rok 2023 stanovena na částku 2.170,-Kč za osobu. Záloha ve výši 1.500,-Kč za osobu je splatná na účet obce do 30.6.2023. Vyúčtování stočného s podkladem pro úhradu doplatku obdrží občané po ukončení kalendářního roku. Cenu vodného 2023 bude 59,47,-Kč/m3.

Hasiči radí v měsíci prosinec

Hasiči radí v měsíci prosinec

Datum: 19. 12. 2022

Užijte si Vánoce v klidu a v pohodě ...

Nová zelená úsporám Light

Datum: 19. 12. 2022

MAS Horní Pomoraví je nově konzultačním místem pro program Nová zelená úsporám Light.

Vlastníci rodinných domů z řad seniorů a rodin pobírajících příspěvek na bydlení mohou z tohoto dotačního titulu získat finanční pomoc až do výše 150 tis. Kč na zateplení fasád, střech, stropů, podlah či výměnu

Kalendář svozů komunálního odpadu a plastů pro rok 2023

Datum: 11. 12. 2022

Kalendář svozů komunálního odpadu a plastů pro rok 2023

Druhé veřejné zasedání ZO Vyšehoří ve středu 14. prosince 2022 v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 7. 12. 2022

Celý program jednání zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce obce

Obecní knihovna ve Vyšehoří nabízí v listopadu nový výměnný fond knih pro děti, mládež i dospělé

Datum: 22. 11. 2022

Více něž 70 nových knih pro děti i dospělé nově nabízí naše obecní knihovna. Přijďte si vybrat knížku z bohaté nabídky výměnného fondu. Přijímáme k zápisu nové malé i velké čtenáře. Možnost zapůjčení knížek z okresní knihovny V Šumperku dle požadavků čtenářů. Otevřeno v pondělí 16.00 - 18.00 hod.

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. schválila pro rok 2023 navýšení sazby vodného i stočného. Obce Vyšehoří se týká navýšení vodného o 25% na cenu 59,47 Kč/m3

Datum: 9. 11. 2022

Od roku 2023 budou občané obcí, které jsou akcionáři společnosti VHZ, a.s. Šumperk hradit vodné ve výši 59,47 Kč/m3 a stočné ve výši 68,32,-Kč/m3. Obce Vyšehoří se týká pouze cena vodného, stočné dle směrných čísel v obci Vyšehoří zůstává na ceně 1995,-Kč za osobu a rok. Podrobnosti z VHZ níže.

Probíhá revize katastrálního operátu v katastrálním území Vyšehoří

Datum: 9. 11. 2022

Cílem revize je uvést do souladu stav katastrální mapy se skutečným stavem v terénu. Majitelé nemovitostí, kteří obdrží protokoly, je musí vyplněné doručit na obecní úřad. V případě nejasností bude s majitelem jednáno individuálně v úředních hodinách. Bližší informace v přílohách.

Veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu obce Vyšehoří ve středu 7.12.2022 v 16 hodin v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 24. 10. 2022

Pořizovatelem třetí změny ÚP naší obce je Odbor rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh, změnu zpracoval Ing. arch Sohr na základě uzavřené smlouvy s obcí Vyšehoří. Podrobné informace ke změně sdělí na místě jednání pověření pracovníci a naleznete je na www.vysehori/územní plán

Omezení průjezdu na místních komunikacích v obci Vyšehoří z důvodu pokračování stavby

Datum: 19. 10. 2022

Ode dne 20.10.2022 do 30.11.2022 probíhá ve východní části obce Vyšehoří další etapa výstavby místní komunikace na parc.č. 841/1 a 103/1. Úvozová cesta mezi Chromčí a Vyšehořím včetně části budoucí místní komunikace u novostaveb nebude průjezdná pro motorová vozidla! Respektujte pohyb techniky!

Vzpomínka na učitelku jednotřídky ve Vyšehoří Annu Ondráčkovou

Datum: 17. 10. 2022

Oblíbená učitelka místních rodáků, kteří se vzdělávali v malotřídce v letech 1967, 1968 a dalších se dožila 83 let. Připomeňme si ji tichou vzpomínkou. Poznáte se na níže přiložených fotografiích?

Zobrazeno 1-30 ze 220

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:13
TÝDEN:410
CELKEM:465516

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyšehoří hřiště

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 31. 5. 2023
jasno 16 °C 9 °C
jasno, mírný severovýchodní vítr
vítrSV, 5.9m/s
tlak1025hPa
vlhkost37%

Mobilní aplikace

Logo

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google Play
App store