Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Vyšehoří pro volební období 2022 - 2026 naleznete na www.volby.cz

Počet voličů v obci Vyšehoří:                                  195

Počet voličů kteří se dostavili k volbám :                   99

Odevzdaných úředních obálek s platným lístkem:       99 

Volební účast  v obci Vyšehoří:                            50,77% 

Zvolení členové Zastupitelstva obce Vyšehoří pro volební období 2022-2026

Marek Pour               37 hlasů

Petr Gibiec                41 hlasů

Hana Hladilová          43 hlasů

Ilona Vařeková          46 hlasů

Marek Král                54 hlasů

František Kolčava       56 hlasů

Lukáš Čepa               56 hlasů

 

Zobrazeno 1-30 ze 189

Ministerstvo spravedlnosti ČR spustilo ,,Milostivé léto II" pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům, vymáhaný soudním exekutorem

Datum: 21. 9. 2022

Dlužník má možnost splatit věřiteli původní dluh bez příslušenství a poplatků, přičemž jinak by byl dluh dlouhodobě nevymahatelný. Podrobnosti v přiloženém materiálu a na www.milostiveleto.cz

Podrobné informace pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Datum: 14. 9. 2022

V obci Vyšehoří bude voleno 7 členů zastupitelstva obce. Pořadí kandidátů na hlasovacím lístku je náhodně vylosované. Aby byl voličův hlas platný, je třeba zakřížkovat minimálně jednoho kandidáta na hlasovacím lístku. Úřední šedou obálku pro hlasování obdrží volič ve volební místnosti. OP s sebou!

Obecní knihovna Vyšehoří opět nabízí čtenářům od září 2022 nový výměnný fond knih. Otevřeno každé pondělí v době od 16 do 18 hodin.

Datum: 5. 9. 2022

Zajistíme knihy dle požadavku čtenářů, odbornou literaturu pro studenty. Přijímáme nové čtenáře. Spolupracujeme s naší kmenovou knihovnou T.G. Masaryka v Šumperku. Seznam nových knih v přiloženém odkazu.

Moravská zemědělská společnost DRAGO Přerov přiveze do Vyšehoří jablka, krouhané zelí, sadbový česnek a cibuli sazečku ve středu 21.9.2022, sadbové brambory a jablka na uskladnění dne 15.11.2022

Datum: 2. 9. 2022

Objednávky z katalogu přístupného na www.drago.cz je třeba učinit do 19.9.2022 pro zářijový rozvoz a do 13.11.2022 pro listopadový rozvoz ke kapli. Drago nabízí brambory sadbové i na uskladnění, jablka, cibuli, česnek, koření, výrobky z ovoce a zeleniny, substráty, hnojiva a potřeby pro zahrádkáře.

Úplná uzavírka silnice z Postřelmova potrvá od 6.9.2022 nejméně 3 měsíce

Datum: 31. 8. 2022

V obci Postřelmov bude zcela obousměrně uzavřen průjezd spojovací ulicí na obchvat k silnici III/443 a uzavřena ul. Žerotínova. Ze Zábřehu do Šumperka se dostanete přes Sudkov a Dolní Studénky. Ze Šumperka vás dopravní značení povede na Chromeč a Zábřeh. Mapa v přiloženém odkazu.

Valná hromada Honebního společenstva Zábřeh v pátek 2. září 2022 v 15.30 v kulturním domě ve Vyšehoří

Datum: 1. 8. 2022

Valná hromada majitelů pozemků v katastrech obcí Vyšehoří, Postřelmůvek, Rovensko a Zábřeh, na kterých vykonává právo myslivosti MS Vlčí doly Zábřeh, se koná v sále KD Vyšehoří. Člen honebního společenstva může být při účasti a hlasování na VH zastupován na základě plné moci. Viz příloha.

Zákaz odběru vody z potoka v katastru obce Vyšehoří z důvodu sucha do odvolání

Datum: 1. 8. 2022

Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí vydal zákaz odběru povrchových vod ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území ORP Zábřeh, tedy i v obci Vyšehoří. Je zakázáno odebírat vodu z potoka pomocí čerpadel a jiných zařízení z důvodu sucha. Zákaz je vydán na neurčito!

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk oznámil konání revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Vyšehoří

Datum: 13. 7. 2022

Bude provedena revize souladu údajů v evidenci katastru nemovitostí ČR se skutečným stavem v terénu. Součinnost při vykonávání revize v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, poskytne od září 2022 starostka obce. Oznámení je zveřejněno po dobu 30 dnů na ÚD obce.

Moravská zemědělská společnost DRAGO Přerov přijede do Vyšehoří 22.7.2022 v 9:30 ke kapli

Datum: 29. 6. 2022

Zájemci o dovoz české a moravské zeleniny a ovoce si mohou objednat na tel: 581 746 242 nebo 722 920 446 meruňky, rané brambory, čerstvé borůvky, maliny, česnek, řezanou cibuli, okurky nakladačky v pytlích 10 kg, broskve a švestky s dovozem do Vyšehoří dne 22.7.2022 ke kapli v 9:30. Celý leták níže

Nový výměnný fond beletrie pro děti i dospělé v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 22. 6. 2022

Obecní knihovna Vyšehoří je otevřena každé pondělí v době od 16 do 18 hodin. Přijímáme nové čtenáře. Máme možnost zajistit knížky pro školáky i studenty - povinná četba, knihy pro dospělé dle výběru. Spolupracujeme s Knihovnou T.G.M. v Šumperku a pravidelně měníme výměnný fond knih. Viz seznam.

INFORMACE PRO KANDIDÁTY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VYŠEHOŘÍ

Datum: 21. 6. 2022

Nejpozději v pondělí dne 18.7.2022 je třeba odevzdat na OÚ Vyšehoří správně vypsanou kandidátní listinu, petiční archy s podpisem nejméně 14 petentů - občanů s trvalým pobytem v obci starších 18 let a prohlášení kandidáta. Veškeré dokumenty v přílohách aktualit. Listiny možno vyzvednout na OÚ.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu dne 29.6.2022

Datum: 20. 6. 2022

Celý program jednání na úřední desce

Pozvánka na DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO

Datum: 14. 6. 2022

V sobotu 25.6.2022 od 9:00 hod ve Svébohově
Pořádá Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko a obec Svébohov
Program i bohaté občerstvení zajištěno

Pozvánka na IV. ročník SETKÁNÍ SENIORŮ Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Datum: 14. 6. 2022

V sobotu 18.6.2022 od 15.00 hod na Malé straně v Sudkově
(v případě nepříznivého počasí se setkání neuskuteční a bude realizováno v náhradním termínu)
K tanci a poslechu hraje kapela ALBATROS
Kulturní vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Sudkov
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

Finanční výkaz čerpání rozpočtu obce do 31.5.2022

Datum: 10. 6. 2022

Výkaz FIN 5/2022 v příloze

Změna č. 3 Územního plánu obce Vyšehoří podpořena kladným stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje

Datum: 10. 6. 2022

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚOLK vydal pro obec Vyšehoří souhlasné stanovisko se zkráceným řízením probíhající poslední změny ÚP. Zastupitelstvo obce svým usnesením U20/8.6.2022 učinilo další kroky k rozšíření stavebních parcel v intravilánu obce formou zkráceného postupu. Viz usnesení

Usnesení č. 20 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 8.6.2022

Datum: 10. 6. 2022

Celý text U 20/8.6.2022 v příloze

Policie ČR upozorňuje na internetové podvody

Datum: 8. 6. 2022

V okrese Šumperk je v posledních měsících zaevidováno rostoucí množství oznámení o internetových podvodech. Prodávající, který nabízel své zboží přes internet, vyplnil v dobré víře údaje o svém bankovním účtu a stal se obětí reverzního podvodu. Více čtěte ve výstraze policie.

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 8.6.2022

Datum: 1. 6. 2022

Zahájení jednání ve středu 8.6.2022 v 18.00 hodin v Obecní knihovně Vyšehoří. Program jednání v příloze.

Volby do zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026 ve dnech 23. a 24. září 2022

Datum: 30. 5. 2022

V obci Vyšehoří bude voleno 7 členů zastupitelstva. Do termínu 19.7.2022 je třeba podat přihlášku kandidáta s podpůrnou peticí a potřebným počtem podpisů k registračnímu úřadu při MěÚ Zábřeh. Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu Volby 2022 a dalších přílohách.

Částečné omezení provozu na silnici II/369 ve Vyšehoří do konce června 2022

Datum: 11. 5. 2022

Společnost Enco-Group provádí přípravné práce pro položení kabelu nízkého napětí od trafostanice u kaple k pozemku pro výstavbu na hranici obce směr k Loučení. Dojde k překopům místních komunikací a protlaku pod hlavní silnicí, k výkopům podél silnice. Dbejte dopravního značení v rámci stavby.

Chovatelská přehlídka trofejí ulovených v roce 2021 na Zábřežsku a Mohelnicku ve dnech 21.5 - 22.5.2022 v Rovensku

Datum: 9. 5. 2022

ČMMJ a OMS Šumperk pořádají tradiční výstavu trofejí v Rovensku. Sobota 21.5.2022 od 8.00 hod, neděle 22.5.2022 8.00-12.00. Bohaté občerstvení, myslivecké speciality, zábava pro děti, živá hudba. Do Orlovny srdečně zvou myslivci.

Stavba ,,Obchvat I/11 Postřelmov - Chromeč" zahájena

Datum: 9. 5. 2022

Dne 9.5.2022 poklepali zástupci ŘSD a Strabag na základní kámen stavby obchvatu, který by měl po dokončení ulevit od kamionové dopravy silnici II/369, procházející přes Vyšehoří. Dodavatel slíbil zkušební provoz již v roce 2023 po napojení na obchvat Bludova. Probíhá odstranění skrývky orné půdy.

Zpráva o činnosti Obecní knihovny Vyšehoří za rok 2021 a seznam nových knih

Datum: 27. 4. 2022

Obecní knihovna ve Vyšehoří je od května 2022 otevřena každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. Pro čtenáře pravidelně obnovujeme výměnný fond a doplňujeme stálou databázi knih k zapůjčení. Knihovna je online napojena na Okresní knihovnu T.G.M v Šumperku a je schopna zajistit knihy dle požadavku.

Obchvat Bludova z dronu - Březen 2022

Datum: 23. 4. 2022

Obchvat Bludova z dronu - Březen 2022

Den matek 8. května 2022 - společenské odpoledne kulturní dům Vyšehoří ve 14.00 hodin

Datum: 20. 4. 2022

Zveme maminky, babičky a prababičky s rodinnými příslušníky na tradiční oslavu Dne matek do kulturního domu ve Vyšehoří. Připraven krátký program našich dětí, živá hudba, občerstvení a příjemné posezení s přáteli. Vstup volný, drobný dáreček pro každou maminku.

Filipojakubská noc s pálením čarodějnic ve Vyšehoří 30. dubna 2022

Datum: 19. 4. 2022

Sraz čarodějnic v sobotu 30.4 u rybníka na Drahách v 15 hod. Odtud průlet vesnicí na hřiště. Oheň nás ochrání před čarodějnicemi, jednu upálíme na velikém ohni. Občerstvení zajistí naši hasiči. Drobné odměny pro účastníky čarodějnického průvodu připraví obec. Přijďte s námi oslavit předvečer 1.máje.

Informace o splatnosti poplatků za stočné a tuhý domovní odpad v popelnicích v roce 2022

Datum: 13. 4. 2022

Do termínu 31.10.2022 hradí osoby produkující odpadní vodu a netříděný domovní odpad v obci Vyšehoří za rok 2022 poplatky na BÚ: 1905624349/0800 takto: Stočné na osobu 1995,-Kč, popelnice na osobu 720,-Kč, každá nemovitost 200,-Kč fond oprav kanalizace. Předpisy k úhradě v domovních schránkách.

Zahájení stavby silnice ,,I/11 Postřemov - Chromeč"

Datum: 6. 4. 2022

Zhotovitel stavby části obchvatu, vedoucího z Postřelmova směrem k rozcestí Loučení, společnost Strabag a.s., oznámil zahájení stavby ode dne 13.4.2022. Stavba bude zahájena odstraněním skrývky na vytýčených trasách budoucí silnice I. třídy, odvozem ornice a provedením archeologického průzkumu.

POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY OLOMOUCKÉHO KRAJE INFORMACE PRO OBČANY 1

POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY OLOMOUCKÉHO KRAJE INFORMACE PRO OBČANY

Datum: 5. 4. 2022

Grafické obrazce v tělese obecní komunikace. Prosím NENIČIT. Jsou určeny pro digitální zmapování všech komunikací.

Zobrazeno 1-30 ze 189

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 158
TÝDEN: 158
CELKEM: 423510

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

příjezd od Postřelmůvku

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 26. 9. 2022
slabý déšť 14 °C 9 °C
slabý déšť, západní větřík
vítrZ, 2.91m/s
tlak1007hPa
vlhkost73%
srážky0.24mm

Mobilní aplikace

Logo

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google Play
App store