Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních www stránkách obce Vyšehoří.

obecní úřad

Poloha obce: Olomoucký kraj

Okres : Šumperk

Pošta: Zábřeh

Statistické údaje
ZUJ: 570095
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 347 ha
Počet obyvatel: 252

 

  

Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, 789 01, IČO: 00853101

 

OZNÁMENÍ

o konání ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

 

Datum a čas konání: Středa 24.10.2018 v 18.30 hodin

 

Místo konání veřejného zasedání:  Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vyšehoří

 

 

Program jednání / kdo předkládá:  

 

 • Kontrola plnění usnesení ze dne 22.8.2018
 • Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 23.10.2018
 • Slib členů Zastupitelstva obce Vyšehoří
 • Volba starosty obce, místostarosty obce, předsedy kontrolního výboru, předsedy finančního výboru
 • Schválení průběhu otevřeného výběrového řízení na dodavatele 2. etapy výstavby sítí kanalizace a vodovodu v nové čtvrti na pastvinách
 • Schválení znění smlouvy o dílo s vítěznou dodavatelskou firmou
 • Žádost o úvěr ČS, a.s. na dostavbu sítí 2. etapy výstavby sítí v nové čtvrti
 • Zplnomocnění starosty obce k dohledu nad průběhem stavby, účasti na kontrolních dnech, kontrol a schvalování fakturací a plateb ve věci výstavby 2.etapy sítí do výše stanovené v SOD, koordinace výstavby sítí s ČEZ
 • Rozpočtová opatření v průběhu účetního období, na vědomí RZ 10/2018 -  účetní , schválení pravomoci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v průběhu účetních období
 • Zprávy Kontrolního a Finančního výboru obce za 3. Q.2018
 • Stočné FO a PO v obci Vyšehoří, schválení vzoru smlouvy mezi obcí a majitelem nemovitosti o odběru odpadních vod, uzavření smluv s občany,  oznámení občanům výše a způsob plateb stočného za rok 2018
 • Výsledky dílčího  auditu hospodaření obce za období 1-8/2018
 • Změny sazebníku úhrad nájemného v prostorách obce s ohledem na provozní náklady
 • Vedení kroniky obce s ohledem na GDPR
 • Průběžné informace - Reklamace kanalizace, dopravní obslužnost, občanskoprávní záležitosti v obci, hasiči
 • Kulturní a společenské akce - Projektový den ZŠ Bludov, Drakiáda, Helloweenská party, Světluškový průvod, Adventní dílnička, Mikulášské promítání, Adventní koncert v kapli, Zpívání u stromu, Obecní ples, Maškarní bál
 • Diskuse

 

 Vyšehoří dne 12.10.2018       

Bc. Ilona Vařeková,  DiS., starostka obce

                                                                                                

 

 

  

Adresa
Vyšehoří č.50
789 01 Zábřeh


Kontakty

Telefony:
Obecní úřad, účetní: 583 238 851
Starostka:

Bc. Ilona Vařeková, DiS.:

724 387 709, 730 101 424

 

Místostarosta:

Vojtěch Kvapilík :

603 892 351

Emaily:

vysehori.ou@seznam.cz

vysehori.ucetni@seznam.cz

vysehori.starosta@seznam.cz

vysehori.mistostarosta@seznam.cz

Zastupitelstvo obce Vyšehoří pro volební období 2014-2018 má 6 členů

 

Starostka obce: Bc. Ilona Vařeková, DiS.

Místostarosta: Vojtěch Kvapilík

Předseda finančního výboru: Jaroslav Večeřa

Předseda kontrolního výboru: František Straka

Další členové zastupitelstva obce:

Petr Gibiec

Miroslav Krobot


 
Úřední hodiny
Pondělí:   9:00 - 11:00     14:00 - 18.00
Středa:    9:00 - 11:00     14:00 - 17.00
 
Starostka je k dispozici občanům a veřejnosti každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a dále dle dohody na telefonním čísle 724 387 709 či emailu: vysehori.starosta@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. - 28. 10. 2018

Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří 24.10.2018 v 18.30 hod

Úřední deskaZobrazit více

10. 10. 2018 - 7. 10. 2019

FIN VÝKAZ 30.9.2018

Úřední deskaZobrazit více

7. - 23. 10. 2018

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Vyšehoří

Úřední deskaZobrazit více

3. 8. 2018 - 20. 8. 2019

Oznámení o zahájení územního řízení- technická a dopravní infrastruktura

Úřední deskaZobrazit více

3. 7. 2018 - 12. 7. 2019

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace

Úřední deskaZobrazit více

2. 7. 2018 - 31. 12. 2019

Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Zábřežsko za rok 2017

Úřední deskaZobrazit více

19. 6. 2018 - 12. 7. 2019

Rozhodnutí o povolení připojení nově navržené komunikace

Úřední deskaZobrazit více