Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních www stránkách obce Vyšehoří.

obecní úřad

Poloha obce: Olomoucký kraj

Okres : Šumperk

Pošta: Zábřeh

Statistické údaje
ZUJ: 570095
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 347 ha
Počet obyvatel: 254

 

  

 

Obec Vyšehoří, Vyšehoří 50, 789 01, IČO: 00853101, DS: 2x5bvdh

 

OZNÁMENÍ

o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

 

Datum a čas konání: Středa 12.12.2018 v 18.30 hodin

Místo konání veřejného zasedání:  Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vyšehoří

Program jednání / kdo předkládá:  

 • Kontrola plnění usnesení ze dne 24.10.2018
 • Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 12.12.2018
 • Návrh Rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2019; předkládá starostka
 • Návrh Rozpočtového provizoria obce na rok 2019; předkládá starostka
 • Inventarizace majetku obce, inventarizační komise, plán inventarizace; účetní obce
 • Rozpočtová opatření obce RZ 12 /2018 ze dne  31.10.2018 na vědomí, RZ 13/2018 ze dne 30.11.2018 na vědomí,  a RZ 14 /2018 ze dne 12.12.2018 ke schválení ZO
 • Kompetence starostky obce a místostarosty obce k zadání příkazu k úhradě faktur nad 100.000,-Kč bez omezení v souladu se schváleným rozpočtem
 • Stočné 2018 – žádosti o výjimky úhrad; předkládá starostka
 • Dokončení směny pozemku 899/4 v majetku obce s manželi Gibiecovými, návrhy na vklad; předkládá starostka
 • Schválení úhrady faktury Vodam Hranice – náklady na projekční činnost DUR
 • Žádost o dotaci na výstavbu 2. etapy síti na pastvinách - vodovod, kanalizace; předkládá starostka
 • Výběr dodavatele úvěru 3,5 MIO; předkládá starostka
 • Smlouva o úvěru 1. ČS, a.s., č. 04300104459, schválení o nedočerpání, žádost o zrušení závazkové provize, dočerpání smlouvy o úvěru 2. ČS,a.s.  č. 0317202479  -  účelové doložení nákladů; předkládá starostka
 • Výběr dodavatele inženýrských prací - stavební dozor 2. etapa výstavby sítí v nové čtvrti - výběrové řízení z nabídek; předkládá starostka
 • Plná moc k zastupování obce na VH VHZ Šumperk – starostka, místostarosta
 • Plná moc k zastupování akcionáře VHZ; předkládá starostka
 • Navýšení limitu pokladní hotovosti na 50.000,- Kč; předkládá starostka
 • Vyšehoří – Rekonstrukce chodníků; projektová dokumentace, narovnání hranic pozemků, souhlasy dotčených majitelů pozemků, podklady k dotaci; předkládá starostka
 • Objednávka sazenic stromků pro obnovu lesů v majetku obce; předkládá starostka
 • Záměr obce odkoupit od vlastníka část pozemku pro výstavbu výhybny obecní obslužné komunikace navazující na pozemek 60/6 v katastru obce, majitelů  rodina Doubravova;  předkládá starostka
 • Žádost majitele pozemku o odkup části zabraného pozemku a narovnání vztahů  obcí- Papajková, Navrátil; předkládá starostka
 • Průběžné informace - Obchvat 1/11- DSP;  předkládá starostka
 • Žádost Mladých hasičů Vyšehoří  o finanční příspěvek na činnost 2018/201;       předkládá Mgr. Králová 
 • Technické zajištění akcí Adventní koncert, Zpívání u stromu, Obecní ples, Maškarní bál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Vyšehoří dne 5.12.2018             

Bc. Ilona Vařeková, DiS., starostka obce

 

.   .   .

 

SBÍRKA PRO TROJČATA

Vážení spoluobčané

dne 22. listopadu 2018 vyhořel rodinný domek ve Vyšehoří č. 75, domov trojčat Martínka, Elišky a Anežky, kteří den před Štedrým dnem oslaví deváté narozeniny.

Zda je děti s maminkou oslaví, záleží nejen na přítomnosti alespoň některých pejsků, kteří požár domku naštěstí přežili, ale také na přítomnosti lidských duší a pomoci.

Chcete-li trojčatům pomoci, zašlete jakoukoliv finanční částku na účet:

5577830001/5500

VS: 22112018

Tento transparentní účet a variabilní symbol, jenž je datem požáru, poskytla Charita Zábřeh. Účet je založen v souladu s platnou legislativou ČR u banky Raiffeisenbank a veškeré prostředky na něj poukázané podléhají vyúčtování a účelovému doložení. Účelem sbírky je především zajištění bydlení pro děti a jejich maminku.      

Ne celý zůstatek na tomto účtu je určen pro tuto sbírku. Na účtu jsou uvedeny i transakce pro jiné účely.

V případě, že jako dárce požadujete potvrzení o daru, požádejte o potvrzení na emailu: ucetni2@charitazabreh.cz

Ode dne 27.11.2018 budou v místní knihovně Vyšehoří, Vyšehoří 50, v Základní škole Bludov a v budově Charity Zábřeh na Žižkově ulici umístěny kasičky pro dárce. Kasičky jsou označeny obrázkem vyhořelého domu ve Vyšehoří a zapečetěny pečetí s razítkem obce Vyšehoří.

Všem malým i velkým dárcům děkujeme! 

Dobrá zpráva

Trojčata Martínek, Eliška a Anežka našly dočasně přístřeší v obci Chromeč u laskavé rodiny, která jim poskytla k pronájmu část rodinného domku s vlastním sociálním zázemím a kuchyňkou. Děti tak mohou dál navštěvovat svoji školu v Bludově. Základní škola doplnila dětem poškozené potřeby a pomáhá při sbírce. Fenka boxera Tara zůstává v péči chovatelů ve Vyšehoří, buldočí maminku se štěnětem opatruje poradkyně chovu. Želvičku má Martínek u sebe.

  

 

 

Adresa
Vyšehoří č.50
789 01 Zábřeh

IČO: 00853101


Kontakty

Telefony:
Obecní úřad, účetní: 583 238 851

Starostka obce:

Bc. Ilona Vařeková, DiS.:

724 387 709, 730 101 424

 

Místostarosta obce:

Ing. Lukáš Čepa : 775 231 084

 

Emaily:

vysehori.ou@seznam.cz

vysehori.ucetni@seznam.cz

vysehori.starosta@seznam.cz

vysehori.mistostarosta@seznam.cz

 

Zastupitelstvo obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 má 7 členů

 

Starostka obce: Bc. Ilona Vařeková, DiS.

Místostarosta obce: Ing. Lukáš Čepa

Předsedkyně finančního výboru:
Hana Hladilová

Předseda kontrolního výboru:
Mgr. František Kolčava

Kulturní komise obce:
Mgr. Hana Králová

Další členové zastupitelstva obce:

Petr Gibiec

Kateřina Morávková


 
Úřední hodiny Obecního úřadu Vyšehoří
Pondělí: 9:00 - 11:00; 14:00 - 18.00
Středa: 9:00 - 11:00; 14:00 - 17.00

 
Starostka - hodiny pro věřejnost

Pondělí: 9.00-12.00; 15.00-17.30

Středa: 9.00-12.00;16.00-19.00

Čtvrtek: 9.00 - 12.00

a dále dle dohody na telefonním čísle 724 387 709 či emailu: vysehori.starosta@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. - 21. 12. 2018

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 12.12.2018

Úřední deskaZobrazit více

28. 11. 2018

Sbírka pro trojčata v obci Vyšehoří vyhlášena 22.11.2018 - 23.1.2019

AktualityZobrazit více

26. 11. 2018

Sbírka pro trojčata rozšířena o kasičky pro drobné dárce. Děti našly dočasné přístřeší.

AktualityZobrazit více

26. 11. - 12. 12. 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení- výstavba vodovodu a kanalizace 2. etapa v nové čtvrti na pastvinách ve Vyšehoří

Úřední deskaZobrazit více

23. 11. 2018 - 23. 1. 2019

Vyhlášení veřejné sbírky

Úřední deskaZobrazit více

4. 11. 2018 - 31. 12. 2022

Zápis 1 ze dne 24.10.2018

Úřední deskaZobrazit více

2. 11. 2018 - 31. 12. 2022

Usnesení 1 ze dne 24.10.2018

Úřední deskaZobrazit více