Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v Obecní knihovně Vyšehoří

Parlamentních voleb se může účastnit každý občan ČR starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům. Hlasování proběhne tajnou formou vhozením volebního lístku do volební schránky. Volbě předchází identifikace voliče před okrskovou volební komisí po předložení platného dokladu totožnosti.

V obci Vyšehoří je stanoven jeden volební okrsek. Volební místností je Obecní knihovna Vyšehoří 50, 789 01. Volič, který není trvale hlášen k pobytu ve Vyšehoří, musí předložit platný voličský průkaz, jinak mu volba v našem okrsku nebude umožněna. Voliči, kteří v době voleb nebudou přítomni v místě bydliště, mohou písemně, nejpozději 7 dní před volbami. požádat starostku obce o vydání voličského průkazu k umožnění volby v jíném volebním okrsku.. 

Volební lístky obdrží občané obce Vyšehoří do schránek s dostatečným předstihem. 

Datum vložení: 2. 8. 2021 17:33
Datum poslední aktualizace: 2. 8. 2021 17:45
Autor: Správce Webu