Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Policie ČR sděluje: Vidět a být viděn – to je oč tu běží!

„Vidět a být viděn!“, to je jedno ze základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu, které by mělo být vlastní nejen chodcům a cyklistům, jako nezranitelnějším účastníkům silničního provozu, ale samozřejmě také řidičům.

Vidět a být viděn – to je oč tu běží!

„Vidět a být viděn!“, to je jedno ze základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu, které by mělo být vlastní nejen chodcům a cyklistům, jako nezranitelnějším účastníkům silničního provozu, ale samozřejmě také řidičům.

Zatímco cyklisté a chodci by měli dbát na řádné osvětlení a vybavení reflexními prvky, řidiči musí mít dobrý výhled z vozidel a užít osvětlení, které reflektuje na aktuální klimatické podmínky. Jak se ukázalo při včerejší dopravně preventivní akci realizované na Zábřežsku v součinnosti s krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Charouzem, řada řidičů, i když už se v souvislosti se změnou na zimní čas dříve stmívá, za soumraku stále užívá pouze světla pro denní svícení, což je zcela nevyhovující.

Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci a cyklisté. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Proti autu, motorce a kamionům mají velmi malou šanci. Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení a doplňků ze speciálních reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Navíc jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé.

Již od února 2016 novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky.

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Za nesplnění této povinnosti mohou policisté „neviditelnému“ chodci na místě uložit až dvoutisícovou pokutu.

I cyklisté musí dbát na svou bezpečnost a udělat maximum, aby byli na silnici vidět. Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, zadní červenou odrazkou a oranžovými odrazkami v pedálech a v paprscích jízdních kol. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu.

Během včerejších silničních kontrol jsme zjistili a především s cyklisty probrali hned několik nešvarů, kterých se často dopouští. Buď užívají jen „bludiček“, které jim na bezpečnosti příliš nepřidají, nebo sice použijí stanovené osvětlení, ale překryjí ho batohem či zavazadlem v nosiči. Domluvili jsme i dvěma cyklistům, kteří měli svá jízdní kola vybavena stanoveným osvětlením, ale protože jeli jen kousek, považovali za zbytečné ho použít.

Kontrolované chodce, cyklisty i řidiče jsme v rámci této dopravně preventivní akce vybavili drobnými dárky v podobně reflexních doplňků. Hříšníky proto, aby v pořádku dorazili domů, odpovědné účastníky silničního provozu za odměnu. Vedle ní odjeli i s poděkováním a pochvalou.

Buďte vidět, přežijeteBuďte vidět, přežijeteNespoléhejte na to, že se vám nemůže nic stát. Ti, co už se domů nevrátili, by jistě dnes jednali jinak. Šanci už ale nemají.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

preventistka

Datum vložení: 19. 11. 2021 21:17
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2021 21:24
Autor: Správce Webu