Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

Veřejné zasedání ZO Vyšehoří se koná ve středu dne 19.2.2020 v 18.30 hodin v Obecní knihovně, Vyšehoří 50.
Program jednání v příloze.

OZNÁMENÍ

o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří

 

Datum a čas konání: Středa 19.2.2020 v 18:30 hodin

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vyšehoří, Vyšehoří č. 50

 

Program jednání / předkládá:                            

 • Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení  č. 8 ze dne 11.12.2019 /starostka
 • Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 19.2.2020/ starostka
 • Rozpočtová opatření č. 12 a 13 z roku 2019 na vědomí/ účetní obce
 • Inventarizace majetku obce k 31.12.2019, návrhy na odpisy majetku/ předsedkyně inv. komise, účetní obce
 • Účetní závěrka roku 2019
 • Zpráva Kontrolního výboru obce za 4. Q 2019
 • Zpráva Finančního výboru obce za 4. Q 2019
 • Schválení Rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2020/ starostka
 • Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu obce Vyšehoří na období 2021-2022/starostka
 • Změna NV v oblasti odměňování zastupitelů obcí – neuvolnění zastupitelé obce/ starostka
 • Zpracování mezd od 2020 HPP + DPP - změny min. mezd, daňové přiznání obce za 2019, audit hospodaření obce za rok 2019- na vědomí/ starostka
 • Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s. v nové čtvrti na pastvinách - na vědomí / starostka
 • Smlouva o věcném břemeni – ČEZ Distribuce (zast. Sunfin Praha) – trafostanice pro pastviny – na vědomí / starostka
 • Pasportizace místních a obslužných komunikací v majetku obce, žádost obce místně příslušnému správnímu silničnímu úřadu o schválení pasportizace/ starostka
 • Vyšehoří - rekonstrukce chodníků – Program obnovy venkova olomouckého kraje, SFDI, IROP Doprava II., dokumentace pro provedení stavby, schválení zadávací dokumentace pro VŘ na dodavatele stavby /starostka
 • Schválení výše stočného na rok 2020 ve výši 1890,-Kč na osobu/rok
 • OZV o nakládání se splaškovými vodami / starostka
 • Výjimky z povinnosti úhrady stočného a odpadů /starostka   
 • Předčasné užívání komunikace 841/1 v katastru nové čtvrti na pastvinách /starostka
 • Obecní knihovna Vyšehoří – dotace na knižní fond
 • Diskuse

 

 

 

 

Bc. Ilona Vařeková, DiS.                                                    Ve Vyšehoří dne 11.2.2020     

            Starostka obce                          

 

 

Přílohy

Oznámení o konání veřejného zasedání ZO Vyšehoří 19_2_2020.doc

Oznámení o konání veřejného zasedání ZO Vyšehoří 19_2_2020.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Datum vložení: 12. 2. 2020 21:53
Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2020 22:05
Autor: Správce Webu