Vyšehoří - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Informace pro občany žijící v obci Vyšehoří - Úhrady poplatků v roce 2022

V souladu s usnesením ZO Vyšehoří je pro rok 2022 stanovena výše poplatků pro osoby žijící v obci takto: Stočné 1995,-Kč za osobu, fond oprav sítí 200,-Kč za č.p., svoz netříděného odpadu v popelnicích 720,-Kč za osobu. Úhrady od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022 na BÚ:1905624349/0800, VS: č.p. domu

Poplatky lze od 1. 2. 2022 hradit rovněž hotově do pokladny obce v úředních hodinách.

Výše všech poplatků byly stanoveny v souladu s platnou legislativou ČR, s ohledem na faktické náklady svozu a likvidace odpadů a provozní náklady účtované dodavateli služeb.

V obci Vyšehoří platí spravedlivý systém: ,,Kdo v obci produkuje odpad, ten platí".

O slevu na poplatku mohou žádat studenti SŠ a VŠ do 26 let, kteří prokážou smlouvou o ubytování pobyt na koleji či ubytovně v průběhu školního roku 2021/2022..

Od poplatků jsou osvobozeni občané s trvalým pobytem v obci, kteří prokáží nájemní smlouvou a dokladem o úhradě svozu TDO platby v jiné obci.. Od poplatku jsou rovněž osvobozenií občané trvale hlášení v obci, prokazatelně žijící v domově s pečovatelskou službou, LDN, občané ve výkonu trestu ve věznici ČR. Pro tyto případy je třeba doložit potvrzení místně příslušného sociálního úřadu. 

Žádosti o slevu je třeba podat na OÚ Vyšehoří do 30. 1. 2022 k rukám starostky obce..  

Datum vložení: 10. 1. 2022 15:35
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2022 16:08
Autor: Správce Webu