Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Vyšehoří

2.

Důvod a způsob založení

Obec Vyšehoří vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - voleno 7 členů

Bc. Ilona Vařeková, DiS. - starostka obce Vyšehoří

Ing. Lukáš Čepa - místostarosta obce

Mgr. František Kolčava - předseda Kontrolního výboru obce

Hana Hladilová - předsedkyně Finančního výboru obce

Petr Gibiec - člen Kontrolního výboru obce

v průběhu volebního období 2 členové ZO rezignovali na mandát zastupitele.

Výkon státní správy zajišťuje: Obecní úřad Vyšehoří
Bc. Ilona Vařeková, DiS. - starosta
Marta Krmelová - účetní, ohlašovna
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Vyšehoří
Vyšehoří č.p.50
PSČ 789 01 Zábřeh

Telefon:      
Kancelář starosty: 724 387 709    
Kancelář: 583 238 851    
Fax: 583 238 851    
E-mail: vysehori.ou@seznam.cz , vysehori.starosta@seznam.cz, vysehori.ucetni@seznam.cz
Internet. stránky: www.vysehori.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Vyšehoří
Vyšehoří 50
789 01 Zábřeh

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Vyšehoří
Vyšehoří 50
789 01 Zábřeh

 

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí

Středa

    

  9 - 11       14 - 18 

  9 - 11        14 -17 

 

                      

Starostka 

  

 

  

 

 

 

    pondělí  9 - 12    15 - 18

    středa    9 - 12   16.15 - 18

    čtvrtek   9 - 12 
 

Dále kdykoliv po dohodě termínu

 

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 583 238 851
Fax:  583 238 851
 
   
   
e-mail:

vysehori.starosta@email.cz, vysehori.ou@seznam.cz

vysehori.mistostarosta@seznam.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: 583 238 851

4.6.

Adresa internetové stránky

www.vysehori.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

vysehori.ou@seznam.cz

4.8.

Další elektronické adresy

vyshori.starosta@seznam.cz, vysehori.ucetni@seznam.cz

vysehori.nmistostarosta@seznam.cz

5.

Bankovní spojení

název banky: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu/kód banky: 1905624349/0800

6.

00853101

7.

DIČ

 obec není plátcem daně

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočty obce na úřední desce obce

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2010

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Vyšehoří

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Vyšehoří vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Vyšehoří poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Závěrečné účty obce na úřední desce obce