Obsah

Cena stočného je stanovena dle platného zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu. Jeho znění najdete zde.

 

Pro rok 2019 je cena stočného stanovena dle směrného čísla na 1685,- Kč na osobu.

 

Pro majitele rodinného domu, který má zdroj pitné vody do své nemovitosti pouze z veřejného vodovodu, je cena stočného stanovena podle skutečné spotřeby vody na ocejchovaném vodoměru. Tato možnost zaniká v okamžiku využití dešťové vody, či vody z jiného zdroje např. ke splachování na WC, kdy tento zdroj vody většinou nelze měřit. Poté je cena stočného stanovena dle směrného čísla.

 

Ke změně stanovení ceny stočného dle vodného je nutné podat oficiální žádost na obecní úřad.

 

Více o stanovení ceny stočného nalezte v níže přiložených dokumentech:

 

Stanovení ceny stočného pro rok 2019

 

Cena stočného versus cena za vývoz jímky

 

Přehled cen stočného od roku 2016

19. 6. - 5. 7. 2019

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 26.6.2019 v 18.30 hodin

Úřední deskaZobrazit více

12. - 28. 6. 2019

Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Úřední deskaZobrazit více

5. - 26. 6. 2019

Závěrečný účet Mikroregionu Zábřežsko a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

19. 5. 2019 - 30. 6. 2020

Zápis 5 ze dne 9.5.2019

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. 2019 - 30. 6. 2020

Usnesení 5 ze dne 9.5.2019

Úřední deskaZobrazit více