Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.
 

S ohledem na nařízení GDPR o ochraně osobních údajů a v souladu s právními normami ČR jsou veškerá usnesení a zápisy zveřejňovány na webu obce v  sekci Úřední deska bez příloh. Přílohy typu smlouvy o dílo, žádosti občanů, nájemní, kupní a pachtovní smlouvy,  výběrová řízení, apod.,  jsou k nahlédnutí občanům obce v úřadovně OÚ kdykoliv v úředních hodinách. 

Bc. Ilona Vařeková, DiS.
Starostka obce
 

8. 11. 2019

Nové sběrné místo Na Pastvinách

AktualityZobrazit více

4. - 20. 11. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Úřední deskaZobrazit více

27. 9. - 31. 12. 2019

RZO 9/2019 ze dne 27.9.2019

Úřední deskaZobrazit více

26. 9. - 31. 12. 2019

Zápis 7 ze dne 18.9.2019

Úřední deskaZobrazit více

25. 9. - 31. 12. 2019

Usnesení 7 ze dne 18.9.2019

Úřední deskaZobrazit více