Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Pozvánka

Zobrazeno 121-150 ze 243

Dotazník pro obyvatele z území MAS Horní Pomoraví

Datum: 26. 5. 2021

Přejeme Vám krásný den,
chtěli bychom Vás, občany obcí z území MAS Horní Pomoraví tj. z Hanušovicka, Šumperska a Zábřežska, požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na zjišťování potřeb v našem území.

Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří je připravena k závěrečnému projednání a zveřejnění veřejnou vyhláškou

Datum: 20. 5. 2021

Starostka obce po veřejném zasedání ZO Vyšehoří dne 26.5.2021, kde bude schválena konečná verze dokumentu Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří a návrh VV, vydá veřejnou vyhlášku formou opatření obecné povahy. Po dobu 15 dnů bude dokumentace přístupná k nahlédnutí na OÚ, poté nabyde právní moci.

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu dne 26.5.2021 v 18.00 hod v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 19. 5. 2021

Program v příloze a na úřední desce obce

Obec Vyšehoří se bude prezentovat na akci Den obcí Mikroregionu Zábřežsko v soboru 19.6.2021 od 9.00 hod v Postřelmůvku

Datum: 19. 5. 2021

Připravuje se prezentace Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v centru obce Postřelmůvek- u obecního úřadu, dechové kapely a skupina Holátka, prohlídka kaple, výstava o historii obce Postřelmůvek, občerstvení a zábava pro děti. Podrobnosti na přiloženém plakátu.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu 26.5.2021 v 18.00 hodin v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 12. 5. 2021

Hlavními body programu bude Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - bez chyb a nedostatků, dále Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří, Rozpočtová opatření 2021, apod. Přesný program bude zveřejněn na úřední desce OÚ Vyšehoří v zákonné lhůtě.

Zpráva o činnosti Obecní knihovny Vyšehoří v roce 2020

Datum: 12. 5. 2021

Obecní knihovna ve Vyšehoří regionálně spolupracuje s Městskou knihovnou T.G. Masaryka v Šumperku. Půjčovní doba je v pondělí od 17.30 do 19.30 hod. V této době je také k dispozici veřejný internet. V roce 2020 bylo provedeno celkem 713 výpůjček 350 čtenářů. Viz zpráva.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Oddělením kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje

Datum: 11. 5. 2021

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Celý text dokumentu v příloze.

Ministerstvo životního prostředí vydalo závazná pravidla v rámci Programu pro zlepšování ovzduší pro používání domovních kotlů na tuhá paliva od roku 2021. V přiložených dokumentech naleznou majitelé domů s vytápěním na tuhá paliva podrobná opatření

Datum: 6. 5. 2021

Program byl vydán v souladu se zadáním § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší z důvodu přetrvávajícího překročení imisních limitů pro jemné prachové částice PM2,5 a pro karcinogenní benzo[a]pyren2. Obě znečišťující látky jsou do ovzduší vypouštěny z nevyhovujících topidel na uhlí a dřevo.

ČEZ Distribuce, a.s informuje o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.5.2021 v době od 7.30 do 10.00 hodin

Datum: 28. 4. 2021

Dodávka elektřiny bude omezena v obcích Vyšehoří, Postřelmůvek a Rovensko. Podrobnosti v přílohách.

Zpravodaj města Zábřeh

Datum: 28. 4. 2021

Nové dubnové číslo zpravodaje zde ke stažení

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Zábřeh, oznamuje formou veřejné vyhlášky zveřejnění hromadného předpisného seznamu nepřihlášených subjektů k platbě daně z nemovitých věcí za rok 2021

Datum: 26. 4. 2021

Bližší informace o platbě daní z nemovitých věcí na rok 2021 na úřední desce FÚ Zábřeh. Veřejná vyhláška v příloze.

Nové číslo časopisu SMSka 4/2021

Datum: 16. 4. 2021

Časopis Sdružení místních samospráv zde ke stažení

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 21.4.2021 v 18.00 hodin Kulturní dům

Datum: 14. 4. 2021

Program v příloze

Informace Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ČR k uvolňování opatření a nástupu dětí do škol

Datum: 8. 4. 2021

V souvislostí s postupným otvíráním škol zveřejňujeme materiály, které školy dnes obdržely přímo z MŠMT. Důvodem rotace je snaha řešit již dopředu situace, kdy část rodičů testování odmítne a děti zůstanou doma. Rotací je zajištěno to, že ti co zůstanou doma, se učit budou. Více v přílohách.

Očkování psů proti vzteklině ve středu 28.4.2021 v 16.50 u kaple

Datum: 31. 3. 2021

Očkování proti vzteklině stojí 200,-Kč, cena kombinace je 400,-Kč. Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je vhodné použít kombinovanou vakcínu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako psinka, infekční zánět jater, parvoviróza

Registrace k očkování chronicky nemocných spuštěna od 24.3.2021 na serveru MZČR

Datum: 24. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví na svém webu mzcr.cz spustilo registraci k očkování proti Covid-19 pro chronicky nemocné osoby. Pozor! Před zahájením registrace je třeba zjistit přístupový kód u ošetřujícího lékaře specialisty. Obvodní lékař kód neposkytuje. K očkování je třeba přinést lékařskou zprávu.

Upozornění na odstávku elektřiny ve středu dne 7.4.2021 od 7:30 do 17:00 hodin

Datum: 19. 3. 2021

Odstávka dodávky elektřiny z důvodu rekonstrukce trafostanice pro rozvod sítě nízkého napětí v obci Vyšehoří (posílení sítě z důvodu zvýšení odběrových míst v obci - výstavba nových rodinných domků). Provádí společnost MSEM.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 21. dubna 2021 v 18.00 - kulturní dům Vyšehoří

Datum: 15. 3. 2021

Program jednání bude zveřejněn v zákonné lhůtě

Zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2021/2022 v ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov dne 13. dubna 2021 od 10.00 do 17.00 hodin- Distančně

Datum: 15. 3. 2021

Veškeré aktuální informace naleznete na www.zsbludov.cz. Škola připravila on-line rezervační systém pro rodiče a děti. Z rozhodnutí ředitelky školy a s ohledem na opatření MZČR, proběhne zápis distančně. Rodiče dětí obdrží odkaz a mohou se připojit přes ZOOM. Sledujte informace na webu ZŠ Bludov.

Časopis SENÁT zde ke stažení

Datum: 8. 3. 2021

První vydání časopisu v roce 2021 ve formátu PDF ke stažení

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr vysloužilých elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu - jarní úklid

Datum: 25. 2. 2021

Velkoobjemový kontejner bude přistaven k OÚ 12.4. až 14.4. včetně. V případě potřeby bude v tomto termínu kontejner každé ráno odvezen a prázdný znovu přistaven.

V tomto termínu dojde i ke sběru vysloužilých elektrospotřebičů u OÚ. Ty budou odvezeny 15.4. v ranních hodinách.

Nabídka netříděné zeminy k odprodeji

Datum: 22. 2. 2021

Obec Vyšehoří nabízí k odprodeji netříděnou zeminu z výkopů sítí vodovodu a kanalizace 2018, částečně kvalitní skrývka, za cenu 100,-Kč/t.
Při odběru většího množství cena dohodou.
Odvoz a manipulace vlastní. Bližší informace podá starostka obce na tel.: 724 387 709

Sčítání lidu online prodlouženo do 11.5.2021, od 17.4.2021 do 11.5.2021 sčítání pomocí listinného formuláře

Datum: 18. 2. 2021

Den 27.3.2021 vyhlásil Český statistický úřad jako rozhodný den pro data zapsaná do sčítací listiny. Sčítání jsou povinni zúčastnit se obyvatelé trvale hlášeni k pobytu v ČR, případně cizinci s povolením pobytu. Je preferováno on-line sčítání, případně vyplnění papírového tiskopisu. Termín 11.5.2021

Veřejné projednání obsahu návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří ve středu 31. března 2021 od 16.00 hodin v Obecní knihovně, Vyšehoří 50.

Datum: 15. 2. 2021

Obsahem Změny č. 2 ÚP Vyšehoří je rozšíření parcelace pro výstavbu rodinných domků v intravilánu obce. Bližší informace v přiložených souborech.

Policie ČR - Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Vyšehoří za rok 2020

Datum: 10. 2. 2021

Bezpečnostní zpráva o stavu veřejného pořádku v naší obci a v okrese Šumperk v příloze

Sekce Odpadové hospodářství je aktualizována

Datum: 2. 2. 2021

Sekce Odpadové hospodářství byla doplněna o hospodaření za rok 2020 a o informace, které byly uvedeny ve Zpravodaji 2020.

Naleznete pod Úřad / Odpadové hospodářství.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu 3. února 2021 v 18.00 hod v sále kulturního domu

Datum: 20. 1. 2021

Vstup na jednání s rouškou, rozestupy účastníků zajištěny. Program jednání - klikni na nadpis

Metodika pro registraci do systému očkování proti koronaviru

Datum: 15. 1. 2021

Občané ve věku 80+ se mohou, v případě zájmu o očkování proti koronaviru, registrovat do systému, který spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na stránce: registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz po zadání telefonního kontaktu obdrží žadatel pin, pomocí něhož se přihlásí do systému. Senioři se také mohou hlásit pomocí telefonní linky 1221. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dočasné omezení autobusové dopravy od středy 13. ledna 2021

Datum: 11. 1. 2021

Od středy 13. ledna Olomoucký kraj přistoupí k dočasnému omezení autobusové dopravy. Některé autobusové linky k tomuto datu přejdou do režimu jarních prázdnin.
Důvodem je uzavření škol v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.
Informace o aktuálních jízdních řádech cestující najdou na webu cestujok.cz nebo idsok.cz, případně mohou zavolat na telefonní linku 588 88 77 88.

Policie ČR varuje občany před podvodným jednáním

Datum: 11. 1. 2021

Krajské ředitelství PČR upozorňuje občany a zvláště seniory na pokračující podvodná jednání pachatelů směřujícím k vylákání přihlašovacích údajů a čísel účtů k bankovním účtům a následnému převodu peněz. Celý článek v příloze.

Zobrazeno 121-150 ze 243