Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Taneční zábava s kapelou Triangl 

Pečené makrely, steaky, točené pivo 

Zobrazeno 61-90 ze 181

Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří je připravena k závěrečnému projednání a zveřejnění veřejnou vyhláškou

Datum: 20. 5. 2021

Starostka obce po veřejném zasedání ZO Vyšehoří dne 26.5.2021, kde bude schválena konečná verze dokumentu Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří a návrh VV, vydá veřejnou vyhlášku formou opatření obecné povahy. Po dobu 15 dnů bude dokumentace přístupná k nahlédnutí na OÚ, poté nabyde právní moci.

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu dne 26.5.2021 v 18.00 hod v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 19. 5. 2021

Program v příloze a na úřední desce obce

Obec Vyšehoří se bude prezentovat na akci Den obcí Mikroregionu Zábřežsko v soboru 19.6.2021 od 9.00 hod v Postřelmůvku

Datum: 19. 5. 2021

Připravuje se prezentace Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v centru obce Postřelmůvek- u obecního úřadu, dechové kapely a skupina Holátka, prohlídka kaple, výstava o historii obce Postřelmůvek, občerstvení a zábava pro děti. Podrobnosti na přiloženém plakátu.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu 26.5.2021 v 18.00 hodin v Obecní knihovně Vyšehoří

Datum: 12. 5. 2021

Hlavními body programu bude Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - bez chyb a nedostatků, dále Změna č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří, Rozpočtová opatření 2021, apod. Přesný program bude zveřejněn na úřední desce OÚ Vyšehoří v zákonné lhůtě.

Zpráva o činnosti Obecní knihovny Vyšehoří v roce 2020

Datum: 12. 5. 2021

Obecní knihovna ve Vyšehoří regionálně spolupracuje s Městskou knihovnou T.G. Masaryka v Šumperku. Půjčovní doba je v pondělí od 17.30 do 19.30 hod. V této době je také k dispozici veřejný internet. V roce 2020 bylo provedeno celkem 713 výpůjček 350 čtenářů. Viz zpráva.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Oddělením kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje

Datum: 11. 5. 2021

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Celý text dokumentu v příloze.

Ministerstvo životního prostředí vydalo závazná pravidla v rámci Programu pro zlepšování ovzduší pro používání domovních kotlů na tuhá paliva od roku 2021. V přiložených dokumentech naleznou majitelé domů s vytápěním na tuhá paliva podrobná opatření

Datum: 6. 5. 2021

Program byl vydán v souladu se zadáním § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší z důvodu přetrvávajícího překročení imisních limitů pro jemné prachové částice PM2,5 a pro karcinogenní benzo[a]pyren2. Obě znečišťující látky jsou do ovzduší vypouštěny z nevyhovujících topidel na uhlí a dřevo.

ČEZ Distribuce, a.s informuje o přerušení dodávky elektrické energie dne 18.5.2021 v době od 7.30 do 10.00 hodin

Datum: 28. 4. 2021

Dodávka elektřiny bude omezena v obcích Vyšehoří, Postřelmůvek a Rovensko. Podrobnosti v přílohách.

Zpravodaj města Zábřeh

Datum: 28. 4. 2021

Nové dubnové číslo zpravodaje zde ke stažení

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Zábřeh, oznamuje formou veřejné vyhlášky zveřejnění hromadného předpisného seznamu nepřihlášených subjektů k platbě daně z nemovitých věcí za rok 2021

Datum: 26. 4. 2021

Bližší informace o platbě daní z nemovitých věcí na rok 2021 na úřední desce FÚ Zábřeh. Veřejná vyhláška v příloze.

Nové číslo časopisu SMSka 4/2021

Datum: 16. 4. 2021

Časopis Sdružení místních samospráv zde ke stažení

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 21.4.2021 v 18.00 hodin Kulturní dům

Datum: 14. 4. 2021

Program v příloze

Informace Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ČR k uvolňování opatření a nástupu dětí do škol

Datum: 8. 4. 2021

V souvislostí s postupným otvíráním škol zveřejňujeme materiály, které školy dnes obdržely přímo z MŠMT. Důvodem rotace je snaha řešit již dopředu situace, kdy část rodičů testování odmítne a děti zůstanou doma. Rotací je zajištěno to, že ti co zůstanou doma, se učit budou. Více v přílohách.

Očkování psů proti vzteklině ve středu 28.4.2021 v 16.50 u kaple

Datum: 31. 3. 2021

Očkování proti vzteklině stojí 200,-Kč, cena kombinace je 400,-Kč. Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je vhodné použít kombinovanou vakcínu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako psinka, infekční zánět jater, parvoviróza

Registrace k očkování chronicky nemocných spuštěna od 24.3.2021 na serveru MZČR

Datum: 24. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví na svém webu mzcr.cz spustilo registraci k očkování proti Covid-19 pro chronicky nemocné osoby. Pozor! Před zahájením registrace je třeba zjistit přístupový kód u ošetřujícího lékaře specialisty. Obvodní lékař kód neposkytuje. K očkování je třeba přinést lékařskou zprávu.

Upozornění na odstávku elektřiny ve středu dne 7.4.2021 od 7:30 do 17:00 hodin

Datum: 19. 3. 2021

Odstávka dodávky elektřiny z důvodu rekonstrukce trafostanice pro rozvod sítě nízkého napětí v obci Vyšehoří (posílení sítě z důvodu zvýšení odběrových míst v obci - výstavba nových rodinných domků). Provádí společnost MSEM.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 21. dubna 2021 v 18.00 - kulturní dům Vyšehoří

Datum: 15. 3. 2021

Program jednání bude zveřejněn v zákonné lhůtě

Zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2021/2022 v ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov dne 13. dubna 2021 od 10.00 do 17.00 hodin- Distančně

Datum: 15. 3. 2021

Veškeré aktuální informace naleznete na www.zsbludov.cz. Škola připravila on-line rezervační systém pro rodiče a děti. Z rozhodnutí ředitelky školy a s ohledem na opatření MZČR, proběhne zápis distančně. Rodiče dětí obdrží odkaz a mohou se připojit přes ZOOM. Sledujte informace na webu ZŠ Bludov.

Časopis SENÁT zde ke stažení

Datum: 8. 3. 2021

První vydání časopisu v roce 2021 ve formátu PDF ke stažení

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr vysloužilých elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu - jarní úklid

Datum: 25. 2. 2021

Velkoobjemový kontejner bude přistaven k OÚ 12.4. až 14.4. včetně. V případě potřeby bude v tomto termínu kontejner každé ráno odvezen a prázdný znovu přistaven.

V tomto termínu dojde i ke sběru vysloužilých elektrospotřebičů u OÚ. Ty budou odvezeny 15.4. v ranních hodinách.

Nabídka netříděné zeminy k odprodeji

Datum: 22. 2. 2021

Obec Vyšehoří nabízí k odprodeji netříděnou zeminu z výkopů sítí vodovodu a kanalizace 2018, částečně kvalitní skrývka, za cenu 100,-Kč/t.
Při odběru většího množství cena dohodou.
Odvoz a manipulace vlastní. Bližší informace podá starostka obce na tel.: 724 387 709

Sčítání lidu online prodlouženo do 11.5.2021, od 17.4.2021 do 11.5.2021 sčítání pomocí listinného formuláře

Datum: 18. 2. 2021

Den 27.3.2021 vyhlásil Český statistický úřad jako rozhodný den pro data zapsaná do sčítací listiny. Sčítání jsou povinni zúčastnit se obyvatelé trvale hlášeni k pobytu v ČR, případně cizinci s povolením pobytu. Je preferováno on-line sčítání, případně vyplnění papírového tiskopisu. Termín 11.5.2021

Veřejné projednání obsahu návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Vyšehoří ve středu 31. března 2021 od 16.00 hodin v Obecní knihovně, Vyšehoří 50.

Datum: 15. 2. 2021

Obsahem Změny č. 2 ÚP Vyšehoří je rozšíření parcelace pro výstavbu rodinných domků v intravilánu obce. Bližší informace v přiložených souborech.

Policie ČR - Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Vyšehoří za rok 2020

Datum: 10. 2. 2021

Bezpečnostní zpráva o stavu veřejného pořádku v naší obci a v okrese Šumperk v příloze

Sekce Odpadové hospodářství je aktualizována

Datum: 2. 2. 2021

Sekce Odpadové hospodářství byla doplněna o hospodaření za rok 2020 a o informace, které byly uvedeny ve Zpravodaji 2020.

Naleznete pod Úřad / Odpadové hospodářství.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří ve středu 3. února 2021 v 18.00 hod v sále kulturního domu

Datum: 20. 1. 2021

Vstup na jednání s rouškou, rozestupy účastníků zajištěny. Program jednání - klikni na nadpis

Metodika pro registraci do systému očkování proti koronaviru

Datum: 15. 1. 2021

Občané ve věku 80+ se mohou, v případě zájmu o očkování proti koronaviru, registrovat do systému, který spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na stránce: registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz po zadání telefonního kontaktu obdrží žadatel pin, pomocí něhož se přihlásí do systému. Senioři se také mohou hlásit pomocí telefonní linky 1221. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dočasné omezení autobusové dopravy od středy 13. ledna 2021

Datum: 11. 1. 2021

Od středy 13. ledna Olomoucký kraj přistoupí k dočasnému omezení autobusové dopravy. Některé autobusové linky k tomuto datu přejdou do režimu jarních prázdnin.
Důvodem je uzavření škol v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.
Informace o aktuálních jízdních řádech cestující najdou na webu cestujok.cz nebo idsok.cz, případně mohou zavolat na telefonní linku 588 88 77 88.

Policie ČR varuje občany před podvodným jednáním

Datum: 11. 1. 2021

Krajské ředitelství PČR upozorňuje občany a zvláště seniory na pokračující podvodná jednání pachatelů směřujícím k vylákání přihlašovacích údajů a čísel účtů k bankovním účtům a následnému převodu peněz. Celý článek v příloze.

Sčítání lidu 2021 organizuje Český statistický úřad ve dnech 27.3. - 11.5.2021, účast je povinná pro všechny osoby s pobytem v ČR

Datum: 4. 1. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů v Česku odstartuje o půlnoci z 26. na 27. března 2021 a potrvá do 11. května. Sčítání se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii.
Během Sčítání 2021 se lze sečíst online nebo formou listinného sčítání. Sčítání online je možné využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 přes elektronický formulář na tomto webu www.scitani2021 nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Listinné sčítání je určené pouze osobám, které se nesečtou online, a bude probíhat od 17. 4. do 11. 5. 2021. Formuláře pro listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích komisařů nebo na kterémkoli kontaktním místě Sčítání 2021. Formuláře pro listinné sčítání získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se za neplatné.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.
Sčítání online zvládnete mnohem rychleji, pokud si předem připravíte:

1. občanský průkaz, cestovní pas, elektronický průkaz nebo datová schránka
2. informace o velikosti obydlí v metrech čtverční a počtu místností
3. informace o způsobu odběru energií

Chcete sečíst online i ostatní osoby v domácnosti? Potřebujete o nich mít tyto informace:

1. rok narození sčítané osoby
2. národnost
3. mateřský jazyk
4. adresu pobytu rok před rozhodným okamžikem sčítání
5. nejvyšší dosažené vzdělání
6. zaměstnání
7. způsob dopravy do zaměstnání

Zobrazeno 61-90 ze 181

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 60
TÝDEN: 414
CELKEM: 411880

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Naše děti - Sjezd z Kobloučku

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, čtvrtek 30. 6. 2022
oblačno 31 °C 19 °C
oblačno, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 3.71m/s
tlak1013hPa
vlhkost54%

Mobilní aplikace

Logo

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google Play
App store