Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Adventní koncert Vyšehoří

 

 

Zobrazeno 61-90 ze 236

Pozvánka na IV. ročník SETKÁNÍ SENIORŮ Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Datum: 14. 6. 2022

V sobotu 18.6.2022 od 15.00 hod na Malé straně v Sudkově
(v případě nepříznivého počasí se setkání neuskuteční a bude realizováno v náhradním termínu)
K tanci a poslechu hraje kapela ALBATROS
Kulturní vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Sudkov
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

Finanční výkaz čerpání rozpočtu obce do 31.5.2022

Datum: 10. 6. 2022

Výkaz FIN 5/2022 v příloze

Změna č. 3 Územního plánu obce Vyšehoří podpořena kladným stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje

Datum: 10. 6. 2022

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚOLK vydal pro obec Vyšehoří souhlasné stanovisko se zkráceným řízením probíhající poslední změny ÚP. Zastupitelstvo obce svým usnesením U20/8.6.2022 učinilo další kroky k rozšíření stavebních parcel v intravilánu obce formou zkráceného postupu. Viz usnesení

Usnesení č. 20 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 8.6.2022

Datum: 10. 6. 2022

Celý text U 20/8.6.2022 v příloze

Policie ČR upozorňuje na internetové podvody

Datum: 8. 6. 2022

V okrese Šumperk je v posledních měsících zaevidováno rostoucí množství oznámení o internetových podvodech. Prodávající, který nabízel své zboží přes internet, vyplnil v dobré víře údaje o svém bankovním účtu a stal se obětí reverzního podvodu. Více čtěte ve výstraze policie.

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 8.6.2022

Datum: 1. 6. 2022

Zahájení jednání ve středu 8.6.2022 v 18.00 hodin v Obecní knihovně Vyšehoří. Program jednání v příloze.

Volby do zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026 ve dnech 23. a 24. září 2022

Datum: 30. 5. 2022

V obci Vyšehoří bude voleno 7 členů zastupitelstva. Do termínu 19.7.2022 je třeba podat přihlášku kandidáta s podpůrnou peticí a potřebným počtem podpisů k registračnímu úřadu při MěÚ Zábřeh. Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu Volby 2022 a dalších přílohách.

Částečné omezení provozu na silnici II/369 ve Vyšehoří do konce června 2022

Datum: 11. 5. 2022

Společnost Enco-Group provádí přípravné práce pro položení kabelu nízkého napětí od trafostanice u kaple k pozemku pro výstavbu na hranici obce směr k Loučení. Dojde k překopům místních komunikací a protlaku pod hlavní silnicí, k výkopům podél silnice. Dbejte dopravního značení v rámci stavby.

Chovatelská přehlídka trofejí ulovených v roce 2021 na Zábřežsku a Mohelnicku ve dnech 21.5 - 22.5.2022 v Rovensku

Datum: 9. 5. 2022

ČMMJ a OMS Šumperk pořádají tradiční výstavu trofejí v Rovensku. Sobota 21.5.2022 od 8.00 hod, neděle 22.5.2022 8.00-12.00. Bohaté občerstvení, myslivecké speciality, zábava pro děti, živá hudba. Do Orlovny srdečně zvou myslivci.

Stavba ,,Obchvat I/11 Postřelmov - Chromeč" zahájena

Datum: 9. 5. 2022

Dne 9.5.2022 poklepali zástupci ŘSD a Strabag na základní kámen stavby obchvatu, který by měl po dokončení ulevit od kamionové dopravy silnici II/369, procházející přes Vyšehoří. Dodavatel slíbil zkušební provoz již v roce 2023 po napojení na obchvat Bludova. Probíhá odstranění skrývky orné půdy.

Zpráva o činnosti Obecní knihovny Vyšehoří za rok 2021 a seznam nových knih

Datum: 27. 4. 2022

Obecní knihovna ve Vyšehoří je od května 2022 otevřena každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. Pro čtenáře pravidelně obnovujeme výměnný fond a doplňujeme stálou databázi knih k zapůjčení. Knihovna je online napojena na Okresní knihovnu T.G.M v Šumperku a je schopna zajistit knihy dle požadavku.

Obchvat Bludova z dronu - Březen 2022

Datum: 23. 4. 2022

Obchvat Bludova z dronu - Březen 2022

Den matek 8. května 2022 - společenské odpoledne kulturní dům Vyšehoří ve 14.00 hodin

Datum: 20. 4. 2022

Zveme maminky, babičky a prababičky s rodinnými příslušníky na tradiční oslavu Dne matek do kulturního domu ve Vyšehoří. Připraven krátký program našich dětí, živá hudba, občerstvení a příjemné posezení s přáteli. Vstup volný, drobný dáreček pro každou maminku.

Filipojakubská noc s pálením čarodějnic ve Vyšehoří 30. dubna 2022

Datum: 19. 4. 2022

Sraz čarodějnic v sobotu 30.4 u rybníka na Drahách v 15 hod. Odtud průlet vesnicí na hřiště. Oheň nás ochrání před čarodějnicemi, jednu upálíme na velikém ohni. Občerstvení zajistí naši hasiči. Drobné odměny pro účastníky čarodějnického průvodu připraví obec. Přijďte s námi oslavit předvečer 1.máje.

Informace o splatnosti poplatků za stočné a tuhý domovní odpad v popelnicích v roce 2022

Datum: 13. 4. 2022

Do termínu 31.10.2022 hradí osoby produkující odpadní vodu a netříděný domovní odpad v obci Vyšehoří za rok 2022 poplatky na BÚ: 1905624349/0800 takto: Stočné na osobu 1995,-Kč, popelnice na osobu 720,-Kč, každá nemovitost 200,-Kč fond oprav kanalizace. Předpisy k úhradě v domovních schránkách.

Zahájení stavby silnice ,,I/11 Postřemov - Chromeč"

Datum: 6. 4. 2022

Zhotovitel stavby části obchvatu, vedoucího z Postřelmova směrem k rozcestí Loučení, společnost Strabag a.s., oznámil zahájení stavby ode dne 13.4.2022. Stavba bude zahájena odstraněním skrývky na vytýčených trasách budoucí silnice I. třídy, odvozem ornice a provedením archeologického průzkumu.

POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY OLOMOUCKÉHO KRAJE INFORMACE PRO OBČANY 1

POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY OLOMOUCKÉHO KRAJE INFORMACE PRO OBČANY

Datum: 5. 4. 2022

Grafické obrazce v tělese obecní komunikace. Prosím NENIČIT. Jsou určeny pro digitální zmapování všech komunikací.

Očkování psů proti vzteklině ve středu 27.4.2022 v 16.50 u kaple ve Vyšehoří

Datum: 4. 4. 2022

Vakcinace psů proti vzteklině je povinná u psů od 3 měsíců věku. Veterinární technik na místě zajistí i odčervení psů a koček. V nabídce je i dovoz přípravků a poradenství v oblasti odblešení zvířat. Bližší informace v přiloženém letáku.

Velikonoční výstava v Domově Paprsek Olšany

Datum: 4. 4. 2022

Klienti Domova Paprsek v Olšanech zvou na tradiční velikonoční výstavu ve dnech 12.-14.4.2022. Pozvánka v příloze.

Změna termínu svozu popelnic s netříděným odpadem - úterý 19.4.2022

Datum: 28. 3. 2022

Vzhledem k Velikonočním svátkům proběhne svoz popelnic v úterý 19.4.2022

Kontrola kotlů na tuhá paliva ve dnech 12.5.-13.5.2022

Datum: 23. 3. 2022

Dle zákona č. 201/2012 Sb., §17 odst. 1, je každý majitel nemovitosti vytápěné kotlem na tuhá paliva povinen zajistit 1 x za 3 roky kontrolu a na požádání správního orgánu předložit protokol o provedené revizi kotle. Od 1.1.2020 jsou informace ukládány do registru Ministerstva živ. prostředí.

Válka na Ukrajině - Informace o pomoci uprchlíkům, jak hovořit o válce s dětmi, sociálně-právní ochrana dětí uprchlíků na území ČR, ubytování aktuálně duben 2022

Datum: 22. 3. 2022

Informace o možnosti přijetí lidí a zvířat z válkou zasažených oblastí postupně doplňujeme do tohoto odkazu. Klikněte na nadpis.

Velikonoční dílnička pro malé šikuly v sobotu 2. dubna 2022 v klubovně kulturního domu ve 14.30 hodin

Datum: 22. 3. 2022

Něco nového se naučíme, potkáme se s kamarády, popovídáme si o svátcích velikonoc a vzájemně si pomůžeme s výrobou pěkné jarní dekorace. Tentokrát to bude zajíček.

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov pro školní rok 2022/2023 bude probíhat v úterý 12. dubna 2022 od 9.40 do 17.00 ve staré budově školy

Datum: 22. 3. 2022

Veškeré aktuální informace k průběhu zápisu ke stažení na www.zsbludov.cz

Měsíčník Olomoucký kraj březen 2022 zde ke stažení

Datum: 22. 3. 2022

Stáhněte si aktuality z Olomouckého kraje vydané v měsíci březnu 2022

Rekonstrukce přehrážky rybníka ve Vyšehoří zahájena

Datum: 9. 3. 2022

Správce vodního toku Postřelmovského potoka, který pramení v katastru Vyšehoří, Lesy ČR-Povodí Moravy, zadal dodavateli celkovou rekonstrukci přehrážky rybníka včetně vyčištění naplavenin v oblasti rybníka a celého toku potoka od přehrážky až po východní část obce. Akce bude ukončena v srpnu 2022.

UPOZORŇUJEME OBČANY

Datum: 25. 1. 2022

Je zakázáno vhazovat tříditelný odpad do popelnic pro směsný komunální odpad, včetně BIO odpadu.

Informace pro občany žijící v obci Vyšehoří - Úhrady poplatků v roce 2022

Datum: 10. 1. 2022

V souladu s usnesením ZO Vyšehoří je pro rok 2022 stanovena výše poplatků pro osoby žijící v obci takto: Stočné 1995,-Kč za osobu, fond oprav sítí 200,-Kč za č.p., svoz netříděného odpadu v popelnicích 720,-Kč za osobu. Úhrady od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022 na BÚ:1905624349/0800, VS: č.p. domu

Výsledek Tříkrálové sbírky ve Vyšehoří - 11. 323,-Kč

Datum: 20. 12. 2021

Tradiční Tříkrálová sbírka v roce 2022 pořádána ve spolupráci s Charitou v obci Vyšehoří v sobotu 8. ledna 2022 přinesla do kasiček částku 11.323,-Kč. Celkem bylo v obcích děkanátu Zábřeh vybráno 1,539. 415,-Kč. Všem dárcům děkujeme.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje poplatníky daně z nemovitých věcí

Datum: 15. 12. 2021

Termín pro přiznání k dani z nemovitých věcí je 31. leden 2022. S vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí pomohou poplatníkům referenti FÚ Zábřeh, Bezručova 9, tel: 583 494 111 a 583 494 327.Pracovníci budou k dispozici na telefonech v pondělí a středu 8-16.30, úterý a čtvrtek 8-14.30.

Zobrazeno 61-90 ze 236

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:87
TÝDEN:724
CELKEM:491617

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

vysílač

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, sobota 2. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C 0 °C
mírné sněžení, mírný západní vítr
vítrZ, 7.29m/s
tlak1007hPa
vlhkost84%
sněžení2.36mm

Mobilní aplikace

Logo

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google Play
App store