Obec Vyšehoří
Obec Vyšehoří

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 69

Zjednodušená verze webových stránek obce zaměřená na zlepšení přístupnosti, vnímatelnosti a ovladatelnosti nejen pro seniory a handicapované uživatele

Datum: 27. 5. 2020

Obec Vyšehoří v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., upravujícího přístupnost webu a mobilních aplikací ve veřejném sektoru, spustila novou verzi webových stránek. Přístupný web takto pomůže k získání informací nejen slabozrakým, pohybově omezeným občanům, seniorům, psychicky nemocným či barvoslepým osobám. V nové speciální ikoně s názvem ,,Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory" naleznete vybrané, graficky přizpůsobené, odkazy. Navíc, u odkazů, naleznete v horní části u nadpisu malou ikonku reproduktoru s nápisem ,,Přečíst nahlas" a po kliknutí na ikonu se spustí audiozáznam textu.

Nemocnice Šumperk připravuje akreditovaný kurz Sanitář

Datum: 26. 5. 2020

Absolvent kurzu se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních při pomocných a obslužných činnostech. Školení včetně praxe na jednotlivých odděleních v celkové délce 2,5 měsíce proběhne v Nemocnici Šumperk. Podmínkou pro zařazení uchazeče do kurzu je plnoletost, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav a očkování proti hepatitidě typu B. Bližší informace a kontakt: 583 335 006, 724 335 191.

Informace ministrině Jany Maláčové - MPSV ČR

Datum: 25. 5. 2020

Dopis týkající se zajištění dávek MPSV v přiloženém dokumentu

Provoz autobusových linek do konce školního roku stále v režimu jarních prázdnin

Datum: 20. 5. 2020

Krajský integrovaný dopravní systém, s ohledem na nepovinnou prezenční výuku prvních stupňů základních škol a nízkého naplnění spojů, stanovil do konce školního roku režim autobusové dopravy stejný, jako v jarních prázdninách. Frekvence autobusových spojů zůstane až do konce června 2020 ve stejném omezeném režimu, jako doposud. Cestujícím doporučujeme před plánovanou jízdou ověření aktuálního spoje na webu IDOS.cz.

Přehled aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k datu 20.5.2020

Datum: 20. 5. 2020

Nouzový stav ukončen. Podrobnosti z oblasti zdravotnictví, školství, ubytování a stravování, shromažďování, používání ochranných pomůcek, podmínky organizace mimoškolních aktivit a táborů naleznete v přiložených odkazech.

Usnesení č. U 10/2020/13.5.2020

Datum: 20. 5. 2020

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 13.5.2020

Hasiči radí: Pořiďte si do auta hasicí přístroj

Na cestách bezpečně

Datum: 14. 5. 2020

Hasiči radí: Pořiďte si do auta hasicí přístroj

Žádost majitelům psů v obci

Datum: 13. 5. 2020

Vážení majitelé psů, chápeme, že každé zvíře i člověk potřebuje pohyb. Krásné okolí naší obce k rodinným procházkám se psy přímo vybízí. Chápejte také vy, že v květnových a červnových měsících zvěř, jako je srnčí a zaječí, klade mláďata do svých pelíšků a zálehů. I oni mají právo své mladé v klidu porodit, odkojit a vyvést. Váš volně pobíhající pes v lesním porostu, v okraji lesa či remízku, může připravit matku o mláďata a mláďata o život. Děkujeme, že se chováte jako součást přírody. Starostka obce Ilona Vařeková
Zákaz volného pobíhání psů má oporu v legislativě ČR: Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o myslivosti“}. Za nesplnění uvedené povinnosti může být dle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti uložena pokuta do výše 30 000,- Kč, byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem uvedené částky. Příslušným orgánem к projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Dle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící к bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.

Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020

Datum: 11. 5. 2020

Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil na dny 2.a 3.10 2020 volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR. V obci Vyšehoří proběhnou volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 2.-3.10.2020 v budově Obecního úřadu, Vyšehoří 50. Přesné lhůty k organizaci voleb naleznete v příloze.

Sbírka zákonů ČR, částka 83, 84 a 85 ze dne 6.5.2020

Datum: 7. 5. 2020

Vyhláška týkající se přijímacích zkoušek na SŠ a maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020 uvedena v částce 85 ze dne 6.5.2020.

Sbírka zákonů ČR, částka 82 ze dne 5.5.2020

Datum: 5. 5. 2020

Uvolňování pohybu osob přes státní hranice. Více v přiloženém dokumentu.

Vydán zákaz odběru povrchových vod pomocí čerpadel a jiných technických zařízení z vodních toků v katastru obce

Datum: 4. 5. 2020

Zákaz je vydán formou opatření obecné povahy a platí pro všechny obce spadající pod ORP Zábřeh. Je nutné účelně hospodařit s pitnou vodou a dle možností ji dále využít jako vodu užitkovou. Doporučuje se maximální záchyt vody dešťové a její využití pro účely provozu domů a zahrad. Opatření je vydáno na dobu neurčitou. Celé opatření v přiloženém dokumentu.

Aktuality pro rodiče dětí

Datum: 4. 5. 2020

Opatření v předškolní a školní docházce dětí a studentů pro školní rok 2019/2020. Klikněte na přiložené dokumenty s názvem Metodické materiály pro otevírání škol a školek.

Sbírka zákonů ČR, částka 81 ze dne 1.5.2020

Datum: 4. 5. 2020

S platností od 11.5.2020 povoluje vláda ČR pohyb na veřejných prostranstvích v počtu max. 10 osob na jednom místě. Nošení roušek je i nadále povinné. Na venkovních sportovištích může sportovat společně nejvýše 100 osob, za dodržení bezpečné vzdálenosti 2 m. Od téhož data 11.5.2020 budou otevřeny pro veřejnost i stravovací služby a venkovní zahrádky s obsluhou, za podmínek dodržování vzdáleností mezi hosty 1,5 m, což neplatí pro hosty u jednoho stolu. Obnoveny jsou činnosti holičství, kadeřnictví, manikúry a dalších provozoven za dodržení hygienických pravidel. Více v přiloženém dokumentu.

Obecní knihovna ve Vyšehoří opět otevřena

Datum: 29. 4. 2020

Čtenáři přihlášení do Obecní knihovny ve Vyšehoří mohou navštívit knihovnu v běžném režimu od pondělí 4. května 2020. Vstup do knihovny je nutný v roušce. K dispozici je dezinfekce rukou. Vrácené knihy budou na období 3 dnů uloženy do karantény. V nabídce pro čtenáře naší knihovny je bohatý výměnný fond.

Sbírka zákonů částka 73, 74 a 75 vydaná vládou ČR dne 28.4.2020

Datum: 29. 4. 2020

Jedná se o právní normy týkající se rozvolňování opatření proti nákaze koronavirem Covid-19 a o ukončování školního roku 2019/2020 v druhém pololetí.

Informace zájemcům o zeminu

Datum: 29. 4. 2020

Zájemci o zeminu z řad občanů obce Vyšehoří a majitelů stavebních parcel mohou pro terénní úpravy svých pozemků využívat uloženou zeminu v nové čtvrti na pastvinách. Před odvozem zeminy je třeba informovat starostku na tel: 724 387 709, nebo místostarostu na tel: 702 22 830. Zemina je prioritně určena pro občany obce či vlastníky stavebních parcel v obci Vyšehoří a je zakázáno ji z katastru obce odvážet.

Vláda ČR vydala ve sbírce zákonů částkách 69.,70. a 72. pravidla rozvolňování opatření s platností od 24.4.2020

Datum: 24. 4. 2020

Od data 24.4.2020 je zrušen zákaz volného pohybu osob na veřejnosti. Občané se mohou setkávat ve skupinách nejvýše 10 osob a vždy v roušce. Vláda rovněž vydala změny zákonů týkajících se otevření hraničních přechodů, otevření provozoven obchodů, změn ve výuce škol. Podrobně vše v přiložených odkazech.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

Datum: 21. 4. 2020

Správce daně oznamuje možnost nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu daňových subjektů nepřihlášených k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO ve dnech 27.4.2020 - 27.5.2020, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 na všech územních pracovištích.

Změny ve školní docházce pro vybrané školy a školská zařízení od data 20.4.2020

Datum: 20. 4. 2020

Více v přiloženém dokumentu

Změny v maloobchodním prodeji od data 20.4.2020

Datum: 20. 4. 2020

Částečné uvolnění v oblasti maloobchodního prodeje a služeb - více v přiloženém dokumentu MZDR ČR

Částečné uvolnění zákazu volného pohybu osob - s výjimkami od data 20.4.2020

Datum: 20. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v přiloženém dokumentu

Očkování psů ve Vyšehoří v úterý 5.5.2020 v 16:50 u kaple

Datum: 17. 4. 2020

Očkování psů proti VZTEKLINĚ - ÚTERÝ 5.5.2020
16:50 hod. u kapličky
Očkování proti vzteklině stojí 170,- Kč, cena kombinace je 350,- Kč.
Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je vhodné použít kombinovanou vakcínu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět jater, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza.
Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit, cena 1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa.
Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, které zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je prevence boreliózy, která je přenosná nejen na psy, ale i na člověka. Tyto moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.
MVDr. Petr Šebesta, 28. Října 885/29, 789 01 Zábřeh
ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ (2 METROVÉ ROZESTUPY, ROUŠKY, RUKAVICE)!!!

Zubní pohotovost v okrese Šumperk

Datum: 14. 4. 2020

Pro akutní pacienty, jejichž obvodní zubní lékař neordinuje z důvodu karantény, je určena zubní pohotovost. Pohotovost o víkendech a svátcích zjistíte na tel: 585 544 444, zde se dozvíte, který lékař v daný víkendový den ordinuje. Kontakty na některé lékaře v přiloženém dokumentu:

Přehled opatření vlády ČR vydaných v souvislosti s koronavirem Covid-19 ke dni 7.4.2020

Datum: 7. 4. 2020

V přiložených dokumentech souhrnný přehled a změny v nařízeních vlády ČR k dnešnímu dni.

Zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021 v období od 2.5. do 16.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Datum: 6. 4. 2020

Konkrétní termín zápisu stanovuje ředitel MŠ. Doporučuje se přednostně podání přihlášky písemně- datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, či poštou. Osobní podání pouze v nevyhnutelném případě. Rodný list dítěte postačí zaslat v prosté kopii. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podrobit dítě stanoveným pravidelným očkováním, zejména Hexavakcínou (záškrt, tetanus, černý kašel, obrna,hepatitida typu B, žloutenka typu B a dále spalničky, zarděnky a příušnice). Rodič při podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ prohlásí, že dítě je řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu. Návštěva praktického dětského lékaře se v současné situaci nedoporučuje. Přesný očkovací kalendář a další podrobnosti v přiložených dokumentech.

Finanční úřad ČR pro Olomoucký kraj - informace k daňovým přiznáním za rok 2019

Datum: 1. 4. 2020

FÚ upozorňuje na změny v otevírací době pro klienty a možné způsoby a termíny podání daňových přiznání za rok 2019. V budovách FÚ Zábřeh i Šumperk jsou umístěny nově sběrné boxy pro podání. Více v přiložené tiskové zprávě a v dokumentu týkajícím se opatření Finanční správy. Poplatníci, kteří podali daňové přiznání v řádné lhůtě do 31.3.2020 obdrží vyúčtování daně a případné přeplatky v tradičním květnovém termínu.

Vláda ČR vydala dnes dne 27.3.2020 nové zákony týkající se sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, školní docházky včetně ukončování školního roku, maturit a závěrečných zkoušek, zákona o EET

Datum: 27. 3. 2020

V zákonech jsou uvedeny podmínky čerpání ošetřovného na děti do 13 let a děti jinak zdravotně závislé, odpuštění 6-měsíčních plateb pojistného pro OSVČ, které nemohou vlivem nařízení vlády vykonávat svoji činnost, podmínky přijímacích řízení na SŠ v roce 2020, vykonání maturitní a závěrečné zkoušky v roce 2020 a odsunutí povinností zavedení EET pro OSVČ z důvodu epidemie koronaviru COVID -19 v naší zemi. Přesné znění zákona v přiloženém dokumentu. Klikněte na nadpis. Dokument také na ÚD obce.

Vědecké názory na vývoj koronaviru

Datum: 25. 3. 2020

Dokument v příloze

Ochranné pomůcky, nákupy základních potravin a potřebné léky pro občany obce Vyšehoří

Datum: 22. 3. 2020

Dle informací Krizového štábu Olomouckého kraje bychom měli obdržet na základě našich požadavků jednorázové roušky doručené z Číny. Použitelnost roušky je, dle výrobce, jeden den a obec obdrží max 1 roušku na občana na den, a to na období 1 měsíce. Dodací termín je prozatím neurčen. O případné distribuci roušek Vás budu informovat a bude zajištěna do každého domu tak, aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům mezi občany. Z tohoto důvodu nabízíme zájemcům podomácku strojově šité textilní roušky, které lze po vyvaření vyžehlit a používat opakovaně. Pokud nejste schopni si takovouto roušku sami vyrobit, neostýchejte se požádat o dodání roušky na tel: 724 387 709, a to kdykoliv. Dále nabízíme osamoceným občanům, kteří si sami nemohou či se obávají zajišťovat nákupy základních potravin, zajištění nákupu až do domu. Rovněž, je-li občan osamělý a potřebuje zajistit od svého obvodního lékaře pravidelné nutné léky, může mě kontaktovat telefonicky k zajištění léků. Dodržujme prosím předepsaná pravidla a věřme v lepší situaci. Starostka obce Ilona Vařeková tel: 724 387 709.

Zobrazeno 1-30 ze 69

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 96
TÝDEN: 527
CELKEM: 327053

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Vyšehoří panorama 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 5. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Přehrát/Zastavit Další

Mobilní aplikace

Logo

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google Play
App store