Navigace

Obsah

Stránka

Svoz plastů ve Vyšehoří přímo od domů každé první úterý v měsíci. Vyzvedněte si na OU zdarma pytle na plasty.

Pro zlepšení služeb občanům zavádíme od měsíce července 2018 svoz plastů od domů. Občané si mohou od 18.6.2018 zdarma vyzvednout plastové pytle na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Svoz bude probíhat každé první úterý v měsíci. Tradiční kontejnery na plasty zůstanou zachovány. Zavedením svozu pytlů s plasty se nebudou pytle, plastové židle a kbelíky hromadit na veřejných prostranstvích u kontejnerů. Na svoz budeme občany upozorňovat SMS zprávou. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí a třídíte odpady.

11. 6. 2018

Podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů - Informace Ministerstva spravedlnosti ČR voleným zastupitelům obcí

Zákonem č. 14/2017 Sb. se změnil zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a voleným zastupitelům obcí vyplývají dle zákona nové povinnosti, zejména pak v zápisech veřejných funkcionářů do centrálního registru oznámení o movitém majetku, závazcích a příjmech. Podrobnosti v přiložených dokumentech.

4. 6. 2018 Zobrazit více

Pozor na změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 1. července 2018

V přiložených dokumentech naleznete podrobnosti o změnách ve vydávání CP a OP od letošních prázdnin. OP není třeba měnit dříve, než nastane ukončení jeho platnosti. Nově lze zažádat o nový OP s čipem na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Pro více informací klikněte níže na přiložené dokumenty v záložce ,,Více".

31. 5. 2018 Zobrazit více

Obec Vyšehoří obdržela osvědčení o úspoře emisí za rok 2017

V roce 2017  občané naší obce vytřídili a předali k využití 7,703 tun tříděného odpadu. Společnost EKO-Kom nám za papír, sklo, kov a plasty zaslala částku 28 334,-Kč. Tato částka bude opět použita na úhradu dopravy tříděného odpadu a na velkoobjemový kontejner pro jarní úklid v obci.

31. 5. 2018 Zobrazit více

Územní plán obce Vyšehoří umístěn v sekci Obec Vyšehoří - Historie a současnost obce

Dokument ÚP Vyšehoří po změnách je veřejně přístupný na webu obce pro zájemce k nahlédnutí.

23. 4. 2018

BUĎTE INFORMOVANÍ A VYUŽÍVEJTE ZDARMA SMS INFOKANÁL OBCE

Občané obce, majitelé nemovitostí v obci a další zájemci kteří mají zájem dostávat informace o dění v obci, o mimořádných událostech a zprávy týkající se chodu obce formou SMS zpráv na svoje mobilní telefony, mohou stále nahlásit svoje jméno, příjmení a telefonní číslo na Obecním úřadě ve Vyšehoří u účetní obce, případně emailem na email: vysehori.starosta@seznam.cz, případně formou sms na tel.: 730 101 424. Služba pro občany je zdarma. Zajistěte si aktuální informace o odstávkách vody, elektřiny a další aktuality. Starostka.

21. 7. 2016

Kontejner na bioodpad je dočasně přemístěn na fotbalové hřiště

S ohledem na výstavbu kanalizace je obecní kontejner na bioodpad dočasně přemístěn z návsi na fotbalové hřiště ve Vyšehoří. Do kontejneru můžete vhazovat všechen odpad rostlinného původu - zbytky rostlinných potravin, slupky, trávu, větve, plevel, apod. Děkujeme za pochopení a za to, že třídíte odpad.

28. 6. 2016

Kontejner na textil u Obecního úřadu ve Vyšehoří

Bíle zbarvený konterjner na textil je umístěn na sběrovém místě u Obecního úřadu ve Vyšehoří. Do kontejneru vkládejte čisté textilie (neznečištěné od barev, ředidel, mastí, apod.) Textil je následně tříděn, zčásti je využíván pro lidi v zemích třetího světa, částečně recyklován pro průmyslovou výrobu. Využíváním konterjneru an textil nezatěžujete životní prostředí nadměrným odpadem z běžné popelnice.

16. 4. 2014

Stránka