Navigace

Obsah

 

 

Obec Vyšehoří , Vyšehoří 50, IČO 00853101

Z důvodu provádění výkopových prací společností  JVS Jeseník na základě řádné smlouvy o dílo a po předání staveniště, doporučujeme obyvatelům nové čtvrti parkovat osobní vozidla ve volné ulici u kulturního domu Vyšehoří. Vyhnou se tak problémům a kolizím s těžkou technikou a terénním nerovnostem v době prací v nové čtvrti.

 

OZNÁMENÍ 

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ

 

Na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení místně příslušným vodoprávním úřadem a po předání staveniště dodavateli stavby JVS Jeseník vydává obec Vyšehoří v souladu s nařízeními Inspektorátu práce ČR

zákaz vstupu na staveniště cizím osobám

v době výstavby 2. etapy sítí kanalizace a vodovodu na parcele č. 841/1 v katastru obce Vyšehoří. 

Staveniště v souladu s nařízeními Inspektorátu práce ČR
do kolaudace stavby není přístupno pro pohyb osob a zvířat
z důvodu provádění výkopových prací a pohybu těžké techniky.

Na výše uvedených parcelách prozatím společnost ČEZ nedokončila s ohledem na počasí výkopové práce a úpravy terénu po položení rozvodů NN.  Subdodavatelem prací je MSEm a ukončení prací má ČEZ  dohodnuto do 30.6.2019. 

Starostka obce Ilona Vařeková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránka

Územní plán obce Vyšehoří umístěn v sekci Obec Vyšehoří - Historie a současnost obce

Dokument ÚP Vyšehoří po změnách je veřejně přístupný na webu obce pro zájemce k nahlédnutí.

23. 4. 2018

BUĎTE INFORMOVANÍ A VYUŽÍVEJTE ZDARMA SMS INFOKANÁL OBCE

Občané obce, majitelé nemovitostí v obci a další zájemci kteří mají zájem dostávat informace o dění v obci, o mimořádných událostech a zprávy týkající se chodu obce formou SMS zpráv na svoje mobilní telefony, mohou stále nahlásit svoje jméno, příjmení a telefonní číslo na Obecním úřadě ve Vyšehoří u účetní obce, případně emailem na email: vysehori.starosta@seznam.cz, případně formou sms na tel.: 730 101 424. Služba pro občany je zdarma. Zajistěte si aktuální informace o odstávkách vody, elektřiny a další aktuality. Starostka.

21. 7. 2016

Kontejner na bioodpad je dočasně přemístěn na fotbalové hřiště

S ohledem na výstavbu kanalizace je obecní kontejner na bioodpad dočasně přemístěn z návsi na fotbalové hřiště ve Vyšehoří. Do kontejneru můžete vhazovat všechen odpad rostlinného původu - zbytky rostlinných potravin, slupky, trávu, větve, plevel, apod. Děkujeme za pochopení a za to, že třídíte odpad.

28. 6. 2016

Kontejner na textil u Obecního úřadu ve Vyšehoří

Bíle zbarvený konterjner na textil je umístěn na sběrovém místě u Obecního úřadu ve Vyšehoří. Do kontejneru vkládejte čisté textilie (neznečištěné od barev, ředidel, mastí, apod.) Textil je následně tříděn, zčásti je využíván pro lidi v zemích třetího světa, částečně recyklován pro průmyslovou výrobu. Využíváním konterjneru an textil nezatěžujete životní prostředí nadměrným odpadem z běžné popelnice.

16. 4. 2014

Stránka