Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Závěrečná disciplína ,,Dítě a pes" měla obrovský úspěch u diváků

Navigace

Obsah

Stránka

Vlastníci lesa o výměře do 50 ha v katastru obce Vyšehoří si mohou na MěÚ v Zábřehu, Oddělení životního prostředí vyzvednout lesní hospodářské osnovy

Osnovy jsou zpracované na období platnosti od 1.1.2019 do 31.12.2028 a jejich poskytnutí je bezplatné. Týkají se zjištění stavu lesa a pro převzetí je třeba předložit občanský průkaz a doklad o vlastnictví lesa. Celé znění oznámení v příloze.

4. 7. 2019 Zobrazit více

Podpora pečujících osob - Charita Zábřeh nabízí pomoc v zaškolení v otázkách péče, výživy, rehabilitace a psychické kondice osob vyžadujících péči

Začínáte-li pečovat, nebo již delší dobu pečujete o své blízké a uvítali byste zaškolení v péči nejen o fyzickou, ale i o psychickou a sociální oblast svého blízkého, využijte nabídky Charity Zábřeh osobně u Mgr. Ryšavé, tel: 736 509 449, email: pecovatelska@charitazabreh.cz

3. 7. 2019 Zobrazit více

Obec Vyšehoří, s ohledem na zadržení vody v krajině, ochrany hmyzu i rostlin, neprovádí sečení všech veřejných prostranství ve svém katastru

Dle doporučení není v současných obdobích nedostatku vodních srážek vhodné sekat trávníky pojezdovými sekačkami. Půda rychle vysychá a zahyne většina rostlin a živočichů, kteří jsou na nich závislí. V případě, že se rozhodnete posekat trávníky v okolí svých RD, ponechte sekací lištu co nejvýše. Obec Vyšehoří provedla jednorázové posečení pouze v centru obce (kaple, zbrojnice, OÚ) a na hřišti. V případě, že má majitel nemovitosti zájem posekat obecní pozemek navazující k jeho nemovitosti, může si po dohodě zapůjčit obecní pojezdovou či strunnou sekačku. Občané mají možnost při sekání srpem či kosou neomezeně využít trávu v katastru obce pro svoje účely krmení hospodářských zvířat, a pod.

28. 6. 2019

Předpisy k úhradě stočného, tuhého domovního odpadu v popelnicích a poplatku za psa se splatností dle zákona

Občané obce obdrželi předpisy k úhradě plateb. Splatnost stočného za rok 2019 je stanovena ve dvou termínech 31.10.2019 a 30.4.2020. Částku 1685,-Kč lze uhradit jednorázově, případně ve dvou splátkách k datu splatnosti. Poplatek za svoz popelnic za rok 2019 ve výši 480,-Kč lze hradit ve dvou splátkách do 31.7.2019 a 30.11.2019, případně jednorázově. Majitelé psů v obci obdrželi předpis k úhradě za psa pro rok 2020, splatnost poplatku je 31.3.2020.(Za rok 2019 již poplatek za psy všichni majitelé uhradili). Občané obce mají možnost dohodnout si splátkový kalendář, hradit platby převodem na uvedený účet či hotově do pokladny v úředních hodinách. Při platbě na účet je třeba uvést správný variabilní symbol a nejlépe uvést do poznámky příjmení plátce.

24. 6. 2019

Policie upozorňuje na nutnou ochranu majetku

Přečtěte si doporučení, než odjedete na dovolenou.

24. 6. 2019 Zobrazit více

Občané obce Vyšehoří vytřídili v roce 2018 celkem 8,754 tun recyklovatelných odpadů

Díky provozu recyklace využitelných složek odpadů (sklo barevné a bílé, kovy, papír a plasty) obec Vyšehoří ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke snížení ,,uhlíkové stopy". Přesné údaje přiloženy v dokumentech.

5. 6. 2019 Zobrazit více

Výroční zpráva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk

Obec Vyšehoří je akcionářem VHZ Šumperk. Výroční zprávu naleznete v příloze kliknutím na odkaz. V příloze přiložen rovněž seznam akcionářů v roce 2018 a výše jejich podílů ve společnosti. Obec Vyšehoří bude po kolaudaci poslední etapy sítí v nové čtvrti na pastvinách navyšovat svůj podíl na akciích a vkládat do majetku a správy novou infrastrukturu vodovodu. V přílohách naleznete i informace o plánu rozvoje společnosti a vyčíslení cen vodného a stočného. Obce Vyšehoří se týkají pouze ceny vodného. Stočné je stanovováno s ohledem na vlastní provoz kanalizačního řádu a čističky odpadních vod v Chromči v souladu s platnou legislativou ČR.

23. 5. 2019 Zobrazit více

Zpráva o množství vytříděného odpadu v obci Vyšehoří za 1. čtvrtletí roku 2019

Občané naší obce vytřídili celkem 2,37 tun tříděného odpadu (skla, papíru, plastů a kovů) za první čtvrtletí letošního roku. Děkujeme, že třídíte odpad. Celá zpráva v příloze.

10. 5. 2019 Zobrazit více

Stočné pro rok 2019 v obci Vyšehoří

Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém veřejném zasedání dne 3.4.2019 projednalo a většinou hlasů schválilo usnesení o povinnosti úhrady stočného ve výši 1685,-Kč pro rok 2019 na osobu. Dále se zastupitelstvo usneslo, že pro majitele rodinného domu, který má zdroj pitné vody do své nemovitosti pouze z veřejného vodovodu, je cena stočného stanovena dle skutečné spotřeby vody měřené na cejchovaném vodoměru. Tato možnost zaniká v okamžiku využití dešťové vody ke splachování na WC, kdy tento zdroj vody většinou nelze měřit. Poté je cena stočného stanovena dle směrného čísla. Více o stanovení ceny stočného naleznete v sekci "OBECNÍ ÚŘAD VYŠEHOŘÍ - HOSPODAŘENÍ OBCE - CENA STOČNÉHO".

8. 4. 2019

VHZ informuje o cenách vodného platných od 1.ledna 2019

VHZ, v souladu s platnou legislativou ČR, stanovila ceny vodného a stočného na rok 2019. Obce Vyšehoří se týká cena vodného 39,98,-Kč + 15% DPH, tedy částka 45,98,- Kč/m3. Více informací v přiloženém dokumentu. Cena stočného bude stanovena dle skutečných nákladů na celkový objem odvedených a vyčištěných odpadních vod prostřednictvím kanalizačního řádu do čistírny odpadních vod v Chromči v roce 2018. Vyúčtování bude provedeno v jarních měsících 2019 a bude stanovena stejná výše stočného pro všechny obyvatele tří obcí napojených na kanalizační řád. O termínech plateb budou občané informováni s dostatečným předstihem.

17. 12. 2018 Zobrazit více

Stránka