Navigace

Obsah

Stránka

MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí - Vydáno opatření obecné povahy o okamžitém zákazu nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků

Z důvodu sucha se od data vyhlášení na dobu neurčitou zakazuje používat čerpadla či jiná technická zařízení k čerpání vody z potoků k zavlažování zahrad či k jiným účelům. Zákaz je vydán v souladu s vodním zákonem pro celou oblast Zábřežska. Veřejná vyhláška přiložena v příloze.

18. 7. 2019 Zobrazit více

Policie upozorňuje na zvýšený počet trestných činů páchaných na seniorech formou podvodných telefonátů a návštěv

Upozorněte prosím svoje rodiče a prarodiče, že Policie Šumperk zaznamenala v posledních týdnech zvýšený počet podvodů a triků používaných na starších lidech se záměrem vylákat z lidí peníze. Seniorovi zatelefonuje osoba, která se vydává za jeho vnuka, a požádá ho o finanční půjčku s tím, že si sám nemůže pro peníze přijít a pošle proto kamaráda. Senior poté finance vydá cizímu člověku. Nebo u seniora doma zazvoní cizí, slušně se chovající osoba, s tím, že jde zkontrolovat vyúčtování za energie či plyn, vetře se pod nějakou záminkou do bytu a sleduje, kde má senior uloženy peníze. V takovýchto případech je lépe neotvírat a po podezřelém telefonátu či pokusu o vniknutí do bytu informovat policii na čísle 158. Nebojte se situaci oznámit. Předejdete tak dalším trestným činům a podvodům. Další informace naleznete v přiložených informačních letácích. Klikněte na odkaz ,,zobrazit více".

17. 7. 2019 Zobrazit více

Vlastníci lesa o výměře do 50 ha v katastru obce Vyšehoří si mohou na MěÚ v Zábřehu, Oddělení životního prostředí vyzvednout lesní hospodářské osnovy

Osnovy jsou zpracované na období platnosti od 1.1.2019 do 31.12.2028 a jejich poskytnutí je bezplatné. Týkají se zjištění stavu lesa a pro převzetí je třeba předložit občanský průkaz a doklad o vlastnictví lesa. Celé znění oznámení v příloze.

4. 7. 2019 Zobrazit více

Podpora pečujících osob - Charita Zábřeh nabízí pomoc v zaškolení v otázkách péče, výživy, rehabilitace a psychické kondice osob vyžadujících péči

Začínáte-li pečovat, nebo již delší dobu pečujete o své blízké a uvítali byste zaškolení v péči nejen o fyzickou, ale i o psychickou a sociální oblast svého blízkého, využijte nabídky Charity Zábřeh osobně u Mgr. Ryšavé, tel: 736 509 449, email: pecovatelska@charitazabreh.cz

3. 7. 2019 Zobrazit více

Obec Vyšehoří, s ohledem na zadržení vody v krajině, ochrany hmyzu i rostlin, neprovádí sečení všech veřejných prostranství ve svém katastru

Dle doporučení není v současných obdobích nedostatku vodních srážek vhodné sekat trávníky pojezdovými sekačkami. Půda rychle vysychá a zahyne většina rostlin a živočichů, kteří jsou na nich závislí. V případě, že se rozhodnete posekat trávníky v okolí svých RD, ponechte sekací lištu co nejvýše. Obec Vyšehoří provedla jednorázové posečení pouze v centru obce (kaple, zbrojnice, OÚ) a na hřišti. V případě, že má majitel nemovitosti zájem posekat obecní pozemek navazující k jeho nemovitosti, může si po dohodě zapůjčit obecní pojezdovou či strunnou sekačku. Občané mají možnost při sekání srpem či kosou neomezeně využít trávu v katastru obce pro svoje účely krmení hospodářských zvířat, a pod.

28. 6. 2019

Předpisy k úhradě stočného, tuhého domovního odpadu v popelnicích a poplatku za psa se splatností dle zákona

Občané obce obdrželi předpisy k úhradě plateb. Splatnost stočného za rok 2019 je stanovena ve dvou termínech 31.10.2019 a 30.4.2020. Částku 1685,-Kč lze uhradit jednorázově, případně ve dvou splátkách k datu splatnosti. Poplatek za svoz popelnic za rok 2019 ve výši 480,-Kč lze hradit ve dvou splátkách do 31.7.2019 a 30.11.2019, případně jednorázově. Majitelé psů v obci obdrželi předpis k úhradě za psa pro rok 2020, splatnost poplatku je 31.3.2020.(Za rok 2019 již poplatek za psy všichni majitelé uhradili). Občané obce mají možnost dohodnout si splátkový kalendář, hradit platby převodem na uvedený účet či hotově do pokladny v úředních hodinách. Při platbě na účet je třeba uvést správný variabilní symbol a nejlépe uvést do poznámky příjmení plátce.

24. 6. 2019

Policie upozorňuje na nutnou ochranu majetku

Přečtěte si doporučení, než odjedete na dovolenou.

24. 6. 2019 Zobrazit více

Občané obce Vyšehoří vytřídili v roce 2018 celkem 8,754 tun recyklovatelných odpadů

Díky provozu recyklace využitelných složek odpadů (sklo barevné a bílé, kovy, papír a plasty) obec Vyšehoří ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke snížení ,,uhlíkové stopy". Přesné údaje přiloženy v dokumentech.

5. 6. 2019 Zobrazit více

Výroční zpráva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk

Obec Vyšehoří je akcionářem VHZ Šumperk. Výroční zprávu naleznete v příloze kliknutím na odkaz. V příloze přiložen rovněž seznam akcionářů v roce 2018 a výše jejich podílů ve společnosti. Obec Vyšehoří bude po kolaudaci poslední etapy sítí v nové čtvrti na pastvinách navyšovat svůj podíl na akciích a vkládat do majetku a správy novou infrastrukturu vodovodu. V přílohách naleznete i informace o plánu rozvoje společnosti a vyčíslení cen vodného a stočného. Obce Vyšehoří se týkají pouze ceny vodného. Stočné je stanovováno s ohledem na vlastní provoz kanalizačního řádu a čističky odpadních vod v Chromči v souladu s platnou legislativou ČR.

23. 5. 2019 Zobrazit více

Zpráva o množství vytříděného odpadu v obci Vyšehoří za 1 čtvrtletí roku 2019

Občané naší obce vytřídili celkem 2,37 tun tříděného odpadu (skla, papíru, plastů a kovů) za první čtvrtletí letošního roku. Děkujeme, že třídíte odpad. Celá zpráva v příloze.
10. 5. 2019 Zobrazit méně

Stránka