Obsah

Volby do zastupitelstev obcí 5.- 6. října 2018

Termín odevzdání kandidátních listin do 30.7.2018 na OÚ Vyšehoří,

případně přímo na MěÚ Zábřeh do úterý 31.7.2018 do 16.00 hodin.

Lhůtu nelze prodloužit ani prominout.

 

Volby do zastupitelstev obcí
v roce 2018

 

Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo na svém veřejném zasedání dne 30.5.2018 Usnesením U 21, bod 18 ze dne 30.5.2018 počet členů Zastupitelstva obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 - 7 členů 

Potřebné dokumenty k registraci politických stran, hnutí či nezávislých kandidátů vč. petičních archů a přihlášek obdržíte na Obecním úřadě ve Vyšehoří od starostky obce v úředních hodinách, případně kdykoliv dle dohody.

Informace pro voliče o výsledcích voleb v celé ČR naleznete na níže uvedeném odkazu:

www.mvcr.cz/volby

 

 

 

 

Občané, kteří nebudou ve dnech voleb přítomni v místě svého trvalého bydliště si mohou vyzvednout voličské průkazy na Obecním úřadě ve Vyšehoří.

Volby v obci Vyšehoří proběhnou v místní knihovně. V obci Vyšehoří pro účely voleb byl stanoven 1 volební okrsek. na základě stanovení počtu členů OVK starostkou obce  bude volební komise složená minimálně ze 3 členů a 1 zapisovatele.

Za technické a personální zajištení voleb zodpovídá starostka obce.

Voličem je osoba, která má trvalé bydliště v ČR, přidělené rodné číslo  a nejpozději v druhý den voleb dosáhla věku 18 let.

3. 7. 2018 - 12. 7. 2019

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace

Úřední deskaZobrazit více

2. 7. 2018 - 31. 12. 2019

Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Zábřežsko za rok 2017

Úřední deskaZobrazit více

24. 6. - 10. 10. 2018

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 5.- 6. října 2018. Dokumenty pro kandidáty jsou připraveny k vyzvednutí na OÚ.

Úřední deskaZobrazit více

19. 6. 2018 - 12. 7. 2019

Rozhodnutí o povolení připojení nově navržené komunikace

Úřední deskaZobrazit více

7. 6. 2018 - 7. 6. 2019

Usnesení 21 ze dne 30.5.2018

Úřední deskaZobrazit více