Obsah

Volby do zastupitelstev obcí  proběhnou 5.- 6. října 2018

V obci Vyšehoří proběhnou v témže termínu i volby do 1/3 Senátu ČR.

 

více na odkazu:

Volby do zastupitelstev obcí
v roce 2018

 

 

Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo na svém veřejném zasedání dne 30.5.2018 Usnesením U 21, bod 18 ze dne 30.5.2018 počet členů Zastupitelstva obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 - 7 členů 

 

Informace pro voliče o výsledcích voleb v celé ČR naleznete na níže uvedeném odkazu:

www.mvcr.cz/volby

 

 

 

 

Občané, kteří nebudou ve dnech voleb přítomni v místě svého trvalého bydliště si mohou vyzvednout voličské průkazy na Obecním úřadě ve Vyšehoří.

Volby v obci Vyšehoří proběhnou v místní knihovně. V obci Vyšehoří pro účely voleb byl stanoven 1 volební okrsek. na základě stanovení počtu členů OVK starostkou obce  bude volební komise složená minimálně ze 3 členů a 1 zapisovatele.

Za technické a personální zajištení voleb zodpovídá starostka obce.

Voličem je osoba, která má trvalé bydliště v ČR, přidělené rodné číslo  a nejpozději v druhý den voleb dosáhla věku 18 let.

13. 9. 2018

Využijte slevy jízdného od 1.9.2018 ve výši 75%, stačí vyřídit průkaz

AktualityZobrazit více

13. - 29. 9. 2018

Rozhodnutí o umístění stavby- rozvody NN v nové čtvrti 2 etapa

Úřední deskaZobrazit více

13. - 29. 9. 2018

Rozhodnutí o umístění stavby nová infrastruktura v nové čtvrti etapa 2

Úřední deskaZobrazit více

3. 8. 2018 - 20. 8. 2019

Oznámení o zahájení územního řízení- technická a dopravní infrastruktura

Úřední deskaZobrazit více

3. 7. 2018 - 12. 7. 2019

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace

Úřední deskaZobrazit více