Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o zahájení územního řízení přeložka silnice 1/11 Postřelmov-Chromeč

Odbor výstavby MěÚ Šumperk oznamuje zahájení řízení - žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby- přeložka silnice 1/11 Postřelmov- Chromeč.

Stavbou obchvatu by mělo dle projektanta dojít k odklonu silnice mimo obce a ke zlepšení dopravní obsluhy širšího regionu. Celková délka přeložky je 4 km. Stávající komunikace 2/369 bude přeložena do nové trasy. Výkres k projektu stavby je k nahlédnutí v kanceláři starostky obce.

Níže přiloženo celé znění oznámení o zahájení správního řízení.

Zde ke stažení text oznámení o zahájení řízení

Vyvěšeno: 26. 2. 2018

Datum sejmutí: 14. 3. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět