Navigace

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Mateřská škola Postřelmůvek přijímá děti od dvou let k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Po dohodě s vedením MŠ Postřelmůvek a zřizovatelem - Obcí Postřelmůvek bude ve školním roce 2018/2019 pro děti s trvalým bydlištěm ve Vyšehoří k dispozici v MŠ Postřelmůvek dostatek míst. Ředitelka MŠ, v případě, že budou v kolektivu i dvouleté děti, přijme od ledna 2019 do pracovního poměru ,,chůvu" pro péči o nejmenší. Rodiče, kteří uvažují o zápisu děťátka do MŠ Postřelmůvek v letošním, či příštím roce, mohou kontaktovat ředitelku MŠ k rezervaci místa na telefonu tel: 607 173 393 - Zlámalová Dana. Předběžná rezervace místa je důležitá s ohledem na přidělení příspěvku na dítě ze státního rozpočtu, o který musí MŠ žádat s dostatečným předstihem. Děkujeme za pochopení. Bližší informace podá starostka obce.

2. 7. 2018

Volby do zastupitelstev obcí 5.- 6. října 2018

Prezident republiky vyhlásil termín pro volby do zastupitelstev obcí na dny 5.-6. října 2018. Termín odevzdání kandidátních listin je do 30.7.2018 na OÚ Vyšehoří, odkud budou po kontrole náležitostí převezeny k registraci, případně lze odevzdat přímo na MěÚ Zábřeh.
Lhůtu pro podání kandidátních listin nelze prodloužit ani prominout. Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo na svém veřejném zasedání dne 30.5.2018 Usnesením U 21, bod 18 ze dne 30.5.2018 počet členů Zastupitelstva obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 - 7 členů.
Potřebné dokumenty k registraci politických stran, hnutí či nezávislých kandidátů vč. petičních archů a přihlášek obdržíte na Obecním úřadě ve Vyšehoří od starostky obce v úředních hodinách, případně kdykoliv dle dohody.

13. 6. 2018

MěÚ Zábřeh zahájil správní řízení ve věci žádosti obce Vyšehoří k vydání závazného stanoviska - Vyšehoří technická a dopravní infrastruktura

Oddělení životního prostředí, jako místně příslušný orgán, oznámil zahájení správního řízení ve věci výstavby 491 m dešťové kanalizace v druhé etapě výstavby infrastruktury v nové čtvrti na pastvinách. Vyprojektovány jsou již sítě vodovodu a kanalizace. Obec uzavřela smlouvu se společností ČEZ o umístění sítí elektroinstalace. Projektová dokumentace komunikací podléhá schválení Policie ČR. Na podkladech nutných k zahájení stavby pracujeme.

11. 6. 2018 Zobrazit více

Rozhodnutí o umístění stavby přeložky silnice I/11 Postřelmov- Chromeč vydáno

Celou verzi rozhodnutí naleznete v příloze a na úřední desce obce. S ohledem na rozsah stran je zveřejněno pouze elektronicky.

11. 6. 2018 Zobrazit více

Svoz plastů ve Vyšehoří přímo od domů každé první úterý v měsíci. Vyzvedněte si na OU zdarma pytle na plasty.

Pro zlepšení služeb občanům zavádíme od měsíce července 2018 svoz plastů od domů. Občané si mohou od 18.6.2018 zdarma vyzvednout plastové pytle na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Svoz bude probíhat každé první úterý v měsíci. Tradiční kontejnery na plasty zůstanou zachovány. Zavedením svozu pytlů s plasty se nebudou pytle, plastové židle a kbelíky hromadit na veřejných prostranstvích u kontejnerů. Na svoz budeme občany upozorňovat SMS zprávou. Děkujeme, že se chováte slušně k životnímu prostředí a třídíte odpady.

11. 6. 2018

Podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů - Informace Ministerstva spravedlnosti ČR voleným zastupitelům obcí

Zákonem č. 14/2017 Sb. se změnil zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a voleným zastupitelům obcí vyplývají dle zákona nové povinnosti, zejména pak v zápisech veřejných funkcionářů do centrálního registru oznámení o movitém majetku, závazcích a příjmech. Podrobnosti v přiložených dokumentech.

4. 6. 2018 Zobrazit více

Pozor na změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 1. července 2018

V přiložených dokumentech naleznete podrobnosti o změnách ve vydávání CP a OP od letošních prázdnin. OP není třeba měnit dříve, než nastane ukončení jeho platnosti. Nově lze zažádat o nový OP s čipem na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Pro více informací klikněte níže na přiložené dokumenty v záložce ,,Více".

31. 5. 2018 Zobrazit více

Obec Vyšehoří obdržela osvědčení o úspoře emisí za rok 2017

V roce 2017  občané naší obce vytřídili a předali k využití 7,703 tun tříděného odpadu. Společnost EKO-Kom nám za papír, sklo, kov a plasty zaslala částku 28 334,-Kč. Tato částka bude opět použita na úhradu dopravy tříděného odpadu a na velkoobjemový kontejner pro jarní úklid v obci.

31. 5. 2018 Zobrazit více

Územní plán obce Vyšehoří umístěn v sekci Obec Vyšehoří - Historie a současnost obce

Dokument ÚP Vyšehoří po změnách je veřejně přístupný na webu obce pro zájemce k nahlédnutí.

23. 4. 2018

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2018

Fyzickým osobám budou Finanční správou ČR rozesílány složenky s údajem o celkové výši daně na rok 2018 nejpozději do 25. května 2018. Více informací:

23. 4. 2018 Zobrazit více

Stránka