Navigace

Obsah

V podzimních měsících roku 2011 jsme v naší obci slavnostně přivítali 3 nově narozené občánky - Zuzanku Strakovou, Zuzanku Nedomovou a Davídka Vepřka. Rodiny Nedomova, Vepřkova a Strakova přinesly své malé potomky na Obecní úřad a společně jsme strávili hezké slavnostní odpoledne. Děti obdržely pěkné dárky věnované Obecním úřadem, maminky kytičku a tatínkové něco ostřejšího k zapití. K poslechu nám zahrála Verunka Krmelová a zarecitovali školáci Marek a Michal. Starostka obce přečetla rodičům klasický úryvek o lidském zrození a žití, popřála rodičům mnoho štěstí a hodně úspěchů při výchově nové generace. Profesionální fotografie zpracovala fotografka M. Rozlowská.

Fotografie zveřejňujeme s laskavým svolením rodičů.

Stránka

  • 1

Vítání občánků na Obecním úřadě ve Vyšehoří 2011

Vítání občánků na Obecním úřadě ve Vyšehoří 2011

Manželé Strakovi s dcerou, Šárka Nedomová s dcerami

Manželé Strakovi s dcerou, Šárka Nedomová s dcerami

Starostka obce Ilona Vařeková a člen zastupitelstva Jan Papajk

Starostka obce Ilona Vařeková a člen zastupitelstva Jan Papajk

František Straka s dcerkou Zuzankou. Zuzanka se raduje z nové panenky.

František Straka s dcerkou Zuzankou. Zuzanka se raduje z nové panenky.

Starostka blahopřeje manželům Ladě a Jirkovi Vepřkovým k narození syna Davídka, na fotografii i starší syn Patriček.

Starostka blahopřeje manželům Ladě a Jirkovi Vepřkovým k narození syna Davídka, na fotografii i starší syn Patriček.

Zleva manželé vepřkovi, manželé Nedomovi s dcerami 
Markétkou a Zuzankou uprostřed, vpravo rodina Strakova

Zleva manželé vepřkovi, manželé Nedomovi s dcerami
Markétkou a Zuzankou uprostřed, vpravo rodina Strakova

Verunka Krmelová

Verunka Krmelová

Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky... Michal Pour a Marek Vařeka zarecitovali rodičům české klasické básně

Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky... Michal Pour a Marek Vařeka zarecitovali rodičům české klasické básně

Manželé Nedomovi se podepisují do pamětní knihy

Manželé Nedomovi se podepisují do pamětní knihy


Stránka

  • 1